Annonse:
Arkivfoto
Arkivfoto

Disse er kandidater til fylkestinget i Agder

Her er en oversikt over kandidater som kan komme til å sitte i fylkestinget i det nye Agder etter valgdagen 9.september 2019. En av dem blir valgt som fylkesordfører.

Oddbjørn Kylland. Foto: privat

Senterpartiet:
1. Oddbjørn Kylland, Lillesand
2. Margit Dale, Valle
3. Thor Jørgen Tjørholm, Sirdal

– Vi har en sterk ambisjon om å være med å styre det nye Agder. Senterpartiet stiller et opp et godt lag som representerer alle deler av Agder, vi skal være et parti som er nært folk og ta hele Agder i bruk, sier Kylland.

Oddbjørn Kylland er gruppeleder for Lillesand Senterparti, leder i miljø- og samferdselskomiteen og har de siste syv årene vært fylkesleder for Aust-Agder Senterparti.

Sosialistisk Venstreparti

Mirell Høyer- Bertnsen. Foto: Sosialistisk Venstreparti

1. Mirell Høyer- Berntsen, Arendal
2. Morten Ekeland, Mandal
3. Kristine Fossheim Godtfredsen, Kristiansand

 

– Vi skal være en klar og tydelig stemme for inkludering, miljø og rettferdig fordeling. Vi skal jobbe for at alle som vokser opp og bor i Agder skal få en trygg, god og forutsigbar fremtid. SV skal kjempe for at arbeidsplasser blir i distriktene, sier Høyer- Berntsen.

Mirell Høyer-Bertnsen har vært med i partipolitikken i flere år, og har vært med på å starte og drifte Gatejuristen. Hun har siden 2015 vært leder i Naturvernforbundet Arendal

 

 

Venstre

Beate Johnsen. Foto: privat

1. Beate Johnsen, Farsund
2. Jacob Handegard, Arendal
3. Morten Leuch Elieson, Kristiansand

– Jeg er veldig glad for tilliten som blir vista v partiet med en topplassering av nominasjonskomiteen. Det vil kreve mye arbeid å få profilert Venstre sin gode politikk i et nytt Agder, men jeg er klar til å ta den utfordringen, sier Johnsen.

Beate Johnsen har vært en periode i fylkestinget i Vest-Agder og to perioder i Farsund i kommunestyret og formannskapet. Hun er også gruppeleder for Vest-Agder Venstre og Farsund Venstre.

Gro Bråten. Foto: Aust-Agder fylkeskommune

 

Arbeiderpartiet
1. Gro Bråten, Lillesand
2. Even Tronstad Sagebakken, Lindesnes
3. Randi Olaug Øverland, Kristiansand

– Jeg er veldig glad for at en enstemmig valgkomite har nominert meg som førstekandidat. Jeg er veldig motivert for å gjøre en innsats for et nytt Agder der vi tar hele Agder i bruk, sier Bråten.

Gro Bråten har lang fartstid i Arbeiderpartiet, og sitter som styremedlem i Aust-Agder Næringsselskap og Avigo. I dag er hun fylkesordfører i Aust-Agder.

Nominasjonsmøtet ble holdt 1.desember, etter at artikkelen var sendt til trykk.

Steinar Bergstøl Andersen. Foto: privat

 

Fremskrittspartiet
1. Steinar Bergstøl Andersen, Kristiansand
2. Andreas Arff, Arendal
3. Ingrid Williamsen, Farsund

– Jeg er klar for oppgaven og vil sørge for at det blir en engasjerende og positiv valgkamp hvis jeg blir valgt på nominasjonsmøtet. Jeg vil arbeide for at vi beholder og styrker Agders tre sykehus, at vi får økt nasjonal innflytelse, at flere statlige arbeidsplasser blir lagt til Agder, at vi blir en vekstregion med en tydelig og ambisiøs næringspolitikk, og at våre fylkesveier og skolebygg blir økonomisk prioritert fremfor finkultur, sier Andersen.  

Steinar Bergstøl Andersen, født 1978, er styremedlem i Kristiansand Havn Kf, Kristiansand Parkeringsselskap Kf og Sørlandsparken Øst AS. Han har siden 2015 vært leder av Kristiansand FrP, og siden 2011 hatt flere politiske verv som styremedlem i administrasjonsutvalget, fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning i fylkeskommunen.  Han sitter også som styremedlem i Lillesand Næringsarealer.

Nominasjonsmøtet avholdes 8.desember

Kristelig Folkeparti
Har ikke kommet med noen kandidater enda. Nominasjonsmøtet holdes 6. desember.

 

 

Miljøpartiet De Grønne

Birte Simonsen. Foto: privat

1. Birte Simonsen, Kristiansand
2. Esben Moy, Grimstad

 

Jeg ønsker meg et likestilt og mangfoldig Agder der Parisavtalen og fylkesplanen gjøres om til konkrete handlinger. Bærekraft handler om mennesker, natur og kultur og grønne arbeidsplasser, sier Simonsen. 

Birte Simonsen er foreslått som førstekandidat, men det endelige nominasjonsmøtet holdes i januar/februar.

Ingebjørd Godskesen. Foto: privat

Pensjonistpartiet
1. Ingebjørg Godskesen, Arendal
2. Nina Bie, Lindesnes
3. Leiv Per Olsen, Lillesand

– Pensjonistpartiet og jeg vil være folkets røst, og vi vil høre på folket i folkeavstemninger, ved å følge dem. Vi står på pensjonistenes side i saker som vedrører dem, samt at vi taler de svake gruppers sak. Vi vil jobbe for vedlikehold av fylkesveier, også i distriktene, sier Godskesen. 

Ingebjørg Godskesen var tidligere medlem av FrP, og var stortingsrepresentant fra Aust-Agder fra 2009-2017, og var medlem i bystyret fra 2003-2009. I 2017 meldte hun seg ut av FrP, og inn i Pensjonistpartiet.

Høyre

Arne Thomassen. Arkivfoto

1. Arne Thomassen, Lillesand
2. Benedichte Limmesand Hellestøl, Lyngdal
3. Mathias Bernander, Kristiansand

– Som fylkesordfører ønsker jeg å jobbe for å løfte frem landsdelen positivt på alle områder. En annen viktig sak som ikke ligger på fylkesnivå, men som jeg aktivt vil jobbe for er at vår regjeringsstrategi om tre sykehus skal opprettholdes. Det er også viktig at utbygging av motorvei og riksveier fortsetter, og at jernbanen bygges ut, sier Thomassen. 

Arne Thomassen har vært i bystyret i Lillesand siden 1999, og har vært ordfører i samme by siden 2003. Han er også leder for Arendal Høyre, sitter i Høyres sentralstyre og er første vara for Aust- Agder Høyre til Stortinget.

Vivian Jacobsen. Foto: privat

Rødt
1. Vivian Jacobsen, Kristiansand
2. Knut Henning Thygesen, Risør
3. Helle Qvale Ringereide, Lyngdal

– Jeg vil fokusere på bedre lære- og arbeidsforhold for lærlingene, og strengere kriterier for å bli en godkjent lærebedrift, sier Jacobsen. 

Vivian Jacobsen er relativt ny i politikken. Hun meldte seg inn i Rødt i 2017 og er nestleder i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.

 

Demokratene
1. Vidar Sveinung Kleppe

Vidar Kleppe. Foto: privat

– Jeg er en aktiv ombudsmann og politiker som alltid setter viktige saker på den politiske dagsorden, under slagordet «Ingen sak for liten, ingen sak for stor – for Vidar Kleppe og Demokratene holder ord». Noen viktige saker i det nye Agder blir nei til bompenger, ta hele Agder i bruk fra hav til hei, ingen nedleggelse av videregående skoler, og styrking av de tre sykehusene.

Vidar Sveinung Kleppe er fylkestingsrepresentant og leder av kontrollutvalget for Demokratene i Vest-Agder fylkesting. Kleppe har vært stortingsrepresentant og nestleder i FrP i åtte år.

Partiet har ikke hatt nominasjonsmøtet enda, men Vidar Sveinung Kleppe er foreslått som førstekandidat. Nominasjonsmøtet blir på nyåret.

Sorry. No data so far.