fbpx
skip to Main Content

Tro og tvang

RELIGION:

Det ble berettet om forfølgelse og trakassering av ikke-troende, og flere lever i frykt for sitt eget liv, også fra myndighetenes side. Det var sterke vitnesbyrd. Vi forsto hvor heldige vi er som bor i Norge. Greit nok at diskusjonen iblant kan bli en smule opphetet, men ingen human-etikere har vel noen gang følt seg truet på livet på grunn av sitt livssyn, ei heller blitt fengslet eller forfulgt.

Vi kan være uenige om hva som er grunnlaget for verdiene våre i samfunnet, om det er de kristne grunnverdier, humanistiske eller andre, men det er allikevel bred enighet om grunnleggende verdier: demokrati, åpenhet og toleranse.

Vi har lov til å ha forskjellig oppfatning, forskjellig tro og livssyn, og vi tar debatten i det åpne rom, uten at vi settes i fengsel eller går til fysisk angrep på hverandre. Selv om det gjenstår en god del før vi har full livssynslikestilling her i landet, har humanister og ikke-kristne trossamfunn det veldig greit her sammenlignet med mange andre land.

Derfor blir vi opprørt når vi leser i Agderposten om intern forfølgelse av kristne i innvandrer miljøer, om personer som i vårt land daglig lever i frykt på grunn av sin tro. Humanister stiller seg på linje med de kristne når vi fordømmer slike handlinger.

I landet vårt har vi bygget opp et samfunn uten religionstvang, og der hver enkelt kan leve ut sin tro eller livssyn slik man ønsker, selvfølgelig innen lovens grenser.

Sånn vil vi ha det, og det er verdt å kjempe for. Alle gode krefter må sammen ta tak i dem som forfølger andre på grunn av sin tro. Sammen skal vi også fortsatt vise hvordan vi kan leve sammen i et samfunn med forskjellig tro og livssyn, uten vold, men i demokrati, åpenhet og toleranse.

Line Mørch Fylkesleder, Human-Etisk Forbund.

Back To Top