fbpx
skip to Main Content
FYLKESORDFØRER: Arne Thomassen gikk for leie framfor eie denne gangen.

Fylkesutvalget vraker Elvegata 4 i Kristiansand

Flertallet i Agder fylkesutvalg vedtok tirsdag å anbefale fylkestinget om å skrinlegge rehabiliteringen av Elvegata 4 i Kristiansand som nytt fylkeshus. I et 30-år perspektiv vil dette byggeprosjektet koste rundt trekvart milliard kroner.

Det ble et spørsmål om eie eller leie da Agder fylkesutvalg tirsdag behandlet saken om nytt fylkeshus for Agder. Fylkesrådmann Tine Sundtoft la i sin innstilling fram forslag til rehabilitering av Elvegata 4 i Kristiansand sentrum som nytt fylkeshus.

Flertallsvedtaket var fremmet av H, Krf i Frp, som dermed sender dette til endelig behandling i fylkestinget:

  1. Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus.
  2. Agder fylkeskommune starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp.
  3. Det er ønskelig å se alternativet Elvegata 4 i sammenheng med skolebruksplanen. Det er kjent at det vil bli behov for betydelig flere elevplasser i videregående skole i Kristiansandsområde fra 2024. Elvegata. 4 kan være en egnet plassering for undervisningslokaler.
Back To Top