fbpx
skip to Main Content
ANLEGGSBRANSJEN: Ekstrabevilgningen er først og fremst en håndstrekning til anleggsbransjen som sliter i korona-tidene.

600 millioner ekstra til veier

Regjeringen bevilger 600 millioner kroner til vedlikehold av veier over hele landet. 78 millioner kroner er øremerket veier i Sør-Norge.

– Vi har fulgt opp Stortingets vedtak om å bevilge 600 millioner kroner ekstra til Statens vegvesen. Nå er fordelingen av de ekstra midlene klar, med vedlikeholdsprosjekter over hele landet. På denne måten bidrar vi til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, samtidig som vi forbedrer veiene våre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Pengene fordelt

600 millioner kroner til drift- og vedlikeholdsprosjekter på og langs veier over hele landet er nå fordelt. På denne måten bidrar vi til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det var tirsdag 31. mars at Stortinget behandlet Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) om Endringer i statsbudsjettet 2020 i møte med virusutbruddet. Et av bevilgningsvedtakene var 600 millioner kroner ekstra til drift og vedlikehold av riksveiene.

Nå har Statens vegvesen fordelt midlene og på ulike tiltak over hele landet. 100 millioner kroner går til ekstra asfalt og 500 millioner kroner til andre viktige vedlikeholdsprosjekter.

Hjelp til anleggsbransjen

– Hovedhensikten er å hjelpe den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet, men dette bidrar selvsagt også til å ta vare på veinettet vårt og bidra til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen har valgt prosjekter som kan komme raskt i gang og som passer godt for små og mellomstore bedrifter. Tiltakene skal gi økt framkommelighet og trafikksikkerhet.

I tillegg til ekstra asfalt for 100 millioner kroner kommer følgende tiltak:

  • Utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
  • Trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
  • Etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser.

 

 

Back To Top