Annonse:
0390d5f4d77e4c5c40a5fb08096ac969.jpg

Disse skal styre kommunen

15 REPRESENTANTER

BYSTYREREPRESENTANTER

1. Robert Cornels Nordli: Stemmetillegg og personstemmer: 3 432,50

2. Nina Jentoft: Stemmetillegg og personstemmer: 2 249,50

3. Atle Svendal: Stemmetillegg og personstemmer: 2 144,50

4. Jelena Høegh Omdal: Stemmetillegg og personstemmer: 2085,50

5. Anniken Solfjeld Pedersen: Stemmetillegg og personstemmer: 378

6. Asbjørn Karl Olsen: Stemmetillegg og personstemmer: 279

7.Vanja Grut: Stemmetillegg og personstemmer: 269

8. Gjermund Orrego Bjørnda: Stemmetillegg og personstemmer: 248

9. Josef Hæier: Stemmetillegg og personstemmer: 247

10. Marte Næss Thomassen: Stemmetillegg og personstemmer: 240

11. Arne Jensen: Stemmetillegg og personstemmer: 198

12. Morten Kraft: Stemmetillegg og personstemmer: 193

13. Jarl Steinar Odinsen: Stemmetillegg og personstemmer: 173

14. Ottar Vigerstøl: Stemmetillegg og personstemmer: 164

15. Cathrine Krogstad Hansen: Stemmetillegg og personstemmer: 160

VARAREPRESENTANTER

Kristin Lorentsen – Slengere og personstemmer: 149

Jan Askeland Slengere og personstemmer: 142

Vigdis Thorbjørnsen Slengere og personstemmer: 141

Steinar Rasmussen Slengere og personstemmer: 126

Runo Nygård Slengere og personstemmer: 121

Karl Mork Slengere og personstemmer: 116

Maria Hevzy Slengere og personstemmer: 97

Hanne Linn Nygård Slengere og personstemmer: 93

Tor Jakobsen Slengere og personstemmer: 86

Liv Andersen Slengere og personstemmer:78

Miriam Gumeri Langmyr Slengere og personstemmer: 74

Ivar Andre Råna Slengere og personstemmer: 71

Lone Christiansen Slengere og personstemmer: 68

Gry Schjølberg Slengere og personstemmer: 57

Else Karin Jacobsen Slengere og personstemmer: 47

Svein Harald Monsen Slengere og personstemmer: 41

Wenche Eriksen Slengere og personstemmer:30

Reidar Skaaland Slengere og personstemmer: 27

1 REPRESENTANT

BYSTYREREPRESENTANT

1. Milly Grundesen: Stemmetillegg og personstemmer: 212

VARAREPRESENTANTER

Olaf Bakke: Slengere og personstemmer: 165

Erik Fløystad: Slengere og personstemmer: 157

Sigrid Eskild Løkken: Slengere og personstemmer: 61

Kristen Bjormyr: Slengere og personstemmer: 58

3 REPRESENTANTER

BYSTYREREPRESENTANTER

1. Terje Eikin: Stemmetillegg og personstemmer: 969,25

2. Ingebjørg Berstad Torp: Stemmetillegg og personstemmer: 509,25

3. Ole Glenn Tvermyr: Stemmetillegg og personstemmer: 264

VARAREPRESENTANTER

Thor Egil Eik: Slengere og personstemmer: 91

Jan Willy Jensen: Slengere og personstemmer: 89

Øystein Olsen Krogstad: Slengere og personstemmer: 82

Trygve Holtebekk: Slengere og personstemmer: 82

Eva Kleivane: Slengere og personstemmer: 44

Helle Urfjell Lofstad: Slengere og personstemmer: 38

2 REPRESENTANTER

BYSTYREREPRESENTANT

1. Pål Koren Pedersen: Stemmetillegg og personstemmer: 677

2. Cathrine Høyesen Hall: Stemmetillegg og personstemmer: 500

VARAREPRESENTANTER

Elin Lunde: Slengere og personstemmer: 438

Martin Tan: Slengere og personstemmer: 409

Lisbeth Haugmoen Handegard: Slengere og personstemmer: 356

Jan Kløvstad: Slengere og personstemmer: 129

Ingrid Timland Sveen: Slengere og personstemmer: 42

6 REPRESENTANTER

BYSTYREREPRESENTANT

1. Anders Kylland: Stemmetillegg og personstemmer: 1 506

2. Ingrid Skårmo: Stemmetillegg og personstemmer: 1 022

3. Åshild Bruun-Gundersen: Stemmetillegg og personstemmer: 1 002

4. Torbjørn Nilsen: Stemmetillegg og personstemmer: 145

5. Liv Heidi Arnesen: Stemmetillegg og personstemmer: 106

6. Edward Terjesen: Stemmetillegg og personstemmer: 80

VARAREPRESENTANTER

Christian Byholt Endresen: Slengere og personstemmer: 77

Frode Astrup Filseth: Slengere og personstemmer: 72

Anne Linn Thorjussen: Slengere og personstemmer:70

Bjørnar Solvei: Slengere og personstemmer: 52

Marianne Kjølner: Slengere og personstemmer: 43

Maurith Julie Fagerland: Slengere og personstemmer: 34

Jan Erland Olsen: Slengere og personstemmer: 30

Arne Austenå: Slengere og personstemmer: 29

Odd Austarheim: Slengere og personstemmer: 28

8 REPRESENTANTER

BYSTYREREPRESENTANT

1. Geir Fredrik Sissener: Stemmetillegg og personstemmer: 1 733

2. Kristoffer A. Lyngvi: Stemmetillegg og personstemmer: 1 140

3. Roar Gundersen: Stemmetillegg og personstemmer: 1 120

4. Maiken Messel: Stemmetillegg og personstemmer: 1 088

5. Benedikte Nilsen: Stemmetillegg og personstemmer: 375

6. Per Jakob Haakstad: Stemmetillegg og personstemmer: 175

7. Robert Myhren: Stemmetillegg og personstemmer: 173

8. Gunn Haga Brekka: Stemmetillegg og personstemmer: 166

VARAREPRESENTANTER

VARAREPRESENTANTER Sidsel Pettersen: Slengere og personstemmer: 15

Cecilie Larsen: Slengere og personstemmer: 132

Erik Johan Tellefsen Lindøe: Slengere og personstemmer: 120

Andre Roshan: Slengere og personstemmer: 96

Liv Aanby: Slengere og personstemmer: 92

Ole Tom Tjuslia: Slengere og personstemmer: 83

Camilla Unger Weierholt: Slengere og personstemmer: 79

Preben Liltved: Slengere og personstemmer: 77

Knut Conrad Gjermundsen: Slengere og personstemmer: 73

Preben Syrdalen: Slengere og personstemmer: 71

Ove Perry Gjerde: Slengere og personstemmer: 68

1 REPRESENTANT

BYSTYREREPRESENTANT

1. Knut Arne Tveiten: Stemmetillegg og personstemmer: 358

VARAREPRESENTANTER

Olav Reiersølmoen: Slengere og personstemmer: 280

Eldbjørg Y. Tengelsen: Slengere og personstemmer: 219

Jon Lindset: Slengere og personstemmer: 190

Ole Gjermundsen: Slengere og personstemmer: 47

2 REPRESENTANTER

BYSTYREREPRESENTANT

1. Einar Krafft Myhren: Stemmetillegg og personstemmer: 483

2. Rune Sævre: Stemmetillegg og personstemmer: 413

VARAREPRESENTANTER

Amina Bitar: Slengere og personstemmer: 306

Hayette Aidaoui Mahmoud: Slengere og personstemmer: 265

Nils Erik Goderstad: Slengere og personstemmer: 61

Helga Lid Ball: Slengere og personstemmer: 40

Eirik Sørsdal: Slengere og personstemmer: 30

1 REPRESENTANT

BYSTYREREPRESENTANT

1. Magrete Martens Breivik: Stemmetillegg og personstemmer: 371,50

VARAREPRESENTANTER

Kai Olav Fredriksen: Slengere og personstemmer: 256,50

Silje Vanessa Samuelsen: Slengere og personstemmer: 246,50

Tonje Følling Valenzuela: Slengere og personstemmer: 229,50

Stian Spanne Iversen: Slengere og personstemmer: 218,50