Annonse:
INFORMASJON: Ingunn Løvdal Fra Rambøll Informerer En Lydhør Forsamling Om Arbeidene Med Den Nye Skolen.
INFORMASJON: Ingunn Løvdal fra Rambøll informerer en lydhør forsamling om arbeidene med den nye skolen.

Bydelssentrum vs. lekeområder

Tirsdag kveld var i overkant av 30 tromøyfolk samlet på Roligheden skole for å høre på når Arendal Eiendom kommunale foretak og Rambøll informerte om planene for den nye skolen for Tromøy vest.

 

Utfordrende

Eiendomsforetaket og ingeniørbedriften Rambøll har fått i oppdrag av Arendals politikere å sjekke hvor det er mest hensiktsmessig å bygge en ny skole, i et rundt 327 dekar stort område mellom dagens skole, Færvik bo- og omsorgssenter og bak Tromøyhallen.

– Det som kom tydelig frem da vi kikket på planområdet var at det er veldig hullete og det krever en del inngrep i naturen å bygge her, forklarte møteleder Ingunn Løvdal fra Rambøll.

 

Lite lekeplass

Fire alternativer til lokalisering ble presentert under møtet. Området nede ved sykehjemmet, ved Tromøyhallen, bak Tromøyhalen og i skogen midt mellom Tromøyhallen og bo- og omsorgssenteret. Ingen av dem tilfredsstiller imidlertid føringen for hvor mye uteområde skolen skal ha, 22,5 dekar.

 

0-hus

Få føringer er foreløpig lagt for hvordan selve bygget skal se ut, men kommuneforetaket ønsker at alle nye bygg i kommunen skal være nullhus. Dette gjør at bygget må være relativt kompakt og firkantet, for å slippe ut minst mulig varme. En forsamling som syntes lite fornøyd med utgangspunktet for lokaliseringsdebatten stilte spørsmålstegn ved hvorvidt målet om 0-hus påvirket plasseringen.

– Kunne andre steder på planen vært aktuelle om huset ikke måtte bygges som en firkant? Spurte en.

– Er 0-hus nødvendigvis det beste alternativet for barna? Gir 0-hus de beste forutsettingene for læring? Spurte en annen.

– I eiendomsforetaket prøver vi alltid å ligge litt foran det som er trenden i resten av landet. Vi tror også det er spennende og lærerikt for elevene å gå på en skole som tar så godt vare på miljøet, svarte Tarjei Ravn fra eiendomsforetaket.

 – Ville dere noen sinne i deres villeste fantasi funnet på å bygge en skole her? Altså om ikke det var for den 34 år gamle hallen.

Hallhensyn

For å slippe å bygge en ny idrettshall på Tromøy har politikerne bestemt at skolen på Tromøy vest skal ligge i nærheten av Tromøyhallen. Dette uttrykte mange misnøye med, en av dem var tilhører Torbjørn Trommestad.

– Ville dere noen sinne i deres villeste fantasi funnet på å bygge en skole her? Altså om ikke det var for den 34 år gamle hallen, spurte han.

Det var vanskelig for møteleder Løvdal å svare på, så Trommestad fulgte opp.

– Men mange av alternativene til plassering krever ganske store inngrep i naturen. Mye stein må flyttes. Har du noen formening om hvorvidt det egentlig er dyrest å bygge en ny hall, eller om det er dyrest å flytte all steinen?

– Det er et interessant regnestykke, svarte Løvdal.

 

Her er alternativene til den nye skolen

1. Ved sykehjemmet

– Nærhet til veien vil bygge opp under ønske om bydelssenter

– Kun åtte dekar lekeområde

– Lite konflikt med dyrket mark og grunneiere

 

2. På kollen foran Tromøyhallen

– Bygger mindre opp under bydelssenter da skolen kun vil være tilgjengelig fra veien

– Tilgang til fine naturområder

 

3. Bak Tromøyhallen

– Vil ikke være synlig fra veien og bygger lite opp under bydelsfunksjonen

– Lite terrenginngrep

– Tilgang til fine naturområder

– Elleve dekar lekeområde

 

4. Ved veien mellom bo- og omsorgssenteret og dagens skole

– Bygger godt opp under bydelsfunksjonen, svært synlig fra veien

– Krever svært store inngrep i naturen, Rambøll betegner dette som «det råeste alternativet terrengmessig»