Annonse:
UTSETTE: Anders Kylland, FrP, Ville Egentlig Utsette Legevaktsbygget På Grunn Av Kostnadene, Men Ble I Stedet Enige Om At Arendal Eiendom Kan Utrede Saken På Nytt Med Flere Alternativer.
UTSETTE: Anders Kylland, FrP, ville egentlig utsette legevaktsbygget på grunn av kostnadene, men ble i stedet enige om at Arendal Eiendom kan utrede saken på nytt med flere alternativer.

Ber om ny utredning på legevakt

Politikerne ble torsdag tverrpolitisk enige om at legevaktutbygging må utredes nærmere.

Det har vært snakk om at en tomt i nær tilknytning til sykehuset i Arendal skal kjøpes opp, og at det skal bygges legevakt, Kommunal Øyeblikkelig Hjelp, KØH, og korttidsplasser i samme bygg. Politikerne lente seg først mot en utsettelse, men kom i stedet fram til at saken kan utredes på nytt.

GLAD: Atle Svendal, Ap, var glad for at politikerne kunne bli tverrpolitisk enige.

Dyrt
Hovedargumentene til politikerne var at nybygget ser ut til å koste svært mye, både med tanke på tomtepris, selve bygget som et helsebygg og at det i tillegg skal inn KØH og korttidsplasser. Det er også foreslått en korridor rett inn i sykehuset for å lette flytting av pasienter. Flere av politikerne har tidligere sagt i komitemøter og gjentok i bystyremøtet torsdag, at andre tomter bør vurderes.
– Det har vært en lang debatt over flere måneder. Frykten lå der for at man aldri ville komme til å lande på noe. Forholdene som er på legevakten i dag er ikke holdbart på sikt. Vi har ikke noe annet valg enn å sende saken tilbake til ny behandling uten føringer, og få den opp igjen så fort som mulig, sa Anders Kylland, Fremskrittspartiet, før han fremmet et utsettelsesforslag.
– Selvfølgelig må vi utsette det. Bystyret har ikke tatt innover seg at det er den eneste tomten sykehuset kan ta i bruk om de har behov for å utvide en dag. Alle i Kristiansand kommer til å stemme for å selge den mens i Arendal kommer de til å kjempe med nebb og klør for å beholde den, og da skjønner man jo hvilken retning det går. Håper virkelig at vi kan se på alternative forslag. Det faglige i å bygget er ikke faglig vurdert, derfor må det utsettes, sa Knut Tveiten, Pensjonistpartiet.
Også Høyres Geir Fredrik Sissener fremmet et utsettelsesforslag, dog med noen føringer. Etter kort tid besluttet imidlertid begge politikerne å trekke sitt forslag, og politikerne kom i stedet fram til en ny løsning sammen.

Vil bli ferdig
Rådmannen rådet politikerne til å bli ferdig med saken en gang for alle, fordi det er på mer enn høy tid å få et nytt bygg til legevakten i Arendal.
– Når jeg ser hvor lang tid det har tatt med en tomt, tør jeg ikke å tenke på hvor lang tid det tar når vi skal åpne opp for alle tomter, sa han.
I bystyret ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt, med noen endringer. «Arendal bystyre slutter seg til rådmannens anbefaling og har som mål å bygge et nytt bygg som kan romme interkommunal legevakt og KØH samt kommunal korttidsavdeling tett opp til Sørlandet sykehus Arendal». Videre ble politikerne enige om at det i utredningsmandatet til Arendal Eiendom skal stå at legevakten primært bør ligge ved sykehuset, men at andre tomter vurderes. Trafikkforhold skal også vurderes, samt om det kan sprenges på tomten nær sykehuset mens det foregår operasjoner. Samtidig ber de også Arendal Eiendom om å se på KØH på nytt, og legge frem ny alternativer både på samlokalisering og nye lokasjoner. Prosjektet skal holdes innenfor 200 millioner kroner.
– Dette er en bestilling som gjør at vi kan kvalitetssikre vedtaket. Jeg tror at det å bruke litt lengre tid er fornuftig og på lang sikt det mest økonomiske, sa Svendal, og la til at Arendal Eiendom har fått en frist på å presentere et nytt forslag til 1.juni 2019.

Sorry. No data so far.