Annonse:
PRIORITERING: Høyres Ordførerkandidat, Geir Fredrik Sissener, Mener At Det Ikke Er For Sent For Arendal Kommune å Snu Forholdene. Arkivfoto
PRIORITERING: Høyres ordførerkandidat, Geir Fredrik Sissener, mener at det ikke er for sent for Arendal kommune å snu forholdene. Arkivfoto

Høyre vil endre rådmannens prioriteringer

I sitt endringsforslag til budsjettet for 2019-2022 forslår Høyre endringer som gir kommunen ti millioner kroner ekstra i besparelser.

I Høyres budsjettforslag foreslår de å legge ned Eydehavn skole fra 1.juli 2019, bygge ny svømmehall og ny hall på Asdal og få flere helsesøstre inn i skolen.

Nødvendig
Høyre mener at Arendal kommune har gode forutsetninger for å snu forholdene i kommunen lav vekst, høyt sykefravær og for få i jobb, med at det settes av mer penger til innovasjon og utvikling, at det tas i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på, og at det satses å vekst i kommunen.
– Budsjettet er så stramt at det krever viktige og nødvendige prioriteringer for å løse lovpålagte tjenester på en best mulig måte. Høyre har politisk vilje til å gjennomføre helt nødvendige endringer, skriver partiet i forslaget.
Partiet tar utgangspunkt i utfordringene med økte antall eldre i årene som kommer, et synkende elevantall, for få heltidsstillinger, for mange lavinntektsfamilier og press i skolebudsjettet, og har kommet med forslag til hvordan å løse utfordringene.

Kutt
I rådmannens budsjett er det ikke lagt til noe handlingsrom, og i det stramme budsjettet er det blant annet foreslått kutt i skolebudsjettet på 9,65 millioner kroner. Det er også foreslått kutt i kultur på 1,3 millioner kroner, som blant annet går på bekostning av Gatejuristen, Kirkens SOS og Alternativ til vold. I sektoren helse og levekår er det foreslått kutt i ulike hold på til sammen 22 millioner kroner, som blant annet innebærer etablering av dobbeltrom.
I stedet for store kutt i skolebudsjettet, forslår Høyre å legge ned Eydehavn skole fra 1.juli 2019, og flytte elevene over til Stuenes skole. I perioden fra 2019-2022 regner partiet med å spare 17,5 millioner kroner i driftskostnader, hvor pengene heller kan brukes på å styrke arendalsskolen.  I samme budsjett forslår de at det ansattes seks nye helsesøstre, tre i 2019 og tre i 2021, som vil koste kommunen 12 millioner kroner.

Hjemmesykepleie
I rådmannens budsjett er det ikke foreslått noen styrking i hjemmesykepleien, noe Høyre ønsker å endre. De vil ha fire nye stillinger i hjemmesykepleien innenfor perioden, og i tillegg en ekstra person på dagtid på sykehjemmene. Kultur er også partiet kritisk i å kutte i. De vil at Gatejuristen og Alternativ til vold skal fortsette å få tildelt midler, på til sammen 1,97 millioner kroner hvert år. Høyre foreslår kutt i rådmannens stab, med en forventning på 28 millioner kroner i sparte utgifter i løpet av fire-års perioden.
I stedet for at kommunen skal kjøpe opp kommunal boliger og forbedre Raet nasjonalpark, utgi Arendal bys historie bind 3 og ha så høye utgifter på Agderparken Nord, regner Høyre med sparte inntekter på 85,95 millioner på å utsette, kutte og redusere, og heller bruke 85 millioner kroner på Drømmenes hus, isbane foran Arendal Kulturhus, grønne lunger i sentrum, opprustning av Kittelsbukt, starte bygging av nytt svømmeanlegg, ny hall på Asdal, gjøre Jaktekaia grønn og sette i gang arbeid med Smart Cities, et innovasjonsprosjekt av SINTEF.
I Høyres forslag havner budsjettet på nesten ti millioner kroner lavere enn rådmannens forslag, som kan ses på som sparte kostnader for kommunen.

 

Sorry. No data so far.