fbpx
Annonse:
Arkivfoto
Arkivfoto

Dårlig reservevann

Selv om analyser viser at Arendal kommunes vannverk er godt rustet, er ikke reservevannet holdbart over lengre tid, og deler av vannledningsverket behøver en oppgradering. Arendal kommune gjennomførte i 2017 en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som blant annet tar for…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in