fbpx
skip to Main Content

Trygge vei til skole og barnehage: «Personlig tør jeg ikke benytte dobbeltvogn til barnehagen, da denne ikke er rask nok ut i grøfta»

Facebook gruppen «tryggere vei over Flosterøya» har skapt et stort engasjement og har nå 285 medlemmer. Den startet som et opprop etter flere svært ubehagelige opplevelser langs veien mellom Arnevikbrua og Dahl/Narestø. På kort tid tok flere kontakt både via velforeninger og privat og viste engasjement da disse opplevelsene også gikk igjen langs hele strekket fra Strengereid til Kilsund. Oppsummert kan man fortelle om biler som passerer barnevogner i meget høy fart i både 50 og 60 soner på veier som er så smale at det ikke er plass til to biler og en fotgjenger. Mange sjåfører viser ikke hensyn når de passerer barnevogner, skolebarn og andre fotgjengere i betydelig høyere fart enn fartsgrensene tilsier. Dette gjør at skiltet fartsgrense viser seg å være en dårlig indikasjon på den hastigheten som faktisk holdes langs veien. Det er derfor et stort ønske om tiltak langs strekket fra Strengereid til Kilsund. Det optimale vil selvsagt være gang og sykkelvei, samt bred nok vei til to biler, uten at veiskuldre benyttes. Men helt nødvendig er det med vurdering av fartsgrenser, skilting og fysiske fartsbegrensninger.

Siri Merete Skjørestad

Mellom Arnevik og Sandvika bor det per i dag 14 barnehagebarn. Av disse benytter 7 av barna sykkel/egne bein og vogn til og fra barnehagen i det daglige. Barnehagen er også avhengig av å benytte veien for å komme til mange av turområdene som er i bruk. De går sammen med barna til fots, og de har også ofte med hest/hest og vogn. De kan fortelle om flere svært ubehagelige og lite hensynsfulle forbikjøringer og høy fart. Fra Sandvika til Kalvesund bor det minst 4 barnehagebarn. Fra Sandvika til Kalvesund bor det minst 4 barnehagebarn, fartsgrensen her er 80 km/t og veien er stedvis for smal til at 2 biler kan passere hverandre. Det er ikke tilrettelagt busstopp og som skolebarn vil de måtte vente på bussen i veikanten. Narestø har en rekke skolebarn, som må krysse veien, der bilene pleier å «hente fart» i 50 sonen, som IKKE blir respektert. Det samme gjelder flere skolebarn på Dahl, men her er det i tillegg uoversiktlig og 60 sone. På Arnevik er det skiltet at barn krysser veien der hvor barnehagen var for over 10 år siden. Dette hindrer ikke sjåfører i å hente fart rundt svingen, hvor skolebarna må krysse veien for å komme på rett busstopp. Fotgjengerfelt mangler helt. 50 meter før innkjøringen til barnehagen øker fartsgrensen fra 50 til 60 og denne skiltingen signaliserer at man nå er på vei inn i et lite trafikkert område med få mennesker, hvilket ikke stemmer. Her er det også en stor skade i veien (ved bunnen av «Kjærringkleiva») og de fleste som kjører fort og kjenner veien, legger seg over i feil kjørebane her. Mange kan fortelle om stygge situasjoner hvor de (heldigvis i bil) har måttet kjøre ned i grøfta for å komme unna slike sjåfører. Heldigvis har det ikke vært gående involvert i tillegg når dette har skjedd. Det ville ført til dødsulykker!

I et folkehelseperspektiv er veien katastrofal. Mange forteller at de ønsker å benytte alternativer til bil til/fra barnehage og til jobb, men at de rett og slett ikke tør. Vi som trosser frykten og bruker bena, har daglige opplevelser som strekker seg mellom ubehagelige og potensielt livsfarlige. Man går alltid på vakt, klar til å kaste seg selv og eventuelle vogner ut i kanten. Personlig tør jeg ikke benytte dobbeltvogn til barnehagen, da denne ikke er rask nok ut i grøfta, og bruker enkelvogn med store hjul og har heller et av barna på ryggen. I tillegg er veien mye besøkt av trimmere til fots, på sykkel og rulleski som kommer både fra Arendal og Tvedestrand, i tillegg til trimmere som bor i området. Veien er derfor mye brukt av myke trafikanter.

Behovet for utbedring beskrives i alle punktene under, men de er sortert etter hva som er enklest å gjennomføre og derfor bør prioriteres først;

  1. Fysiske fartsdempende tiltak i dagens 50 km/t soner. Dette er det eneste som får trafikantene til å senke farten.. Gjelder strekningen Arnevik til Sandvika. Gjerne fartsdumper som brede busser kan kjøre over uten å merke, da dette tidligere har vært benyttet som argument for å ikke gjøre slike tiltak.
  2. Senke farten hele veien fra Strengereid til Kilsund, med minst 10-20 km/t ifht dagens fartsgrenser.
  3. Bedre skilting av områdene der barn faktisk ferdes, spesielt ved innkjøringen til barnehagen Skogens lykke.
  4. Bredere vei mesteparten av strekket fra Løvøya til Kilsund, viktigst fra Løvøya til Arnevik. Det er få steder det er plass til to biler og gående i bredden.
  5. Gang og sykkelvei på hele strekket.

 

 

Back To Top