fbpx
skip to Main Content
MOBBETALL: Elevundersøkelsen for 2015 viser at nedgangen i mobbing i skolene i Aust-Agder er liten. Foto: Colorbox

4,5 prosent mobbes to ganger i måneden eller oftere: Liten nedgang i mobbetall i Aust-Agder

Elevundersøkelsen for 2015 viser at andelen elever som oppgir at de er blitt mobbet av elever i gruppa eller klassen to til tre ganger i måneden de siste månedene er gått ned fra 4,7 prosent i 2014 til 4,5 prosent i 2015. På landsbasis oppgir 3,8 prosent at de er blitt mobbet på skolen to…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top