fbpx
skip to Main Content
TRAVEL: Den første tiden i ny jobb handler mye om å sammenkoble de to gamle fylkesmannsembetene for Aust-Agder og Vest-Agder for Stein Ytterdahl. Foto: Grete Husebø

Nå kommer dommen om kommunereformen

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl legger fredag frem sine anbefalinger om kommunereform i Agder. Anbefalingene skal gå videre til kommunal- og moderniseringsdepartementet før endelige vedtak om eventuelle kommunesammenslåinger treffes. Folkets røst I Arendal ble et representativt utvalg av befolkningen spurt om hva de mente om at kommunen skulle slå seg sammen med Tvedestrand, Gjerstad og Risør…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top