fbpx
Annonse:

Sykehus som spareobjekt

Regjeringen viser oss stadig hva som er dens viktigste oppgave; nemlig å spare penger. Det kan gi de underligste og mest urovekkende følger.

Aktuelt nå er Sørlandet Sykehus som skal spare inn 178 millioner kroner neste år. Altså på ett år. “Underskuddet” eller driftavvik som det heter, er hittil i år på 165 millioner.

Hva er det som foregår i dette landet? Er det slik at på våre sykehus så driver de og søler bort millioner til ingen nytte ? Er det en hel flokk med ansatte som ikke har noe å ta seg til, som bare surrer rundt og mottar lønn uten å yte noe? Er det slik at fordi underskuddet i år blir som det blir, så viser det tegn på at det har vært for mye kapital tilgjengelig ?

Kan det heller være slik at det har vært budsjettert for lavt da årets budsjett ble satt? Kan det tenkes at sykehuset nettopp trenger et større budsjett for å kunne gi oss “kundene” det tilbud vi trenger og forventer. Er styremedlemmene sitt ansvar bevisst eller er de blitt så sterkt påvirket av sparekulturen at de bevisst eller ubevisst lar seg lede av regjeringens sparepsykose? Mange spørsmål som trenger gode svar.

Johnny Hermansen