Annonse:
ENIG: Det Var Stor Enighet Blant Politikerne Om Neste års Budsjett. Foto: Helene Walle
ENIG: Det var stor enighet blant politikerne om neste års budsjett. Foto: Helene Walle

Beholder eiendomsskatten på dagens nivå

Budsjettbehandlingen i torsdagens bystyremøte endte opp med lik eiendomsskatt og mindre kutt i skolene.  

Som antatt ble det stor diskusjon da budsjettforhandlingene startet i bystyret torsdag. Fempartiene, Fremskrittspartiet og Høyre kom med hver sine endringer til rådmannens opprinnelige budsjettforslag. På mange punkter var partiene helt enige.

ADVARSEL: Rådmann Harald Danielsen advarte mot et stramt budsjett neste år, og i årene som kommer.

Skolene prioriteres
I rådmannens forslag til budsjett er det foreslått et kutt i skolen på 9,6 millioner kroner. Det ble det derimot fort argumentert imot, og i alle de tre nye forslagene ble skolebudsjettet endret. Fempartiene bestående av Ap, KrF, V, SV og Sp, forslo å tilbakeføre åtte millioner kroner. Både Høyre og FrP foreslo å tilbakeføre ti millioner kroner, og med andre ord gjøre slik at skolene ikke får noe kutt. Høyres Kristoffer Lyngvi- Østerhus forklarte at i stedet for å kutte i skolen, burde politikerne jobbe for å styrke den.
– Slik det er nå, forventer jeg at skolebudsjettet ikke holder mål, og at det i tertialrapporter vil komme fram overforbruk i skolene, rett og slett fordi problemet ikke er løst, sa han.
I Høyres budsjettforslag har de foreslått nedleggelse av Eydehavn skole, som ifølge partiet skal gi noen millioner kroner i besparelser årlig. I bystyresalen var det flere som syntes Høyres budsjettforslag var bra, men som ikke kunne stemme for at det ble vedtatt nettopp på grunn av nedleggelse av en mindre skole i regionen.

Midler
Posisjonen ønsket oppstartsstøtte til ny festival på Hove, utviklingsstøtte til Idrettsleiren, midler til Gatejuristen, KIA, Evangeliekafeen og Godhetsfestivalen, for å nevne noe.  De la også frem et ønske om at det jobbes med et forprosjekt for å utvikle et kulturtilbud til barn og unge som har en psykisk utviklingshemming.
– Dette er barn og unge som har fått en ekstra utfordring, og hvor foreldrene har fått en ekstra utfordring. Vi må møte disse barna, også på det kulturelle, sa Venstres Pål Koren Pedersen.
For å bøte på de økte utgiftene vil fempartiene at barnevernet i Arendal skal redusere kjøp av eksterne tjenester, at seniordagene halveres fra ti til fem dager, og at eiendomsskatten ikke senkes, men beholdes på dagens nivå.
– Vi kan ikke se hvordan vi skal klare oss uten Elim. Vi trenger det, i hvert fall fram til nytt helsehus er på plass, sa Atle Svendal da han presenterte forslaget.

ETTERVERN: Høyre fikk politikerne med seg på å styrke ettervernet for folk som har vært i rusbehandling. Her er høyrepolitiker Geir Fredrik Sissener.

Enig
I Høyres forslag var det flere like forslag, blant annet å bevare Elim, å prioritere nytt helsehus, og få på plass isbanen foran kulturhuset, som Geir Fredrik Sissener mente skaper flere arbeidsplasser og mer aktivitet i sentrum. Høyre fikk hele bystyret med seg på forslagene om å styrke arbeidet med ettervern av personer som har vært i rusbehandling, og hele bystyret var enig i at et svømmebasseng på 50 meter bør prioriteres i budsjettet.
– Handlingsrommet har i løpet av 2018 blitt enda strammere fordi det har blitt investert i ting som ikke gir bedre kommuneøkonomi, sa Fremskrittspartiets Anders Kylland, som la til at de vil ha et nytt svømmebasseng på 50 meter, ekstra midler til skolen, fjerne eiendomsskatten og ny vei til Eydehavn for å fremme vekst i kommunen.
Partiet har forslått at seniordagene beholdes, og at det gis et tilbud for bobilturister i Arendal, men fikk ikke nok politikere med seg til at det ble noe vedtak.

Slik ble det
Etter at rådmannens forslag var ferdig behandlet, kom det 54 tilleggsforslag på bordet, som politikerne stemte over en etter en. Posisjonen fikk flertall for sine endringsforslag, og på tilleggsforslagene fikk noen forslag fra posisjonen, Høyre, FrP og PP flertall. Noen av endringene ble at barnevernet skal redusere kjøp av eksterne tjenester, det samme skal Arendal kommune med kjøp av konsulenttjenester. Bidrag til KUBEN og Kilden Kristiansand reduseres, og i stedet skal Alternativ til vold, festival på Hove og Idrettsleiren få midler. Elim bokollektiv videreføres fram til nytt helsehus er på plass, og skolen får mindre kutt enn i rådmannens forslag. Sosialhjelpssatsene økes til 2018-nivå, det skal ses på et tilbud ved kulturskolen for barn med psykisk utviklingshemming, og FNs bærekraftsmål legges til grunn både lokalt og nasjonalt. Det ble også enighet om at det skal settes i gang tiltak som gjør at vikarer i skolen må ha pedagogisk bakgrunn, og at det kommer tilbringerbusser til fergene på Hisøy og Tromøy under felles billettsystem, på plass.
– Det må ikke overraske at 2019 kan bli krevende, og det må heller ikke overraske neste bystyre med at årene fra 2020 og framover blir tøffe. Vi skyver ting foran oss, sa rådmann Harald Danielsen.

Sorry. No data so far.