Annonse:
TØFF PROSESS: Tre Ev Eierne I Strømsbusletta 9 AS, Øyvind Lie (fra Venstre), Preben Gigernes Asbjørnsrud Og Are Skindlo, Fortalte Om De Mange Utfordringene De Har Møtt I Prosjektet Sitt Opp Et Nytt Kjøpesenter På Strømsbusletta. Nå Har De Sendt Inn Enda Et Endringsforslag, Og Håper At Det Blir Godkjent Så Arbeidet Kan Starte Så Snart Som Mulig. Flere Grøntarealer Er Lagt Inn I Det Nye Forslaget. Foto: Helene Walle
TØFF PROSESS: Tre ev eierne i Strømsbusletta 9 AS, Øyvind Lie (fra venstre), Preben Gigernes Asbjørnsrud og Are Skindlo, fortalte om de mange utfordringene de har møtt i prosjektet sitt opp et nytt kjøpesenter på Strømsbusletta. Nå har de sendt inn enda et endringsforslag, og håper at det blir godkjent så arbeidet kan starte så snart som mulig. Flere grøntarealer er lagt inn i det nye forslaget. Foto: Helene Walle

Nå kan krateret forsvinne

Etter fjorten år med pukkverk og anleggsområde ved Gåsåsen, lover eierne nok en gang en slutt på det. De skal ha startet arbeidet innen mai måned, men det er ikke beboerne i området helt sikre på.

Det har vært mye fram og tilbake, og mange løfter som har blitt lovt og brutt angående det nye næringsområdet på bunnen av Gåsåsen. Naboene er lei av løftene. De har fått beskjed om at rundkjøringen skulle stå ferdig mai 2016, og at senteret skulle være klart før julehandelen 2017. I juni 2016 sa utbygger Øyvind Lie at alt skulle være ferdig i oktober 2018, men nå har eierne nok en gang kommet med en lovnad. Prosjektet er nærmere enn noen sinne, og vil stå klart før jul 2019. Det eneste de mangler nå, er politikernes godkjenning.

Beklager

FRUSTRERTE: Naboene rundt Strømsbusletta er lei av utsikten. F.v. Styreleder i Strømsbuåsen borettslag Steinar Mortensen, leder av Gåsåsen Grendelag Marita Pettersen og Jørgen Ubisch i Gåsåsen Grendelag. Foto: Grete Husebø

Tirsdag kveld møttes Strømsbuåsen borettslag og Gåsåsen grendelag til et felles informasjonsmøte. Eierene av Strømsbusletta 9 AS ba om å få et møte for å informere om hva som er planlagt og tenkt med pukkverket som har blitt værende siden 2004.

 

– Vi har opplevd en del misforståelser rundt det vi har planlagt, og nå ønsker vi å få en klarhet i det, sa Preben Gigernes Asbjørnsrud, daglig leder i Strømsbusletta AS.
Sammen med han møtte også medeierne Øyvind Lie og Are Skindlo opp. Nå håper de at prosjektet kan få fart på seg.
– Vi er de første til å beklage at det har tatt så lang tid, og de første til å beklage at det har vært en betydelig ulempe for dere som bor her, sa Asbjørnsrud.
Han legger til at de har støtt på flere problemer, blant annet at tidligere interessenter var utålmodige, og heller valgte å flytte lokaler til Stoa når det ble bygget ut.
– Det har gjort at vi har hatt store utfordringer med tanke på å fylle lokalene, men nå er vi nærmere enn vi noen gang har vært, sa lederen.

 

VIL AT NOE SKAL SKJE: Mange beboere fra Strømsbuåsen og Gåsåsen stilte opp på informasjonsmøtet som ble holdt av Strømsbusletta 9 AS. De vil at pukkverket på sletta skal vekk, en gang for alle. Foto: Helene Walle

Ny plan
I den nye reguleringsplanen som er sendt til kommunen, er det lagt opp til 80 leiligheter fordelt på tre blokker på toppen av kjøpesenteret. Kjøpesenteret, som først ble planlagt med to etasjer, er nå kun på en etasje. Det skal være en stor dagligvareforretning på 2800 kvadratmeter, mellom to og tre spisesteder og to andre forretninger. I tillegg er det lagt opp til 4000 kvadratmeter grøntdekke, som skal være med på å skjerme mye av innsynet mot parkeringsarealene på området. Det var nemlig et av kravene til kommuneplanutvalget da de sendte reguleringsplanen i retur i januar. De måtte få mer grøntareal inn i planen, og måtte være enda mer detaljerte i det nye endringsforslaget.
Næringsbygget reduseres fra 13 til 8,9 dekar, og en del av plassen blir i stedet gjort om til parkeringsplasser.  Det er rundt disse grøntarealene skal være.

Frist
Før det kan gis tillatelse til bygging av kjøpesenteret, må grøntområdene rundt være ferdig opparbeidet, synlige skjæringer skal være beplantet og rundkjøringen skal stå ferdig. Om ikke byggingen av leilighetene på toppen av senteret har startet innen fem år etter at byggingen på næringsetasjen startet, er selskapet pålagt å bygge et grønt tak over næringsbygget i stedet. Om et grønt tak etableres, vil det ikke dukke opp noen ny mulighet til å bygge leiligheter på toppen, som med andre ord gir betydelige summer med tapte inntekter for Strømsbusletta 9.
– Vi tror at dette vil bli et attraktivt område å bo i, og vi har absolutt til hensikt å bygge boligene. Hvis ikke holder vi på med et rent tapsprosjekt, sa Skindlo under tirsdagens møte.
Totalt anslår Skindlo at eierne til sammen vil bruke om lag en kvart milliard kroner på prosjektet.

BEKLAGDE SEG: Eier av Strømsbusletta 9 AS, Preben Gigernes Asbjørnsrud, beklaget seg for at ting har tatt så lang tid overfor beboerne i Gåsåsen og Strømsbuåsen tirsdag kveld. Nå vil de starte byggingen ved Strømsbusletta så snart som mulig. Foto: Helene Walle

– Hele den økonomiske pakka er klar. Alle kontrakter er på plass, og finansiering og egenkapital er på plass. Nå kommer det an på hva kommuneplanutvalget sier i mars, sa han.

 

Nå eller aldri
For eierne i Strømsbusletta 9 er prosjektet nødt til å få grønt signal nå om prosjektet skal realiseres. Hvis ikke byggingen starter snart, står nemlig leietakerne fritt til å bryte kontrakten og heller se på andre lokaler. Under møtet fikk eierne flere spørsmål om når arbeidet skal starte.
– Vi vil begynne så snart planen er vedtatt hos kommunen, sa Skindlo, som etter nok et spørsmål fra salen måtte medgi at det medfølger en tre ukers angrefrist etter et eventuelt vedtak.
– Vi begynner så fort som mulig å bygge etter det , sa han.

Senere i møtet kom det også frem at eierne har fått et lite hint om at saken kommer til å oversendes til bystyret for videre behandling før det blir vedtatt.
– Vi vet ikke, men det er det vi har fått signaler om. De fremmer den i så fall kun som en mindre endring, sa Skindlo.
Jørgen Ubisch, en av beboerne på Strømsbuåsen, ga tydelig beskjed om hva han mente om eiernes tidsbruk og løfter de siste 14 årene.
– I 2015 fant vi ut at vi skulle gi dere en siste sjanse selv om vi ikke hadde så veldig lyst, men vi har vel følt at dere ikke brukte den så godt. Nå haster dere veldig igjen! Sa han.

 

Før jul
Det er mye som må gjøre på området før selve byggingen kan starte. Først må totalt 4000 kubikk med fjellmasse fjernes og området må sikres. Parallelt med dette vil rundkjøringen bygges. Som det står i den reviderte planen, er det et krav at rundkjøring står ferdig før tillatelse til resten av byggeprosjektet gis.
– Vi bør i hvert fall ha kommet i gang med rundkjøringen før mai, sa Øyvnd Lie til forsamlingen.
Eierne har gitt dette arbeidet en tidsramme på to til tre måneder, og håper og tror at kjøpesenteret kan åpne før jul 2019. Det er Gauslå og Hag Anlegg, som er medeier i prosjektet, som skal utføre arbeidet.
– Det vi har sagt skal vi fullføre hvis dere gir oss muligheten til det, sa Asbjørnsrud før de reiste.

Sorry. No data so far.