fbpx
skip to Main Content
TILTAKSPENGER: Tiltakspengene går blant annet til å stimulere bygg og anlegg bransjen. FOTO: Grete Helgebø

Agder fylkesutvalg går for tiltakspakke på 200 mill. kr

I møte tirsdag vedtok fylkesutvalget en tiltakspakke knyttet til koronapandemien på over 200 millioner kroner.

Saken går videre til fylkestinget. I den foreslåtte tiltakspakken er det midler til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg ble det i fylkesutvalgets møte blant annet lagt inn tiltak for lærlingeplasser, reiselivssatsing, landbruk og tilskuddsordning innen kultur.

 

Koronapandemien

Fylkeskommunen ønsker å være en offensiv aktør for å bidra til at effektene av korona-pandemien, særlig i entreprenør- og byggebransjen, reduseres. Det er som et ledd i dette arbeidet gjennomgås alle planlagte investeringstiltak. 

Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:

a)    Rask igangsetting

b)    Skape stor sysselsetting

c)    Prosjekter med ulikt omfang

d)    Geografisk spredning

e)    Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020

f)     Forankring i regionplanen.

 

De økonomiske konsekvensene av endringene innarbeides i forbindelse med tertialrapporteringene for 2020.

 

Lærlingplasser

Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og 2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter. Fylkesrådmannen går i dialog med opplæringskontorene om innretningen på tilskuddet.

Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for innkjøp og anbud.

Back To Top