fbpx
Annonse:

Svar til Rune Hvass

Havnesjef Rune Hvass kommer med påstander om at beboere i havna skal rydde søppel og vaske dusj og vaskerom etter avtale som er inngått mellom havna og beboere. Det har han også gitt beskjed til styreformann om. Problemet er at ingen av oss som tar tak i denne saken nå har sett og ei heller fått fremlagt noen form for avtaler. Her er det snakk om beboere som har bodd i havna fra cirka 2 til 13 år.
Det er også fritt frem for alle husstander i Arendal å benytte seg av de fasiliteter  som finnes havna. Så selv om det ikke finnes avtaler finner vi det urimelig å skulle vaske etter byens befolkning.
Det er heller ingen steder å finne informasjon/ plakater på området.
Det som derimot er slått opp på hovedhuset i havna er ti overvåkingskameraer uten noen form for opplysning om dette, da er det vel heller ingen tillatelse for å lagre bilder fra disse.
Havnesjefen synes det er synd med denne konflikten, som sier at man ikke har tatt innover seg at man har forpliktelser. Vi er mange som som har prøvd og komme i dialog med havnesjefen, vi ønsker ikke bryske avvisninger som gjør at enkelte tar til gråten.
Hvass sier han ønsker å ha båter i gjestehavna, men uten at det bor noen der.
Styreleder sier han ønsker å ha folk boende i båtene hele året. Spør man havnesjefen om dette, sier han en ting når han er i havnestyret og en annen når han snakker med beboere i havna.
Ikke så lett å forholde seg til noe som opptrer på denne måten.
Han trenger ikke å snakke om at det har blitt en krassere tone når han avfeier folk på en uhøflig måte, og kobler ned samtaler når man ringer han.
Prisene for havneleie har han justert  opp med 33 og 50% i år. Hvass angir leiepriser mellom 1000 og 1500 kr, realiteten er 2000,kr. pr mnd. Strømmen syntes han var for billig, så den ble satt opp fra kr 1,80 til kr 2,00. Beboere i Arendal betaler ca kr 1,00
Det hadde vært lettere å forholde seg til en havnesjef som ikke prøver og vise makt, og være arrogant, men være løsningsorientert, jovial, og fremfor alt hyggelig.

Da Havnesjefen påstår at vi kommer med usannheter vil vi gjerne få vite hva dette seg seg om.
Vi stiller oss uforstående nå Havnesjefen påstår at gjestehavna går i underskudd. Er det meningen at beboere i båtene skal finansiere Arendal gjestehavn?