fbpx
skip to Main Content

Jeg mener ikke det jeg sier!

– når følelsene snakker

Ofte snur vi oss bort fra hverandre i det øyeblikket en bør snu seg mot hverandre. Noen ganger sier vi og gjør ting som sårer partneren, noen ganger bevisst, andre ganger ubevisst og helt uten intensjon. Dette fører ofte til avstand i kjæresteforholdet, og her kan ensomheten oppleves stor. Dersom en møter dette med nysgjerrighet og med et ønske om å forstå den andre, har en mulighet til å bli bedre kjent, komme nærmere og bli tryggere på hverandre i relasjonen.

Parforskeren John Gottman er opptatt av at kommunikasjon er viktig for et godt forhold. Han hevder at det grovt sett er tre kommunikasjonsmåter å forholde seg til hverandre på i kjæresterelasjoner: «moving against, moving away, moving towards». Altså, vi kan gå imot, vike unna eller vi kan gå i møte. Veien til kjærlighet er å gå hverandre i møte. Gottmans forskning viser at par som har det godt sammen gikk hverandre i møte 86 prosent av gangene de hadde mulighet, mens par som ble skilt gikk hverandre i møte 33 prosent av gangene.

Mange kjærester kan bevisst eller ubevisst straffe den andre dersom de ikke opplever seg sett eller forstått. Kanskje partneren har forsøkt å ta kontakt eller vise kjærlighet uten at det blir tatt imot. Ofte er par uoppmerksomme mot hverandre, som er det motsatte av å komme hverandre i møte. Forsøk å legge merke til partnerens henvendelser, hvilket kjærlighetsspråk snakker han eller hun, og hva betyr det når partneren trekker seg unna, eller er pågående og intens. Vi har ulike behov og ulike måter å uttrykke kjærlighet på. Kanskje mannen maler huset og tenker dette som en kjærlighetserklæring, mens dama ikke aner at han har uttrykt kjærlighet i det hele tatt. Det hun trenger er kanskje nærhet og tid sammen. Jeg skal skrive mer om kjærlighetens ulike språk i neste artikkel.

 

To ulike planeter

Mange par som kommer til terapi er frustrerte fordi de opplever at de snakker forbi hverandre. De beskriver at det føles som å være på hver sin planet, der det er ingen forbindelse mellom avsender og mottaker. Dette er et kjent fenomen for mange par, og i terapirommet søker vi å bli bevisst det at man ofte forstår hverandre og uttrykker seg forskjellig.

Bevissthet rundt hvordan kommunikasjon påvirker hverandre i relasjonen er en av grunnpilarene i et godt forhold. Kommunikasjon kan handle om å vise interesse for hverandre. Dette kan for eksempel gjøres ved å stille spørsmål istedenfor å snakke om seg selv. Gjenta det den andre sier for å vise at du lytter. Vis også at du er interessert i hva som skjer i kjærestens liv, for eksempel hvordan han eller hun hadde det på jobben i dag.

Videre handler god kommunikasjon om det å lytte aktivt. Ha blikk-kontakt og forsøke å vise tilstedeværelse og forståelse. Dersom det oppleves helt gresk og en ikke forstår hva den andre sier, føler eller uttrykker med kroppsspråket, spør! Våg å vise deg sårbar og snakk fra hjertet. Si hva det gjør med deg når partneren din sier eller handler som han eller hun gjør. For eksempel: «jeg kjenner det gjør vondt inni meg når du overser meg», eller: «jeg blir så fortvilet, jeg vil jo bare at vi skal ha det bra». Snakk ut fra eget sted, i jeg form, hva jeg føler når du gjør det du gjør eller sier det du sier. Denne måten å kommunisere på, uten angrep, men hva det gjør med MEG, kan føre til at piggene hos partneren trekkes inn og de ekte følelsene kommer frem, det det egentlig handler om.  Det er fort gjort at det er følelsene som snakker og ikke det en egentlig mener som blir uttrykt. Kanskje en i kjærlighet er usikker og redd for å miste, men reagerer med sinne og avvisning. Altså en går til angrep eller trekker seg bort, mens det en egentlig trenger er nærhet og omsorg. Tenk gjennom om dette er gjenkjennbart- det kan noen ganger være litt vanskelig å få øye på dette fenomenet.

Dersom det koker og det er følelsene som snakker, si det! «Nå er det følelsene som snakker, og ikke nødvendigvis det jeg mener». Tenk igjennom strategier og eventuelt snakk med noen som kan roe deg ned. Pust med magen og gi deg selv tid før dere fortsetter samtalen. Avklar gjerne disse strategiene på forhånd, slik at det ikke skaper ytterligere usikkerhet. Hva trenger du og hva trenger jeg når det stormer.

Gottmans forsking viser at det ikke er så mye som skal til for å skape gode forhold. Han hevder i denne sammenheng at vi trenger minst fem positive følelser mellom oss for hver negative. Har vi i tillegg evne til å reparere når ting blir vanskelig, har vi gode odds. Ordet unnskyld kan i denne sammenheng være magisk.

 

Kjærlighetstips!

-Sett av tid til hverandre, lytt aktivt

-Bli kjent med hverandres kjærlighetsuttrykk og behov

-Ta en time-out før temperaturen blir for høy

– Avklar strategier for hva en trenger når det koker, for eksempel ta en pause

Slutt aldri å være nysgjerrig på hverandre. Med andre ord; slutt aldri å stille spørsmål, men still dem riktig. Det er de åpne spørsmålene vi trenger i denne sammenheng, de som inviterer til å si noe mer en ja eller nei

Eksempler på åpne spørsmål kan være:

-Hva føler du?

-Hva har du behov for?

-Hva ønsker du deg?

-Hva betyr det du sier?

-Når kjenner du deg verdsatt?

-Hva trenger du når noe blir vanskelig?

Kjærligheten er vakker, men noen ganger er den kompleks, vond og vanskelig. Fortsett samtalene og søk etter de gode veiene inn til hverandre. Har en såret partneren sin, si unnskyld og prøv å gjøre det godt igjen. Noen ganger må det «sones» før det kan «forsones».

Tilgi!!

Back To Top