Annonse:
Arendal Kultur- Og Rådhus
Arendal Kultur- og rådhus

Kandidater til kommunevalget i Arendal

Disse lokalpolitikerne er nominert av eget parti til kommunevalget 2019, og kan bli valgt inn til å sitte i bystyret. En av dem blir ordfører i Arendal.

Venstre

Pål Koren Pedersen. Arkivfoto

1. Pål Koren Pedersen
2. Cathrine Høyesen Hall
3. Ivar Grødal

 

– For meg handler ikke politikk først og fremst om å kjempe gjennom enkeltsaker, men skape et samfunn hvor alle kan finne sin plass og følge sine drømmer, ambisjoner og talenter. Rett og slett bidra til å skape et liberalt samfunn for alle, sier Koren Pedersen.

Pål Koren Pedersen har vært medlem i Arendal bystyre og gruppeleder for Venstre siden 2011. Han har siden 2015 også vært leder i komite for kultur, miljø og næring. Koren Pedersen er leder i Arendal jazzklubb, styreleder i Caritas arendal og styremedlem i Canal Street.

Geir Fredirk Sissener. Arkivfoto

Høyre
1. Geir Fredrik Sissener
2. Linda Dagestad Øygarden
3. Roar Gundersen

– Det er et flott tillitsvotum, et privilegium og et stort ansvar å være Høyres ordførerkandidat i Arendal. Dette er et stort team av flotte, engasjerte og dyktige tillitsvalgte i team Arendal Høyre. Jeg vil blant annet jobbe for bedre tjenester innen helseomsorgen, en enda bedre skole, senke eiendomsskatten og gi økt vekst i Arendal, sier Sissener. 

Geir Fredrik Sissener har siden 2015 vært gruppeleder for Høyre og opposisjonen, og sitter som medlem i bystyret. Han er daglig leder i Ivre AS med en rekke datterselskaper og sitter som styreleder i Arendal Kulturhus, nestleder i Arendal Servering AS, og styremedlem i Arendal Eiendom KF, Stiftelsen Arendal Byselskap og Stiftelsen Kjæmpestaden Arendal.

Sosialistisk Venstreparti

Inger Brokka de Ruiter. Arkivfo

1. Inger Brokka de Ruiter
2. Einar Krafft Myhren
3. Amina Bitar

 

– Slik som utviklingen har vært de siste årene både i norsk og internasjonal politikk, trenger vi en sterk og tydelig venstreside som tør å kjempe for et mer rettferdig, raust og inkluderende samfunn. Jeg er veldig heldig som får være med å bidra til dette, og hvis velgerne stemmer meg inn i bystyret i Arendal, vil jeg jobbe kompromissløst i kampen for et trygt og godt barnehage- og skoletilbud for barna våre, en verdig og god eldreomsorg og reell valgfrihet og livskvalitet for de mest sårbare i kommunen vår, sier de Ruiter.

Inger Brokka de Ruiter var aktiv i Arbeiderpartiet fra 2005 – 2013, hvor hun hadde verv som styremedlem i Arendal Arbeiderparti og Vestre Arbeiderlag. For omtrent ett år siden meldte hun seg inn i SV.

Arbeiderpartiet
1. Robert Cornels Nordli
2. Nina Jentoft
3. Svein Harald Monsen

– Jeg er glad, stolt og ydmyk over å få lov til å representere Ap som ordførerkandidat. Vi tok over for tre år siden sammen med SV, KrF, SP og V. Vi har startet et arbeid med å gjøre Arendal til en enda bedre kommune for alle. Barn, unge og eldre. Vi har startet med flere historisk store satsninger, dette gjelder lærlinger, heltid og næring. Vi har mye arbeid foran oss. Vi håper vi kan få tilliten fra innbyggerne i Arendal til å videreutvikle Arendal i den retningen vi nå har pekt ut for kommunen, sier Nordli. 

Robert Cornels Nordli har vært ordfører i Arendal kommune siden 2015 og vært kommunestyremedlem siden 2011. Han sitter som leder i administrasjonsutvalget, formannskapet og valgstyret. Nordli er nestleder i Arendal Lufthavn Gullknapp AS og styremedlem i Østre Agder Interkommunale Samarbeid.

 

Fremskrittspartiet

Anders Kylland. Arkivfoto

1. Anders Kylland
2. Ingrid Skårmo
3. Torbjørn Nilsen

 

Anders Kylland har vært aktivt i politikken siden 1999, da som varamedlem i bystyret. I dag er han medlem i Arendal bystyre. Fra 2011- 2015 var han varaordfører i Arendal. Kylland sitter også som styreleder i Arendal Kommunale Pensjonskasse og i Friergangen 3, nestleder i Teaterplassen AS og styremedlem i Østre Agder Interkommunale Samarbeid, Durapart og Aust- Agder Næringsselskap.

Møtet ble avholdt 30.november, etter at saken ble sendt til trykk.

 

Kristelig Folkeparti
Har ikke kommet med noen kandidater enda, nominasjonsmøtet holdes i januar/februar.

 

Miljøpartiet De Grønne

Silje Vanessa Samuelsen. Foto: privat

1. Silje Vanessa Samuelsen
2. Jens Aldo Carrizo Nilsen
3. Martine Kvam

– I miljøpolitikken vil jeg bevare markagrenser og bevaringsskog. Jeg vil utrede karbonavgiftsfordeling som også blir kalt Robin Hood-avgift. Mine hjertesaker er barnevern, institusjoner og kriminalomsorg. Et stabilt og varierende kulturtilbud er også utrolig viktig for mental helse hos ungdom og for å forebygge utenforskap og ensomhet, sier Samuelsen. 

Silje Vanessa Samuelsen har vært medlem i MDG siden 2014, og sitter som styremedlem i Naturvernforbundet Arendal og Arendal Kulturforum. Samuelsen har også stiftet lokallag til Framtiden i våre hender og Miljøagentene i Arendal. I 2017 ble hun leder for MDG Arendal.

 

Pensjonistpartiet
Har ikke kommet med noen kandidater enda, nominasjonsmøtet blir holdt på nyåret.

 

Senterpartiet
Har ikke kommet med noen kandidater enda, nominasjonsmøtet holdes 21. januar.

 

 

Sorry. No data so far.