Annonse:
TETTERE: Ordfører Robert Cornels Nordli Vurderer En Tettere Oppfølgning Av Hjemmetjenestene I Kommunen. Arkivfoto
TETTERE: Ordfører Robert Cornels Nordli vurderer en tettere oppfølgning av hjemmetjenestene i kommunen. Arkivfoto

Vil gå dypere til verks etter møte med ansatte

Robert Cornels Nordli brukte en hel dag på å besøke ni hjemmesykepleie-tjenester i Arendal. Hensikten var å få vite hvor skoen trykker.

Fredag 28.september var en travel dag for ordføreren, som i løpet av syv timer besøkte ni kommunale helsetjenester i kommunen. På grunn av den korte tiden han fikk med de ansatte, vurderer han nå om han skal gå hardere til verks.

For lite
Ifølge ordføreren møtte de ansatte mannsterke opp da han meldte sin ankomst. Helsearbeiderne hadde fått beskjed i forkant om at ordføreren skulle komme på besøk for å høre hvordan de opplever sin arbeidshverdag. Grunnen til at Nordli ønsket å gjennomføre besøkene, er alle varslene og bekymringsmeldingene som har kommet fra hjemmetjenestene den siste tiden, blant annet fra Margarethestiftelsen, som gjennom et anonymt varsel pekte på flere kritikkverdige forhold.
– Flere plasser var de ansatte veldig godt forberedt da jeg kom. På mange av stedene presenterte de ansatte først det de mente, og så fylte de på kommentarer etterpå. Jeg gikk aldri før alle hadde sagt det de skulle si, sier Nordli.

Klar tale
Et av premissene ordføreren ga tydelig beskjed om, både før og under møtene, var at ingenting skulle legges lokk på. Ifølge han selv gikk han inn i møterommene uten å holde noen lang innledning, men han presenterte de to personene han hadde med seg, leder for hjemmebaserte tjenester, Per Øyvind Larsen, og kommunalsjef for helse, omsorg og levekår, Torill Skår.
– Så sa jeg at jeg ønsket en klar tale, hvis ikke går jeg med en gang. Så sa jeg vær så god, sier Nordli.
Han ble imponert over engasjementet de ansatte har for byens innbyggere, og imponert over de tjenestene de ansatte leverer. Han opplevde at han fikk den klare talen han hadde bedt om, og satt igjen med mange gode innspill på slutten av dagen.
– Jeg holder på å oppsummere innspillene vi fikk nå, det er mye. Jeg noterte vel 50 sider, og i tillegg noterte jo de andre også sine ting. Det kom innspill fra hele fjøla, sier Nordli.

Konklusjon
Ordføreren ønsker ikke å si så mye mer om hva slags innspill han har fått før han og hans to kolleger er ferdig med å koordinere innspillene og er klare til å komme med en konklusjon. Det han kan si, er at han gjerne skulle ha hatt mer tid til hver enkelt avdeling, og at han nå vurderer om han skal bli med noen av tjenestene ut i jobb for å oppleve arbeidshverdagen deres enda tettere.
– Jeg tror det kan være lurt. Det vi vet er at det ikke bare er behov for ressurser ute i tjenestene, men også på andre plan. Det er veldig sammensatt, sier Nordli og legger til at de vil presentere innspillene for den administrative og politiske ledelsen når de har gått gjennom tilbakemeldingene.

FORUNDRET: Høyres ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener stiller seg spørrende til hvorfor de ansattes press i hjemmesykepleien kommer som et sjokk på ordføreren. Arkivfoto

Ikke vært på besøk
Høyres ordførerkandidat, Geir Fredrik Sissener, har ikke tatt seg bryet med å besøke de ulike tjenestene, rett og slett fordi han ikke føler at det er behov for det. Sissener forteller at han har ganske mange bekjentskap innenfor yrket, både på ansattnivå og ledelsesnivå, og mener selv at han har en ganske god oversikt og en god kommunikasjon om hvordan ståa er. Han synes det er bra at ordføreren dedikerte en hel dag til tjeneste-besøk, men stiller seg spørrende til hvorfor han ikke har vært klar over situasjonen tidligere.
– I PWC-rapporten som vi fikk fremlagt står det klart og tydelig at det er vanskelig i hjemmesykepleien. Det forundrer meg at det kom som en overraskelse på ordføreren at situasjonen er så dårlig, spesielt med tanke på at Arbeiderpartiet gikk kraftig ut med at de skulle knuse stoppeklokka rett før valget. Det har ikke skjedd noen ting siden, sier han.

Prioriteringer
Høyrepolitikeren har flere forslag til hvordan ting kan bedres, og håper at bystyret er villige til å diskutere ressursbruken i kommunen fremover.
– Vi kan ikke si ja til alt, vi må si nei til noe for å få råd til det viktigste. Det er veldig viktig å ha en hjemmesykepleie som har ressurser. Høyre har jo ikke noe mer penger enn Arbeiderpartiet, men vi vil gjøre mest mulig ut av de ressursene vi har. Vi må tenke helhetlig, sier han.
Sissener synes ikke at dagens situasjon er noe overraskende i det hele tatt, med tanke på at det blir flere og flere eldre i kommunen. Han vet at de ansatte lever i en presset hverdag, og stiller spørsmålstegn ved om det var riktig av kommunen å ansette åtte fagkoordinatorer.
– Vi sier ikke at det er galt, men vi lurer på om det var riktig prioritering. Det stillingene kunne kanskje ha gått til flere hjemmesykepleiere i stedet, sier han, og legger til:
– Høyre har kommet med flere forslag for å bedre situasjonen og få flere varme hender, men det har vært overraskende lite fokus og trøkk i saken, foruten LEAN, som vi ble hørt på.

Kvalitet
LEAN er et kvalitetssystem for ledere og ansatte i kommunen, som i all hovedsak dreier seg om at ansatte og tillitsvalgte ledere setter seg ned og finner ut av hvordan de kan jobbe bedre enn de gjør i dag. Ifølge Sissener har mange begynt å få opplæring i programmet allerede. Lean skal ifølge nettsiden lean.no heve kompetansen til ledere og medarbeidere slik at virksomhetene gjennom egen kontinuerlig forbedring øker kvalitet og gir økt verdi for brukerne.
– Det handler om hvordan de kan jobbe mer rasjonelt, sier han, og legger til at de også er opptatt av at hjemmetjenestene i kommunen tar i bruk programmet SPIDER, som er et program som får deg fra A til B på kortest mulig tid ved å velge den mest effektive kjøreruten.
–  Det får deg til å bruke mindre tid på kjøring og mer tid på pasientene, legger Sissener til.

Trist
Andreas Arff, leder for Arendal FrP, var tidlig ute, og tok et spontanbesøk til Margarethestiftelsen kort tid etter at varslingssaken ble kjent. Der møtte han det han beskriver som fire flotte helsearbeidere som åpenhjertig fortalte at de er for lite folk, har for lite tid og sliter med dårlig samvittighet.
– De jobber overtid selv om de ikke får betalt, ene og alene fordi de ikke har samvittighet til å la være, sier Arff.
Han mener at det var galt av politikerne å blande seg inn i arbeidsforhold som burde vært mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og foreningene. I tillegg er han redd for at helsearbeidere vil søke jobber i nabokommunene på grunn av de dårlige forholdene i Arendal.
– Det er ikke noen grunn til at Arendal skal være dårligere enn andre steder. Det handler om prioriteringer. Det ser vi bare på Kanalgården, hvor politikerne inngitt en leiekontrakt på tjue år, og på det fremtidige prosjektet om en skøytebane utenfor kulturhuset. Jeg mener at dagens posisjon har prioritert alt annet enn det lovpålagte, sier han.
Arff synes det er viktig at politikere er tidlig ute med å vise interesse for slike varslingssaker, og forteller at de ansatte på Margarethestiftelsen hadde et inntrykk av at politikerne gjemte seg.
– Det er ikke sånn det skal være, og jeg ble faktisk litt overrasket. De eldre burde vært høyest på prioriteringslisten. Hva med å hedre din mor og far, i Arendal ser det ut til at man gjør det stikk motsatte, sier han.

Rune Sævre, Sosialistisk Venstreparti, skal etter planen ha besøkt noen av hjemmetjenestene i Arendal fredag, men avisa har ikke lyktes i å få kontakt med han.

 

Sorry. No data so far.