Annonse:
BARNA FØRST: Foreldrene Ved Eydehavn Skole Fortviler Over At Det Nok En Gang Har Vært Snakk Om Nedleggelse. F.v.: Anette Johnsen, Jan Erik Flaten, May-Britt Kismul, Øivind Bjørndal, Anne- Marthe Haddeland Hansen, Ingvild Stave Børresen Og Christopher Rindahl.
BARNA FØRST: Foreldrene ved Eydehavn skole fortviler over at det nok en gang har vært snakk om nedleggelse. F.v.: Anette Johnsen, Jan Erik Flaten, May-Britt Kismul, Øivind Bjørndal, Anne- Marthe Haddeland Hansen, Ingvild Stave Børresen og Christopher Rindahl.

Mener nedleggelse er kortvarig tankegang

Foreldre og rektor ved Eydehavn skole tror ikke at politikerne tenker langsiktig når de snakker om nedleggelse av skolen.

I bystyret torsdag ble budsjett for neste år vedtatt, samt handlingsplan for 2019-2022. Høyre foreslo nedleggelse av Eydehavn skole, og mer midler til de andre skolene, men fikk ikke flertall,  noe foreldrene er glad for. Nå håper de at de slipper ny debatt om nedleggelse ved neste budsjettbehandling.

ØKONOMI: Rektor Oddbjørn N. Osmundsen er redd for at politikerne tenker mer på økonomi enn på barna.

Kutt i hoder
Rektor Oddbjørn N. Osmundsen forteller at 95 prosent av skolens budsjett går til å lønne de ansatte, og at når politikerne snakker om kutt i skolestrukturen så er det egentlig kutt i antall ansatte per elev det er snakk om.
«I kommunens krevende økonomiske situasjon mener rådmannen at det ville vært naturlig å legge ned Eydehavn skole og overføre elevene til Stuenes skole fra 1.8.19 framfor kun å legge et kutt på alle skolene. Kommunen vil være i en krevende økonomisk situasjon i flere år framover, og en slik nedlegging ville gi en innsparing på 5-6 mill. kroner årlig. Rådmannen har imidlertid tatt inn over seg at det ikke er flertall i bystyret for å legge ned Eydehavn skole. Rådmannen har ved saldering funnet det nødvendig å legge et kutt på skolenes ramme til fordeling på 9,65 mill. kroner i 2019», står det i rådmannens forslag til budsjett.
Rektor og FAU, Foreldrerådets Arbeidsutvalg, som består av en forelder fra hvert klassetrinn, tror det tenkes for mye økonomi og for lite på barna.

Nærskole
Foreldrene ved Eydehavn skole synes ikke noe om at nedleggelse nok en gang er et tema hos politikerne. De forklarer at hvis barna deres måtte begynt på Stuenes skole, kunne de ikke lengre gått eller syklet til skolen. Foreldrene peker på at barn med spesielle behov vil få det tøffere på en storskole. Ingvild Stave Børresen har et barn i denne kategorien, og er redd for at datteren hennes kommer til å forsvinne i mengden av elever og lærere på Stuenes.
– Vi har fått så god hjelp, både av lærere og rektor. Jeg kan ikke se for meg at de har den samme kapasiteten på en storskole, sier hun.

FYSISK FAKTOR: Foreldrene er enige i at skolebygget er bedre enn noe annet de har sett, og at en liten nærskole gjør barna deres trygge.

Håp
Foreldrene har et lite håp om at skolen skal fortsette som den er i dag i mange år fremover. FAU-leder Jan Erik Flaten har den siste tiden brukt mye tid på å prate med politikere i de ulike partiene for å få en liten anelse om hva utfallet blir. De har ikke fått noen konkrete ja eller nei, men Flaten håper at politikerne er optimistiske. Mange har ifølge FAU-lederen takket ja til å bli med på et møte på skolen i januar, og mange av partiene har sagt at de skal velge en klar retning innen partiprogrammet deres står klart på våren. Rektor mener at Eydehavn-skolen har noen fysiske faktorer man ikke finner på så veldig mange andre skoler, som for eksempel at alle klasser har sin egen inngang.

Helt bak mål
– Å legge ned en forholdsvis ny skole er for meg helt bak mål. Det handler ikke om effekt, men heller å handle og gjøre noe som er upopulært for å vise at man er handlekraftig. Det handler om å handle uten å se godt nok på hvilket resultat det gir, både økonomisk og når det kommer til elevenes tilbud, sier Osmundsen.

Foreldrene er glad for at skolen beholdes,  og håper de at de slipper debatten om nedleggelse ved neste valg.
– I stedet for å litt tilfeldig kutte og satse om hverandre, burde politikerne sette en standard for Arendalsskolene. Det bør være en klar strategi for hva som er et godt skoletilbud for innbyggerne i kommunen. Hvor stor verdi har nærskole for lokalmiljøet? Hvor stor verdi er det å kunne gå og sykle til skolen? Hvor store bør skolene være? Hvor mange elever burde være minimum og maksimum? Når avgjørelser tas må det fokuseres på totalsituasjonen for barna, ikke bare bygninger og økonomi, avslutter rektoren.

Sorry. No data so far.