Annonse:
3800 LITER: I Løpet Av Omtrent Tre Minutter Pøste Brannbilen Fra Østre Agder Brannvesen Ut 3800 Liter Vann. Vannet Strømmet Gjennom Rørene På Bygget Og Ut Gjennom Sprinkler Som Ligger Strategisk Plassert For å Forhindre Fasadebrann. Foto: Helene Walle
3800 LITER: I løpet av omtrent tre minutter pøste brannbilen fra Østre Agder Brannvesen ut 3800 liter vann. Vannet strømmet gjennom rørene på bygget og ut gjennom sprinkler som ligger strategisk plassert for å forhindre fasadebrann. Foto: Helene Walle

Gjør det de kan for å forhindre bybrann

For Arendal Sjømandsforening er det viktig å være et steg foran når det kommer til brannsikkerhet. Østre Agder brannvesen skulle gjerne sett at hele byen gjorde det samme.

Tettbebygde trehus og dårlig brannsikkerhet førte til bybrannene som brant ned store deler av sentrum. Arendal Sjømandsforening, som holder til i et trehus fra år 1711, synes det er viktig at alle gjør sin del for å opprettholde brannsikkerheten i byen.

STOLT: Formann i Arendal Sjømandsforening, Lars Vidar Moen, er svært fornøyd med deres sprinkleranlegg på utsiden av bygget. Installasjonen ble gjort for å forhindre spredning av brann i trehusene i sentrum. Foto: Helene Walle

System
Sjømandsforeningen har fått installert et rørsystem med sprinkler som pøser ut vann ved en eventuell nabobrann og faren for spredning dempes.  Brannvesenet kan enkelt koble seg på et av rørene, og sette på vannet som kommer ut gjennom strategisk plasserte sprinkler.
Avdelingsleder i beredskap i Østre Agder Brannvesen, Hans Henrik Bakke, synes at rørsystemet er et godt forebyggende middel mot fasadebrann, og at det er en veldig fordel for de byggene i sentrum som har det.
– Det er fort gjort, spesielt når det er trehusbebyggelse, at gnister kan komme over fra nabohuset. Det kan være nok til at brannen sprer seg. Strålevarmen er voldsom, sier han.
Bakke forklarer at det er en flere bygg i sentrum som har fasadesprinkling, men at det kunne vært flere. Selv om det koster litt, anbefaler han at de som har mulighet tar seg råd til å få installert fasadesprinkling på trehus, spesielt i sentrum og områder med tett bebyggelse.

Bra
Tirsdag forrige uke hadde Østre Agder brannvesen sin andre kontroll på anlegget etter at det ble installert i 2012. I løpet av tre minutter hadde brannbilen pøst ut 3800 liter vann utover bygget.
– Full tank rommer 10.000 liter vann, sier Bakke.
Han forklarer at den vannmengden ikke ville holdt ved en ordentlig brann, men at de har flere pumper og brannbiler tilgjengelig ved behov.
– Vi kan også koble oss på vannet i Pollen, og da har vi så mye vann vi vil ha, sier Bakke.

Bybrann
Arendal har gått gjennom fire store bybranner. Den første var i 1798. Trehus lå tett i tett, og på den tiden uten noe særlig brannvesen. Spredningsfaren var stor, og brann i ett av husene i sentrum førte til at 25 hus fra Malmgaten og opp til Blødekjær brant ned.

SPRINKLER: Sprinklene på utsiden av bygget til Arendal Sjømandsforening er strategisk plassert, for å på best mulig forhindre fasadebrann som følge av en brann i et av nabobyggene. Foto: Helene Walle

I 1840 ble det på nytt bybrann. Denne gangen var det elleve hus i Kirkegaten som brant ned, med omtrent like mange boder som lå på baksiden av husene. I 1863 skjedde en av de største bybrannene Arendal har hatt, hele 73 hus brant ned til grunnen, som følge av sterk vind og mangel på vann. Fem år senere endte hele Friholmen, Bendiksklev, Hylleveien, Langbryggen og veien opp til sykehuset i ruiner etter nok en bybrann.

Stolt
Formann i Sjømandsforeningen, Lars Vidar Moen, er stolt over at de ligger litt foran når det kommer til brannsikkerhet.
– Det er ikke noe krav om å ha slike rør, men vi liker å ligge litt foran. Alt er prosjektert av fagfolk ut ifra regelverket. Forskrifter og regler og alt er fulgt til punkt og prikke, sier han.
Moen forteller at Sjømandsforeningen brukte 150.000 kroner på fasaderørene. I tillegg har de brukt flere hundre tusen på brannsikkerhet.
– Vi har tre brannstasjoner med brannslanger, og vi har skumapparat og co2-apparat. Hele huset er overvåket med sensorer på røyk, der alarmen går direkte til brannvesenet, forklarer han.
Selv om ikke det er et krav til fasaderør, håper Moen at de som har mulighet setter det som en prioritet. Han mener at huseierne selv har et stort ansvar for å ta de forhåndsreglene som skal til for å forebygge branner, som i verste tilfelle kan spre seg til andre bygg enn deres eget.
– Det er enhver huseiers plikt å forhindre brann. Hvis alle gjør sitt, er faren mye mindre for at det både oppstår brann og for at det sprer seg, sier han.
I tillegg til kontrollen av sprinkleranlegget har Sjømandsforeningen en evakueringsøvelse hvert år. Med nærmere 360 medlemmer er det viktig for formannen at sikkerheten er på topp.

KONTROLL: Det viktigste for å forhindre brann ifølge avdelingsleder beredskap i Østre Agder Brannvesen, Hans Henrik Bakke, er å jevnlig kontrollere og sjekke at alt er som det skal. Det være seg om det er en panelovn, bensintank eller boligalarm. Her kobler han på vannslangen for å sjekke at sprinkleranlegget på bygget til Arendal Sjømandsforening fungerer. Foto: Helene Walle

Mye branner
Politiet i Agder har den senere tiden meldt om flere branner i Aust- og Vest-Agder, både i båt og på land. Den 20.mai meldte politiet på Twitter om to branner i Aust-Agder, en i en leilighet på Nedenes, og en i en båt like utenfor Hisøya, hvor båten sank.
Bakke tror at de mange brannene dreier seg om flere ting. Feriegjester, hyppige aktiviteter og en iver etter å komme seg ut på sjøen. At ting ikke blir sjekket grundig nok i hytter og båter, er en uting, synes han.
– Nå har sommeren kommet, og det er mye som skjer.  Alle båteiere må sjekke alt av koblinger til bensin og drivstoff, det er en del av jobben når man eier båt. Å sjekke og kontrollere at alt er som det skal er det viktigste de kan gjøre, sier han.