fbpx
skip to Main Content
REKORDUTBYTTE: ADS Crude Carriers, som er notert på Oslo Børs’ Merkurliste, har i disse dager levert et meget sterkt kvartalsresultat og deler ut rekordutbytte til sine aksjonærer. Selskapene ledes av adm. direktør Terje Bodin Larsen, her med bjella.

ADS-rederiene seiler i medvind

Rederiene ADS Crude Carriers Plc og Arendals Dampskibsselskab AS er to viktige maritime bedrifter i den gamle sjøfartsbyen Arendal.  ADS Crude Carriers, som er notert på Oslo Børs’ Merkurliste, har i disse dager levert et meget sterkt kvartalsresultat og deler ut rekordutbytte til sine aksjonærer, som følge av et godt marked for drift av store tankskip.

ADS-selskapene er de siste som driver tradisjonell rederivirksomhet i Arendal. Største aksjonær i ADS Crude Carriers er selskaper kontrollert av John Fredriksen, etterfulgt av Arendals Dampskibsselskab selv. Selskapet eier og driver 3 store råoljetankere, såkalte VLCCer.  Kundene er stort sett de store internasjonale oljeselskapene, eller tradere i oljebransjen.  Skipene seiler vanligvis mellom Persiagulfen hvor oljen lastes, og losser på raffinerier i Kina, Taiwan eller Korea.

Initiativtakere til etableringen av ADS Crude Carriers er Arendals Dampskibsselskab, som har røttene sine tilbake til kystruterederiet med samme navn etablert i Arendal i 1857, og som tidligere var  notert på Oslo Børs, helt fram til 1980-tallet.  I tillegg til å drive ADS Crude Carriers, er rederiet også medeiere i fire moderne shuttletankere som opererer for Equinor i Nordsjøen.  Disse store spesialbygde skipene med avanserte posisjonerings- og lastesystemer laster olje fra produksjoninstallasjonene for levering på raffinerier på Vestlandet eller på kontinentet, eller losser på terminaler for videreskiping med konvensjonelle skip.  To av skipene, levert fra Samsung verftet i Korea tidligere i år, er bygget for gassdrift og er blant verdens mest moderne og miljøvennlige skip i sin klasse.  I tillegg eier og driver ADS bulkskipene «ADS Arendal» og «ADS Galtesund», som hovedsakelig går i fraktfart mellom USA og Østen.

Styreleder i ADS-selskapene er Bjørn Tore Larsen, som også er største eier i Arendals Dampskibsselskap og OSM Maritime Group.  Selskapene ledes av adm. direktør Terje Bodin Larsen.

OSM Maritime Group har også stor virksomhet i Arendal.  Dette selskapet leverer maritime driftstjenester til mer enn 500 skip og offshoreenheter over hele verden, med kontorer og virksomhet i alle viktige shippingsentra. OSM står også for den tekniske driften av ADS’ skip. Drift av store tankskip og shuttletankere er krevende, og ikke minst i disse dager byr Covid 19-pandemien på utfordringer eksempelvis med å bringe mannskap trygt hjem etter endt tjeneste, eller få nødvendig service og reservedeler om bord i skipene.

Tankmarkedet er risikofylt og har opplevd store svingninger opp gjennom årene.  Vel vitende om dette satser ADS selskapene på fortsatt vekst og utvidelse av flåten på en forsvarlig og kontrollert måte.  Slik bidrar også selskapene, med tilhold i rederiet Jørgen P. Jensens tidligere kontorer på Hisøy,  til å gi Arendal fortsatt status som sjøfartsby.

Back To Top