fbpx
skip to Main Content
VEDLIKEHOLD: Møkkalassets venner og alle sjøfarende kan glede seg over at det nå kommer ekstra penger til Kystverket. Nå skal det renoveres gruning utvendig og males. Det har ikke sett en malerkost siden1980. FOTO: Nils P. Vigerstøl

Korona-penger til både Møkkalasset og Torungen

Koronaviruset sørger for ekstra penger til vedlikehold av både Møkkalasset og Store Torungen fyr i Arendal. Begge fyrene skal males. Og fra 2021 blir møkkalasset igjen er lyspunkt i tilværelsen, da tennes lyset som har vært slukket siden 1986!

I forbindelse med korona-pandemien har Stortinget vedtatt en rekke økonomiske tiltak.  Nå kommer det 100 millioner kroner ekstra til Kystverket, penger som er øremerket til vedlikehold av fyrtårn og opprydding etter eierløse blåskjellanlegg. De økonomiske tiltakene  skal bidra til å styrke den kriserammede bygg- og anleggssektoren ved at viktige vedlikeholdsoppgaver blir utført.Prosjektene som får penger er tiltak  som kan komme raskt i gang og som passer godt for små og mellomstore bedrifter.

Kjærkomment

– Dette er kjærkomne ekstramidler som er retta mot nødvendige vedlikeholdstiltak som vi elles ikke ville klart å prioritere innenfor de rammene vi har for 2020. Ferdigstillingen av planunderlaget for de aktuelle prosjektene er allerede i gang. Vi tar sikte på å sette iverksette oppdragene så raskt som mulig og håper sjølvsagt at lokale entreprenører gjør seg klar for å konkurrere om oppgavene, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

40 år siden sist

Senioringeniør Belinda Pedersen i Kystverket Region Sør Øst, sier til Arendals Tidende at både Store Torungen og Møkkalasset skal males.

– Men det blir et større arbeid på Møkkalasset, som ikke har vært malt på 40 år, sier hun. Og legger til at Store Torungen ble malt i 2004 og er bedre vedlikeholdt.

Lys i tårnet

– VI har hatt planer for Møkkalasset lenge, men nå er dette fyret med i vårt nye merkesystem for strekningen Kristiansand til Risør. Derfor tennes lyset igjen, denne gangen med ledlys og batteri, sier senioringeniøren. Dette er planlagt til 2021.

Back To Top