fbpx
Annonse:
19d94a9a8604cdd7581ba96bbcc6c8b6.jpg

Svømmetilbud i Arendal kommune

IDRETT:

I kjølvannet av dette har to ting kommet frem i lyset: Det første er mangelen på alternativer for dem som driver med svømmetrening på Stinta. Det finnes ikke andre 25-meters basseng i Arendal kommune som kan brukes i stengningsperioden. En annen ting som også kommer frem er den totale mangel på fokus som har vært i vedlikehold og satsing på svømmehaller i Arendal kommune. Det er det sistnevnte jeg i hovedsak skal ha fokus på i dette innlegget.

Vi bor i en kommune hvor vannet er et naturlig element for mange. Enten i båt eller bading, da spesielt om sommeren. Man skulle tro at det ville være en selvfølge at svømmeopplæring vil være en naturlig forlengelse av dette. Men når svømmehall statusen er som den er i kommunen blir dette vanskelig. Svømmehaller ligger brakk. Valgmulighetene for svømmetilbud er få.

På 1970-tallet var svømming og svømmetilbud sentralt i Norge. Svømmehaller ble bygget, brukt og vedlikeholdt. I de siste årene har vi sett at svømmehall på svømmehall har blitt stengt. Kommunene unnskylder med at disse er for dyre å holde ved like. Skal vi tillate dette?

Vår kunnskapsminister Røe Isaksen kom med et utspill om svømmeferdigheter og svømmeopplæring for en liten stund siden. Han sa det bør gjennomføres svømmeprøver i grunnskolen. Dette kom som et resultat av en undersøkelse gjort av Gjensidigestiftelsen og Norges svømmeforbund, som sa at bare halvparten av landets ti-åringer kan svømme 200-meter.

Videre så ser vi at i læreplanene for kroppsøving på de forskjellige klassetrinnene i grunnskolen at svømming og gode svømmeferdigheter viktige punkter. Ett eksempel er kompetansemålene i læreplanen for 10. trinn. Der står dette om svømmeferdighetene: «Eleven skal kunne svømme på magen og på ryggen og dukke». Videre så står det: «Eleven skal kunne forklare og utføre livberging i vann» (sitatene er hentet fra Udir.no/læreplaner).

Det finnes også kompetansemål i svømming etter 4. trinn og 7. trinn. Jeg mener at svømmetilbudene i Arendal kommune må henge sammen med Røe Isaksens intensjoner og ikke minst kompetansemålene i skolens læreplaner for kroppsøving!

Hva kan Arendal kommune gjøre for å få opp svømmetilbudet? Det første som må på plass er et større fokus. Deretter må man satse. Hvilke svømmehaller ligger i brakk i Arendal kommune? Disse bør fylles med vann. Et trist eksempel på dette er svømmehallen på Hisøy skole. Denne ble pusset opp for en stund siden, og deretter stengt. Hvordan kunne vi la dette skje?

Et annet punkt vi kan se på er Stinta svømmehall. Det skal utføres et omfattende vedlikeholdsarbeid i anlegget rundt svømmehallen, men minimalt på selve svømmehallen. Kan dette endres på?

Et tredje punkt er Stuenes skole på Saltrød. Denne skolen står ferdig snart, med flotte treningsfasiliteter, i tillegg til et flunkende nytt skolebygg. Men uten svømme hall. Her bør noe gjøres!

Det samme som ved Stuenes skjedde også ved utbyggingen av ny videregående skole og treningshall på Myra. Da ble også valget å ikke bygge svømme hall. Hvis det er ett sted i Arendal kommune hvor det hadde vært mer enn naturlig å bygge en svømmehall, så er det i hvert fall i Sør Amfi! Helt uforståelig at ikke noe skjedde i den sammenhengen.

Til sist, men ikke minst, så bør svømmehallen på Flosta skole ikke glemmes. Dette er en liten svømmehall, men blir flittig brukt, både på kveldene og av skolen i undervisning. Denne må bestå! Arendal Arbeiderparti vil sikre at barn og unge får nødvendig opplæring i svømming og livredning på skolen. Det betyr at det må være vann i de bassengene vi allerede har, og at det bygges nye der det er nødvendig.

Anniken Solfjeld Pedersen Adjunkt Staubø