fbpx
skip to Main Content
SOLIDE BRØYTEKANTER: Slik ser brøytekantene ut på veien over fra Setesdal til Suleskard. Foto Agder fylkeskommune.

Brokke-Suleskad åpnet fredag

Fredag 29. mai kl 12 åpner Agder fylkeskommune fylkesveg 337/987 fra Brokke til Suleskard i og fv. 4224 fra Sirdal til Lysebotn.

Det har siden 1. mai vært arbeidet med fresing og brøyting av vegene, fra 12. mai på Brokke-Suleskard i verneområdet for villreinstammen i Setesdal vesthei. Fram til den datoen skal det ikke arbeides med brøyting av vegen av hensyn til villreinen.

– Av sikkerhetshensyn får ikke kjøretøy over 15 meter kjøre på vegen, siden den er for smal til at større kjøretøy kan passere hverandre. Vi oppfordrer alle til å avpasse farten etter forholdene. Brøytekantene er 10 meter på det høyeste, og det gjør at sikten framover ikke er den beste, sier seksjonssjef drift Trond Heia i Agder fylkeskommune.

Back To Top