Annonse:
ENORMT PROBLEM: Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh Topper Lista Til SV I Aust-Agder Foran Stortingsvalget. Han Mener Plastsøppel Er Et Så Stort Problem At Løsninger Må Finnes Både Lokalt Og Globalt. Foto: Grete Husebø
ENORMT PROBLEM: Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh topper lista til SV i Aust-Agder foran stortingsvalget. Han mener plastsøppel er et så stort problem at løsninger må finnes både lokalt og globalt. Foto: Grete Husebø

Hever stemmen mot sjøsøppel

 I januar ble 30 plastposer funnet i magen til en gåsenebbhval på Sotra. Hvalen var så syk at den måtte avlives. Nå tar Aust-Agder Sosialistisk Venstrepartis førstekandidat til Stortinget til orde for å gjøre det lettere for kommunene å sørge for at lokalt næringsliv rydder opp etter egen virksomhet.

– Det er snart mer plast i havet enn det er fisk. Å rense havet er viktig, vi har levd på en måte i verden som vi ikke skjønner konsekvensene av. En bøtelegging for plastforsøpling hadde vært helt gull, men det vil være vanskelig å håndheve sier Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh.
Når austegdene har gått til urnene 11. september i år håper han å lage historie ved å bli den aller første SVeren som blir valgt til å representere Aust-Agder på Stortinget.

VEKKER: Over hele landet har gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra utenfor Bergen vakt oppsikt. Foto: Christoph Noever Universitetet i Bergen

VEKKER: Over hele landet har gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra utenfor Bergen vakt oppsikt. Foto: Christoph Noever Universitetet i Bergen

Skyves utenfor
Schulze-Krogh er opprinnelig politi ansatt i forebyggende enhet, men nå har han tatt et års permisjon fra jobben. I den kommende valgkampen håper han å vinne stemmer ved å være en lite typisk politiker som representerer et godt partiprogram.
– SV har en veldig fornuftig politikk. Jeg ser på meg selv som ett veldig oppegående menneske, og veldig mye av det SV står for er sånn jeg ser det en smart retning for fremtiden. Særlig når det kommer til barn og unge, og det er kanskje noe av det viktigste vi har i dette landet her. Det er de som skal overta dette her spetakkelet, sier han og fortsetter med å fortelle om den viktigste grunnen til at han har valgt å stille for SV.
– I jobben min som politi har jeg sett hvor ødeleggende for mennesker, pårørende og de rundt det er å bli skjøvet utenfor. Det er mulig å gjøre noe med det, og jeg mener helt klart at SV er det partiet som ivaretar den biten best, sier han.

Kuppe FrP
Etter bråket rundt nominasjonsprosessen til Fremskrittspartiet før stortingsvalget har professor i statsvitenskap Dag Ingvar Jacobsen fra Universitetet i Agder spekulert i om Fremskrittspartiet vil miste sitt stortingsmandat. Schulze-Krogh er klar på at han gjerne skulle tatt mandatet fra Frp.
-Bare se i det siste, all den sinnsyke oppmerksomheten Frp får. Det er nesten så man skulle tro de har gjort det med vilje, for å få oppmerksomheten. Jeg tror helt klart det bråket er uheldig for Frp, og alt som er uheldig for et parti som Frp kan SV se på som positivt, men hvor mye utslag det gir er opp til velgerne og det er umulig å si. Hvis folk vil fortsette med det uføret Norge er i kan de stemme på høyresiden, hvis de vil tilbake til en mer stabil politikk kan de stemme på venstresiden, sier han.

ENORMT PROBLEM: Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh topper lista til SV i Aust-Agder foran stortingsvalget. Han mener plastsøppel er et så stort problem at løsninger må finnes både lokalt og globalt. Foto: Grete Husebø

ENORMT PROBLEM: Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh topper lista til SV i Aust-Agder foran stortingsvalget. Han mener plastsøppel i sjøen er et så stort problem at løsninger må finnes både lokalt og globalt. Foto: Grete Husebø

Lokalt engasjement
Før Sv hadde felles årsmøte for Aust- og Vest-Agder i begynnelsen av februar fremmet Schulze-Krogh et forslag for å minske andelen søppel i sjøen.
«Det er lokalt man kan stoppe forsøpling. Kommunene må få lov til å bøtelegge forsøpling (for eksempel fra anleggsplasser) slik Miljødirektoratet har foreslått, og kommunene må få lov til å finansiere opprydding på offentlig grunn gjennom renovasjonsavgiften. I tillegg mener SV at staten må gi økt støtte til prosjekter og frivillige, for eksempel strandryddig.» lød en del av forslaget som ble diskutert, men ikke vedatt.
– Vi diskuterte det mye, og SV er et miljøparti som jobber mye for miljø, men dette er et problem som må løftes opp på et mye høyere nivå, sier listetoppen.

Også Aust-Agder Høyre har fokus på plastsøppel og vedtok på sitt landsmøte å: Bidra aktivt i internasjonale prosesser for å redusere marin forsøpling, satse på forskning og innovasjon som bidrar til mer miljøvennlige produkter, opprette insentiver for utfasing av ikke-nedbrytbar plast og emballasje, påse at offentlige virksomheter går foran i bruk av bioplast fremfor ikke-nedbrytbar plast og gjennom opplysnings- og holdningskampanjer bevisstgjøre og oppmuntre den enkelte til innsats mot forsøpling i hverdagen.

Kommunalt raid
Arendals Tidende skrev i januar om hvordan et område bak Coop obs på Stoa blir stadig mer forsøplet, og hvordan naboer som bruker plassen til turområde fortviler. Nå har Arendal kommune hatt en gjennomgang av områder i kommunen hvor søpla flyter. Grunneiere på Stoa har fått pålegg om opprydning.
– Måten avfallet er disponert på antyder at det kan stamme fra ulovlig dumping av avfall. Arendal kommune vurderer at det ikke er mulig å rette kravet mot ansvarlig forurenser, men retter det mot eier av grunnen, skriver andelingsingeniør Ragnhild R. Trønnes i brevet til grunneierne.
Hun understreker også at når det først er etablert ulovlige avfallsplasser kan det være vanskelig å stoppe dem, og oppfordrer grunneier til å sikre området med bom.

FORTVILENDE: Naboer på Stoa er irritert på den voksende søppelsjøen langs turveiene. Foto: Grete Husebø

FORTVILENDE: Naboer på Stoa er irritert på den voksende søppelsjøen langs turveiene. Foto: Grete Husebø

Skanska i Longum park og Midtstøl transport har fått lignende pålegg. Mens privatpersoner har fått en forespørsel om opprydding.

Pisk eller gulrot?
Schulze-Krogh sier han har mer tro på belønning enn straff når det gjelder å få privatpersoner og bedrifter til å sortere søppel og å unngå at søppel ender opp i naturen. Likevel mener han bedrifter som forsøpler gjennom sin virksomhet må få en reaksjon og trekker frem muligheten for å gi bøter.
– Jeg tror det er et riktig skritt å gå, men det er vanskelig å håndheve. Det er mange lover som vedtas i dette landet som er umulig å håndheve, bare se på trafikken i Arendal, folk kjører jo imot kjøreretning hele tiden. Enkelte bedrifter fortjener absolutt en smekk. De kan jo bare drite i det fordi det ikke skjer noe uansett. De som ikke rydder burde nesten få dagbøter. Da ville garantert mange begynt å hyle og skrike om at dette er bedrifter med dårlig økonomi som ikke har råd, men om de ikke klarer å rydde opp i sitt eget rot da bør de kanskje vurdere å finne noe annet å gjøre, sier han bestemt.

 

 

Sorry. No data so far.