fbpx
skip to Main Content

Våre ressurser og inngrepene i naturen ved bygging av ny E18

E18 Arendal – Tvedestrand

POLITIKK:

Veibyggingen er i dag en nødvendig handling for å transportere varer og mennesker til forskjellige arrangementer og sammenkomster trykt og sikkert.

Dagens samfunn setter store krav til å kunne reise for å oppleve andre kulturer, venner, fjell, sjø og mye mer som for noen generasjoner tilbake var helt annerledes og mye mer strevsomt. Det er i dag mange som har hytter på fjellet eller ved sjøen som benyttes til rekreasjon og som krever veier, jernbane og fly for å kunne forflytte seg dit de vil, raskt og trygt.

Teknologien videreutvikles og hvordan transport av varer, tjenester og fritid vil utvikle seg er et stort spørsmål.

Naturen som vi til nå har høstet av, på alle måter, må bevares for kommende generasjoner. Bygging av nye veier må derfor legges slik at det gjør minst mulig skade. Tuneller gjennom fjell er dyrere å bygge, men naturen bevares. Fremtidens transport av varer, tjenester og forflytting av mennesker tror jeg vi i dag vet for lite om, det kreves derfor at utbygginger gjøres så skånsomt som mulig. De flest av oss ser at byggingen av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand er nødvendig på alle måter og trasen for hovedveien har vi ingen innvendinger mot. Deler av traseen i Bymarka kunne legges i tunell for å spare naturen i dette viktige området. Tilførselsveiene til noen områder må vi ha, men andre av disse tilførselsveier som er planlagt mener vi er unødvendige å bygge, som avkjørselen til Longum. Flytting av veien Krøgenes E18 østerover vil medføre at Songebekken bli bevart som den er i dag og Bymarka blir mindre berørt.

Arendals Havn på Eydehavn trenger ny vei på grunn av transporten, sikkerheten og også Flosta har et stort behov, særlig når Kitron flytter tilbake.

Innkreving av bompenger er ikke et argument for å ha tilførselsveier som vi i dag ikke ser behov for, de kan settes opp der behovet finnes.

Det er videre forunderlig at andre tettsteder som Larvik og Kristiansand får sine miljøtuneller for å spare miljøet mest mulig, hvorfor ikke her i Arendal?

Det burde også være mulig å se på noen av dagens veier mellom Arendal og Tvedestrand, med utbedring med tanke på tilknytning til den nye E18.

Vi i Pensjonistpartiet ser at det er behov for næringsarealer og også muligens tomteområder, men for mye sammenkoplinger mener vi er uheldige på nåværende tidspunkt. Det er ikke lenge siden en artikkel i Agderposten fortalte oss at det nå var planlagte boligområder på over 10 000 enheter, som vil si nær en fordobling av Arendals innbyggere.

La oss også gi muligheter til dagens unge å bestemme hvilket samfunn de ønsker, og ikke minst hvordan de ønsker å bo.

Pensjonistpartiet vil bevare Bymarka slik den er i dag, og også det samme for Åsbieskogen. Det bør snarest settes varig vern rundt begge skogene.

Med den foreslåtte utbyggingen i Myra/ Østensbu området må det også ses på naturen der, som må bevares.

Det vil være nyttig for miljøet, og ikke minst til glede for dagens og morgendagens brukere.

Skogen og naturen som ødelegges vil for øvrig aldri kunne gjenskapes.

Olav Reiersølmoen Arendal Pensjonistparti

Back To Top