fbpx
Annonse:
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Åpner for 685 flyktninger til Arendal

Med bakgrunn i flyktningestrømmen fra Syria og et høyt konfliktnivå mange steder i verden har Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDI) bedt Arendal kommune om å øke bosettingen av flyktninger. Bystyret hadde i utgangspunktet bestemt seg for å bosette 485 flyktninger i kommunen…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in