Annonse:
HØY FART: I Hylleveien Skal En Bil Ha Kjørt I Over 60 Km/t Da Trafikken Ble Målt I Fjor Høst. Det Er Ikke Utelukket At Veien Får Gjennomkjøringsforbud. Foto: Esben Holm Eskelund
HØY FART: I Hylleveien skal en bil ha kjørt i over 60 km/t da trafikken ble målt i fjor høst. Det er ikke utelukket at veien får gjennomkjøringsforbud. Foto: Esben Holm Eskelund

Hylleveien: – Høyeste hastighet over 60 km/t

Ordføreren vil ta spørsmålet om gjennomkjøringsforbud i Hylleveien opp etter arbeidet med gatebruksplan.

Det er svaret ordfører Robert C. Nordli fra Arbeiderpartiet gir på interpellasjonen fra Rune Sævre i Sosialistisk Venstreparti, der bystyrerepresentanten ber ordføreren se på mulighetene for å hindre flest mulig kjøretøy i å bruke den smale veien.
– Arbeidet med Gatebruksplan for Arendal sentrum behandler også Hylleveien og utfordringene med mye gjennomgangstrafikk med til tider høy fart. Ordføreren ønsker derfor å samordne arbeidet med konklusjon fra arbeidet med gatebruksplanen og se dette i en større sammenheng, svarer Nordli.

Les også: Vil stoppe gjennomkjøring i Hylleveien

ØNSKER TRAFIKKREGULERING: Dag Rekdal (t.v.) og Arild de Lange Nilsen i Skydebaneområdet velforening vil ha slutt på gjennomkjøring i Iuellskleiv og Hylleveien i første rekke av hensyn til både de helt små, her representert ved barn fra Møllers Asylbarnehage, og de større myke trafikantene. Foto: Esben Holm Eskelund

ØNSKER TRAFIKKREGULERING: Dag Rekdal (t.v.) og Arild de Lange Nilsen i Skydebaneområdet velforening vil ha slutt på gjennomkjøring i Iuellskleiv og Hylleveien i første rekke av hensyn til både de helt små, her representert ved barn fra Møllers Asylbarnehage, og de større myke trafikantene. Foto: Esben Holm Eskelund

Høy fart
Naboer og representanter for Skydebaneområdet velforening, som Arendals Tidende intervjuet i forrige uke kunne fortelle om svært mye trafikk og til tider høy fart på biler som kjører strekningen Iuellskleiv og videre gjennom Hylleveien og i motsatt retning. I svaret til bystyrerepresentanten serverer ordføreren mer fakta om forholdene. I fjor høst ble en trafikkmåler satt ut i seks døgn for å telle kjøretøy og fart. I snitt var det nær ett tusen kjøretøy, altså biler, mopeder og motorsykler som passerte tellingspunktet, hvert av døgnene.
– Hastigheten ligger rundt 35-40 km/t. Høyeste hastighet ble registrert til rett i overkant av 60 km/t, ifølge Nordli.

Les også: – Litt sånn starten på valgkamp merker vi

Krever bom
Tidligere var det gjennomkjøringsforbud på strekningen. Ifølge ordføreren har både Statens Vegvesen og politiet vært skeptiske til gjennomkjøringsforbud. Politiet ønsker ikke å bruke sine ressurser til å overvåke og håndheve en slik skilting, og myndigheten har ikke helt tro på at bilistene vil respektere den.
– Skal en slik skilting gjennomføres må det settes opp en fysisk sperre med bom i Hylleveien, mener Nordli.
Han går også inn i problemstillingen rundt å gjøre Hylleveien enveiskjørt. Svaret på det er ganske klart.
– Erfaring tilsier at farten vil øke og dermed være trafikkfarlig. En slik skilting vil også medføre større trafikk gjennom byen også avhengig av hvilken vei enveiskjøringen skal være, skriver han.
Etter planen skal arbeidet med gatebruksplanen for sentrum være ferdig til presentasjon for bystyret innen juni i år.