fbpx
skip to Main Content

Utmelding av FrP

Etter ett halvt år med bølger i FrP Aust Agder, har jeg med stor sorg registrert at det ikke er grenser for hva Aust Agder fylkesstyre kan gjøre- og få medhold i. Jeg har i foregående mail gjort grundig rede for bakgrunnen, men skal ta en gjennomgang i kortversjon. FrP har utviklet seg til å bli ett parti mer opptatt av å stryke hverandre med hårene enn hva velgerne mener. Dette har jeg sagt mye om allerede, og det virker ikke som om FrP sentralt finner dette viktig- eller ser kjærnen av problematikken- til tross for at “for folk flest” har vært en kjær beskrivelse av partiet i alle år.

Vi har vært vitne til at Åshild Bruun- Gundersen stemte mot folkeavstemning ift sammenslåing kun Aust- og Vest-Agder. Samt mot sine egne løfter. Og rådsmøtet. Hvorpå hun dro på ferie- når hun visste reaksjonene kom. Naturlig nok reagerte mange på dette; det har tross alt vært en del av prinsipprogrammet til FrP i alle år at folket skal være førende.

Vi ble raskt vitne til at å pirke i dette ikke var populært. Flere ble ekskludert; bl.a. leder og nestleder av FrP Aust-Agder. Selv fikk jeg ikke en gang en advarsel; til tross for at mine uttalelser var langt krassere enn deres. Nei, jeg ønsket meg ikke en eksklusjon- jeg ønsket meg ett faglig sterkt fylkesstyre- ikke ett som fullstendig usaklig “tok ut” de som fremsto som motstandere verdt å frykte. Så kom leder og nestleder tilbake- etter flere uker- mens ett medlem stadig er ekskludert.

Vi har vært vitne til at Terje Stalleland, leder i FrP Grimstad lett lakonisk ønsket Erdagons bistand mens vår stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen befant seg i en potensielt farlig situasjon nettopp i Tyrkia- for å slippe å få henne tilbake. De av oss som hadde mulighet til å være til stede (jeg hadde dessverre (?) ikke)  kunne også overvære den tvilsomme fornøyelsen å kunne se Helge Njåstad le av “spøken”- som kom uten at Ingebjørg var til stede. For øvrig reagerte han ikke- det var det andre som gjorde.

Vi har deltatt i dialogmøte, der målsettingen var å få til en valgkamp. Det ble der understreket at om det ble laget lister, ville vi selvsagt sette oss opp der det passet.

Vi har på samme dialogmøtet understreket behov for valgkampmateriell; dette skulle kjøpes inn (grunnpakke) via valgkampleder Lene Langemyr. Dette er dokumenterbart via mail fra Lene Langemyr. Dette materiellet har pr dags dato ikke kommet.

Vi har vært vitne til at fylkesstyret som “ønsket ro”, har gått ut i media på en slik måte at man MÅTTE vite det ville bli reaksjoner. Selvsagt har de kommet. Og like selvsagt har noen av oss etterspurt agendaen ved å opptre på den måten som har vært valgt- og der begynner man VIRKELIG  å se kynismens konturer i all sin stygghet. For tanken om at disse innleggene har blitt lagt ut som “åte” for å få eksklusjonsgrunn, er nærliggende. Det er bare å følge med på hva som sies og av hvem. Ønsket om ro har vært gjentatt flere ganger. Like mange ganger har en eller annen i fylkesstyret gått ut i media med “triggere”.

Vi har vært vitne til at den samme Terje Stalleland på Facebook legger ut kommentarer der han sier at Ingebjørg Godskesen er ett psykiatrisk tilfelle som trengte behandling, og at leder for Arendal lokallag, Bjørnar Solvei var en jævel. De som ble utsatt for dette, har krevd ham ekskludert. Det kravet har vært purret på, også av meg. Nå har han meldt seg ut. For hvor lenge- når han skal samarbeide tett med FrP og fremme FrP-politikk uavhengig? Vi har fremholdt kravet om eksklusjon. FrP sentralt sier man ikke kan ekskludere noen som er utmeldt- dessuten kommenterer FrP Aust Agder at “vi har sluttet å ekskludere”. På direkte forespørsel fra Agderposten om det bare er Åshilds motstandere som ekskluderes….

Vi ble vitne til at Arendal flyolass Gullknapp ble åpnet. Vi vet alle at Ingebjørg Godskesen har jobbet beinhardt for å få dette til- til dels mot hard motstand. Nå viser det seg at hun (som er vår sittende stortingsrepresentant) har fått beskjed om at hun ikke har tillit og står i fare for å bli fratatt alle sine verv. På grunn av at hun stemte i tråd med egne løfter og folkeavstemning.

Dette innbefatter også verv hun har for NORGE; ikke bare FrP. Vi er vitne til en hevnaksjon som gir som utslag at  Stortinget kan vedta at hun ikke får representere hverken her eller der. Jeg har ikke i mitt politiske liv vært vitne til den slik oppførsel mot partikolleger! Jeg skammer meg og er flau på partiets vegne! Og VI ønsker å markere oss mot mobbing?

I dag er nok nok. Jeg kan ikke lenger forsvare å være tilknyttet ett parti som dyrker og heier frem kyniske krefter som bryter løfter alle veier -ikke bare ift velgerne og kolleger; men også partiets eget prinsipprogram. 3 dager etterat hun ble valgt- og få dager etter siste presisering av ståsted… som hun kom med etter at hun egentlig var lei av å bli spurt om dette.

Jeg kan ikke lenger forsvare å være tilknyttet ett parti som holder hånden over personer som vi vet har utgytt de grusomste ting; både i “dialogmøte” Og på Facebook.

Og siste dråpe; hevnaksjonen nå siste helg. Med stygge utsagn på Facebook fra veteraner partiet som Peter N Myhre. Personer jeg har sett opp til.

Jeg melder meg ut med øyeblikkelig virkning.

Maurith J. Fagerland

Arendal

Back To Top