Annonse:
RETTIGHETER: Sjette Klasse Ved Arendal International School Har Jobbet Hardt Med å Se På Hvordan Barna Kan Føle Seg Trygge. F.v. Bak: Vivien, Helle Camilla, Josefine, Leah, Nithya, Minna, Suprita, Sara Og Aleksandra. F.v. Midten: Maev, Sofia, Astrid, Eric, Leo Sander Og Kaya. F.v. Foran: Ole Magne, Magnus, Nicolay Og Haider. Foto: Helene Walle
RETTIGHETER: Sjette klasse ved Arendal International School har jobbet hardt med å se på hvordan barna kan føle seg trygge. F.v. bak: Vivien, Helle Camilla, Josefine, Leah, Nithya, Minna, Suprita, Sara og Aleksandra. F.v. midten: Maev, Sofia, Astrid, Eric, Leo Sander og Kaya. F.v. foran: Ole Magne, Magnus, Nicolay og Haider. Foto: Helene Walle

Barnas opprop: Politikerne må jobbe hardere for trygghet

Elever ved Arendal International School har i anledning Verdens Barnedag laget et opprop til lokalsamfunnet om hva som bør gjøres for at barn kan føle seg trygge.

Sjette klasse elevene ved Arendal International School, AIS, ble med på UNICEFs skoleaksjon «Barnas Opprop», som en av to skoler i Arendal. Hensikten med aksjonen er å få barn til å bli mer trygge, og at de skal tenke gjennom hva som skal til.

VIKTIG: Josefine til venstre og Leah viser fram plakaten. De har tenkt gjennom hvilke punkter som bør gjelde deres klasse og skole.

Politikere
Når elevene stiller opp med den ferdige plakaten torsdag for å vise dem fram og fortelle hva de har jobbet med, står det mange hender i været. En etter en forteller de om viktigheten av at barn i Norge har det godt. Oppropet skal gjelde for dem selv, men det skal også være et dytt til politikere, foreldre, lærere og lokalsamfunnet om hva barna selv mener bør endres. Mange av elevene mente at politikerne bør prioritere annerledes.
– Jeg synes politikerne bør jobbe mer med at alle har et bra hjem og snille foreldre, forteller Vivien.
– Kommunen bruker mest på å bygge veier i stedet for å hjelpe folk som virkelig trenger hjelp. Ofte så hjelper de folk som har det de trenger, men det er mange som ikke har penger til eget hus eller mat, legger Nicolay til.
Skoleaksjonen er en årlig aksjon som gjennomføres i regi av UNICEF på verdens barnedag, og i år var temaet «Trygg først og fremst- på hverandre». Sjette klasse ved AIS jobbet med prosjektet i norsktimene i cirka en måned, før plakaten ble hengt opp på skoledøra på verdens barnedag 20.november. Nå er planen at plakaten skal få henge i klasserommet som en ekstra påminnelse om at alle kan gjøre litt for at klassekameratene skal ha det godt.

POLITIKERE: Barna mente at politikere, politi og lærere kan gjøre en del ting, men det er også mye barna kan gjøre selv for å bedre tryggheten i samfunnet.

Rettigheter
På plakaten har elevene blitt enige om fire punkter som de mener passer deres klasse, og beskriver litt av tingene både de og resten av skolen bør jobbe videre med for at alle elevene skal føle seg trygge på skolen. De skal respektere hverandre, hjelpe andre, ikke være voldelige, være omsorgsfulle og bidra til å gjøre verden til et bedre sted.
– Det er viktig at man føler seg trygg på skolen, i hjemmet og i samfunnet, sier Ole Magne.
De har også sett på rettighetene, og hentet ut noen punkter fra barnekonvensjonen de synes er ekstra viktige. «Alle barn har rett til privatliv» og «Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor» er to av dem.
– Det er viktig at alle barn vet om rettighetene sine, for det er ikke alle som er klar over de, sier Leo Sander.

VENNER: Elevene er glade i litt tøys og tull, men aller viktigst er det at alle er venner og snille mot hverandre.

Politi
Også er alle elevene enige i at politiet spiller en viktig rolle i det å være trygg. Det er viktig at alle følger reglene i samfunnet, og at alle kan bruke rettighetene sine, men politiet må passe på at reglene følges. Astrid synes det er viktig at det er likestilling i samfunnet, og at alle skal bli behandlet rettferdig, uavhengig av alder, kjønn eller penger.
Hva kan dere gjøre selv for at andre barn skal føle seg trygge og ha det godt?
– Vi kan donere bort klær vi ikke bruker lengre. Jeg gjør ofte det når noe blir for smått, forteller Nicolay.
– Og hvis noen blir mobbet på skolen må vi tørre å si ifra eller å stå opp for de som blir mobbet, sier Josefine.
Leo Sander synes at det bør bli en kontaktperson på alle skoler som elevene kan snakke med hvis de har det vondt, og det er de andre elevene, og lærer Cecilie Igland helt enig i.

RETTIGHETER: På plakaten har elevene tatt med de punktene de mener er viktigst fra barnekonvensjonen.

Fakta:
– Omtrent 29.000 av elevene i norsk skole forteller at de blir mobbet av medelever, lærere eller på nett av noen på skolen. En av tre elever i verden mellom 13 og 15 år opplever mobbing.
– 101.000 barn i Norge vokser opp i fattige hjem og har ikke råd til det samme som andre barn på deres alder.
– Nesten en av ti mellom 16 og 18 år forteller at de har opplevd en eller annen form for fysisk vold fra foreldre eller foresatte.
– 13,3 prosent av jentene mellom 16 og 18 år og 3,7 prosent av guttene forteller at de har opplevd seksuelle overgrep.
– Mange barn og unge strever psykisk. Det betyr at de har problemer med tanene og følelsene sine. Fem prosent av alle barn og unge fikk behandling for dette i 2015.

Kilde: Unicef.no

Sorry. No data so far.