fbpx
skip to Main Content

Hvordan fordeles sykehus-penger på Sørlandet?

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, Ap, vil ha rede på hvordan Sørlandet sykehus HF fordeler og bruker penger til investering og vedlikehold. Under et tillitsmannsmøte tidligere i år, kom det fram bekymringer for at sykehusene i Flekkefjord og Arendal ikke fikk sin andel, mens sykehuset i Kristiansand ble prioritert.

Da stortingsrepresentanten fra Aust-Agder i skriftlig spørsmål til statsråd Bent Høye spurte om dette tidligere i vår, var han ikke fornøyd med svaret. Derfor sendte Mørland sist fredag et nytt og mer presist spørsmål til helseministeren denne gangen:

«Kan statsråden redegjøre for hvordan man årlig siden 2010 har fordelt midlene til investeringer og vedlikehold ved hvert av de tre sykehusene i Sørlandet sykehus, hvordan vil helseministeren sørge for at ikke sykehusene i Arendal og Flekkefjord får et økt investerings- og vedlikeholdsetterslep som følge av store investeringer i Kristiansand, og hva vil Sørlandet sykehus og helseministeren konkret gjøre for å få på plass en tilfredsstillende nødstrømsforsyning ved sykehuset i Arendal?»

Svaer er ventet i løpet av denne uken.

Back To Top