fbpx
skip to Main Content

Vern om søndag som fridag og helligdag!

POLITIKK:

Nå har regjeringen fått støtte av Krf og Venstre til endringer av AML (Arbeidsmiljøloven), som vil slå meget negativt ut for de aller fleste arbeidstakere. Blant annet vil det åpnes for mer søndagsarbeid og liberalisering i forhold til tidligere regler. Dette vil få store konsekvenser for de som berøres.

Vi vil få:

  • Mindre frihet for mange arbeidstakere
  • Flere må arbeide på søndager
  • Hviledagen blir hverdag
  • Dyrere varer for forbrukerne

Med den liberaliseringen som Høyre, Frp, Venstre og Krf legger opp til vil mange måtte belage seg på mer søndagsarbeid enn tidligere. Det blir enklere for arbeidsgiver å pålegge søndagsarbeid, og mange vil føle seg tvunget til å arbeide da de helst ønsker seg fri. Regjeringen benytter ungdommen som alibi, men etter hvert vil ungdommen også merke presset.

Vi lever i en tid hvor fritiden betyr mer og mer, og fritid er viktig for den enkeltes helse og velvære. Foreldre trenger avkobling og fritid for å være sammen med sine barn, og søndager er viktige for at familier kan samles på samme tid. Med de endringer som kommer vil mange måtte arbeide i stedet for å være sammen med sin familie. En dårlig familiepolitikk, som spesielt Krf bør ta innover seg.

Den endringen som regjeringen foreslår kan for mange kanskje virke som ubetydelig, men formuleringen er en vesentlig endring av lovteksten.

Arbeidsgiver vil styrke styringsretten vesentlig og kunne pålegge søndagsarbeid. Arbeidstakerne mister vernet, og vil bli tvunget til å arbeide på dager da de helst ville hatt fri.

For mange er hviledagen hellig, og det er derfor forunderlig at Krf har tilslutter seg regjeringens politikk på dette området. Veier rendyrket liberalisme tyngre enn samfunnets gode kjøreregler og kristne tradisjoner? Med endringen som kommer i AML vil søndager fremover bli mer lik vanlige arbeidsdager, og det kan vel ikke være i tråd med god Krf-politikk?

Regjeringens politiske plattform bygger på «den kristne og humanistiske kulturarv». Samtidig vil man tillate mer søndagsarbeid. Henger dette sammen? Regjeringens angrep på søndagen viser at prinsippet om like konkurransevilkår i et lite regulert marked, vil være helligere enn helligdagen. Hvordan kan Krf tilslutte seg en slik politikk?

Den felles hviledagen var noe av det som gjorde en samling av individer til et samfunn. Hva er i grunnen helligdagen verdt for den blå regjeringen? Hvilke hensyn veier tyngst? Er det omsorgen for like konkurransevilkår og økning av forbruket eller er det den kristne kulturarven, samfunnets behov for en felles hviledag og de ansattes arbeidsforhold?

Regjeringen har pakket inn forslag til endring som at det er «mindre tilpasninger» og «økt fleksibilitet», og har på den måten forsøkt å ufarliggjøre endringene og dempet et negativt inntrykk. Etter hvert vil folk forstå at vernet om arbeid på søndager vil bli kraftig redusert.

Det vil medføre større kostnader med å innføre mer søndagsarbeid. Det er samstemt fra de fleste arbeidsgivere, og økte kostnader må tas inn med økte priser for forbrukerne. En utvidet adgang til søndagsarbeid vil tvinge mange bedrifter til å holde åpent mot sin vilje pga. økt konkurranse. Vi trenger et regjeringsskifte og en regjering som støtter opp om et bedre vern for arbeidstakere, vern for en bedre familiepolitikk og vern om søndager som fridag/helligdag.

Back To Top