fbpx
skip to Main Content
Arkivfoto

Disse tiltakene skal hindre smitte i Arendal

Arendal kommune har torsdag hatt krisemøte rundt håndtering av koronasmitta. Dette er tiltakene som iverksettes:

 • Skoler og barnehager stenges. Barnehagebarn og elever til og med fjerdeklasse som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få et omsorgstilbud. Barn med særskilte behov skal få et omsorgstilbud i den barnehagen eller skolen de tilhører.
 • Kommunens servicesenter stenges for besøkende med virkning fra fredag.
 • På alle sykehjem og bo- og omsorgssentre i kommunen ønskes det ikke lenger besøk fra familiemedlemmer eller pårørende. Besøksbegrensningene gjelder alle besøkende: Pårørende, og omgangskrets til beboere, frivillige og andre som bidrar med aktiviteter eller lignende.
 • Alle arrangementer over 500 personer avlyses eller utsettes, og på alle arrangementer med over 20 deltakere er det anbefalt å avlyse de med mindre det er strengt nødvendig.
 • Arrangementer med kronisk syke og eldre avlyses
 • Aktiviteter på bo- og omsorgssentre avlyses
 • Legevakta tester ikke folk for smitte i helgene. Mistenker du at du kan være smittet skal du holde deg hjemme og ta kontakt med fastlege på mandag.
 • Bystyremøter og møter i formannskapet gjennomføres uten publikum tilstede
 • Møter i komite, råd og utvalg går som vanlig: Rådene bestemmer seg hvordan det skal gjennomføres
 • Kommunale kantiner for besøkende i alle bo- og omsorgssentre stenges, det er kun kantiner for beboerne
 • Vitenbiten på Eureka stenges
 • Kantinene på rådhuset og skoler/SFO holdes foreløpig åpne

Back To Top