fbpx
skip to Main Content
TURVEIFORSLAG: Den røde, tykke stiplede linjen viser forslaget til turveitrasé, mens den grå viser planområdets avgrensning. Den tynne røde stiplede linjen viser alternative traséer, mens den tynneste røde, stiplede linjen viser stier registrert i 2013. Kart: Arendal Kommune

TURVEIFORSLAG: Den røde, tykke stiplede linjen viser forslaget til turveitrasé, mens den grå viser planområdets avgrensning. Den tynne røde stiplede linjen viser alternative traséer, mens den tynneste røde, stiplede linjen viser stier registrert i 2013. Kart: Arendal Kommune

Downloads: full (2480x3508) | large (724x1024) | medium (367x200) | thumbnail (150x99)
Back To Top