fbpx
skip to Main Content

Ta i bruk hele Agder

Nominasjonen i Agder FrP er avsluttet, og vi har fått på plass et dyktig lag, med kandidater fra hele Agder. Det har vært en viktig oppgave for FrP å rekruttere dyktige kandidater med god geografisk spredning. Derfor er det positivt at vi på de øverste 10-11 plassene har kandidater fra indre,-vestre, -østre Agder på vår valgliste til fylkestingsvalget, i tillegg så har vi kandidater fra Kristiansand og Arendal på de øverste plassene. Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har alle fylkesordførerkandidater fra Lillesand, mens KrFs fylkesordførerkandidat kommer fra Evje, og jeg kommer fra Kristiansand.

Steinar Bergstøl Andersen. Foto: privat

De andre partiene har liten eller ingen representasjon fra vestre del av Agder på sine lister, det er negativt og kan svekke innflytelsen til den delen av regionen. Det er min mening at skal vi ta i bruk hele Agder, og legge til rette for at hele Agder drar lasset i sammen, så er det viktig med dyktige politikere fra hele regionen.

Agder FrP kommer til å være et aktivt og ambisiøst parti som igjennom tydelig og klar tale vil være med på å styrke og videreutvikle Agder som en vekstregion. En region der det legges til rette for å skape arbeidsplasser, sørge for at vi har et veinett som holder høy standard, og en utdanningspolitikk som både ivaretar de som trenger ekstra oppfølgning men også for de som lærer raskt og får gode karaterer.

Agder FrP kommer til å sette dagsorden i mange politiske saker, og vi kommer til å ha politikere som deltar i samfunnsdebatten. Vi skal være en pådriver for utvikling, og vi skal legge til rette for at Agder blir en region med nasjonal innflytelse. Vi lever i dag i et skjørt demokrati, det er lav valgdeltagelse og politiske beslutninger tar ofte lang tid før de settes ut i livet. Det er en enorm utfordring, og det kan på sikt sørge for at innbyggerne mister troen på våre politiske institusjoner. FrP ønsker å styrke demokratiet, fjerne og redusere unødvendige reguleringer, og jobbe for at politiske prosesser gjennomføres raskere.

Jeg mener at det er behov for handlekraftige og effektive politikere som leverer synlige resultater, vi trenger tøffe og endringsvillige politikere som har ambisjoner på vegne av Agder. Det er for mange politisk korrekte politikere i Norge i dag, som ikke evner eller ønsker å fornye og utvikle samfunnet. FrP er motiverte og sultne på å forandre og fornye Agder, og kommer vi posisjon med et sterkt valgresultat så vil vi være Agders viktigste politiske bevegelse i nyere tidd.

Jeg har faktisk tro på at å mine tanker og mål vil styrke partiet, og skape økt engasjement fra innbyggerne. Det trenger vi nå, det er viktig at folk involverer seg.

Jeg har fått mange henvendelser fra venner og arbeidskollegaer fra Arendal, som med rette er bekymret for regionreformen, og at Arendal kan miste statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser. Men jeg har fortalt at er man bekymret for gamle Aust-Agder så stem på FrP, vi er det fylkespartiet som vil være best for Arendals innbyggere.

Vi har dyktige arendalspatrioter blant våre øverste kandidater. Vi har Andreas Arff som har bygd opp Arendal FrP etter det lå i ruiner i 2014-2015, bak han har vi tidligere Varaordfører Anders Kylland, som er en faglig sterk politiker, som er god til å finne løsninger i sammen med andre, og hans kunnskap og erfaring er enorm, bak han har vi Edward Terjesen som alltid har vært, og alltid vil være Arendalspatriot. Terjesen har god og nyttig erfaring i å bygge en slagkraftig organisasjon, og få ut det beste av sine kollegaer.

Våre verdier er frihet, trygghet og handlekraft. Vi skal være en politisk bevegelse med verdier som har sin basis i de kristne verdier og nestekjærlighet. FrP vil aldri prioritere finkultur fremfor trafikksikkert, eller unødvendig symbol politikk innen miljøpolitikken. Vi er et folkeparti for alle som ønsker det beste for Agder og våre innbyggere. Vi skal kjempe for Agders befolkning, og vi skal alltid sette Agder først.

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP

 

 

Back To Top