Annonse:
GLAD: Morten Haakstad, Leder I Arendal Næringsforening, Takket For Bystyrets Hederlige Omtale. Foto: Helene Walle
GLAD: Morten Haakstad, leder i Arendal Næringsforening, takket for bystyrets hederlige omtale. Foto: Helene Walle

Bystyrets hederlige omtale til Arendal Næringsforening

Næringsforeningen fikk hederlige omtale torsdag for deres arbeid med vekst i byen.

Ordfører Robert Cornels Nordli berømte næringsforeningen for at de er en konstruktiv medspiller og motspiller til bystyret.
– Det er ikke alltid vi er enig, men det er sånn vi ønsker det, sa han, før han overrakk prisen til leder i Arendal Næringsforening, Morten Haakstad.

SAMARBEID: Morten Haakstad, leder i Arendal Næringsforening tok imot bystyrets hederlige omtale, gitt av ordfører Robert Cornels Nordli. Foreningen fikk prisen for sin konstruktive dialog med kommunen.

Næringsdebatt
I 2017 vedtok bystyret å gjennomføre årlige næringsdebatter. Hensikten har vært å dele eksempler på god næring og drøfte hvordan byen fremstår, ifølge ordføreren. I en undersøkelse tidligere i år svarte 325 arendalsbedrifter på spørsmål om næringen i kommunen, og mange svarte at en styrking av næringsklimaet bør prioriteres for å få en større forståelse for utfordringene hos politikere og kommunalt ansatte.
– Svarbedriftene sier at det er en viktig arbeidsoppgave i kommunen for å sikre vekst og knytte politikere og kommunalt ansatte opp mot næringslivet. Det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med næringslivet. Arendal Næringsforening er med på å styrke og sikre dette gode samarbeidet, sa ordføreren.

Aktivt
Nordli beskrev næringsforeningen som en unik medspiller for sine egne medlemsbedrifter, i tillegg til å være en medspiller til bystyret.
– Dette er vi veldig glade for. Politikerne i Arendal har tatt et bevisst valg om å være partner med næringslivet, og det er lett å få til en god dialog før beslutninger tas. Det er igjen viktig for bedriftene at de er med på prosessen og ikke bare blir orientert når beslutningene er tatt, sa Haakstad.
Han roste næringsklimaet i byen for at de hjelper bedriftene i dialog med det offentlige, og gjorde oppmerksom på viktigheten av at foreningen skal være en god partner både for bedriftene og kommunen når det skal utvikles planer for byen.
– Undersøkelsen har vist at vi har noe å jobbe med, men jeg er overbevist om at hvis vi jobber sammen så har vi alle forutsetninger for å samarbeide godt og skape en god næringsutvikling i Arendal. Vi er en pådriver for at det skal være de beste muligheter, og jeg mener at vi har et bra samarbeid. Det viser undersøkelsen, sa Haakstad.

Sorry. No data so far.