Annonse:
Jon Espen Syversen
Listekandidat For Rødt Til Fylkestinget
Jon Espen Syversen Listekandidat for Rødt til Fylkestinget

Støtte til de streikende i sykehusene.

LO Stat og YS har tatt ut medlemmer i streik i sykehusene, også på Agder. De streiker for at alle ansatte, også de med mindre enn 20 % stilling skal ha rett til å tjene opp pensjon, bli innlemmet i viktige forsikringsordninger ved uførhet og etterlattepensjon. Dette er noe som har vært på plass i flere år i kommunesektoren, men i 2019 er det altså fortsatt slik at det må streikes for å få dette på plass for de ansatte i sykehusene som allerede har de laveste lønningene. Når vi vet at 75 prosent av dem som rammes av denne urettferdigheten er kvinner, med små stillinger og lav lønn, er det altså snakk om en streik ikke bare for en rettferdig pensjonsopptjening, men også for likestilling. Kostnadene med å innføre en rettferdig pensjon for alle ansatte er oppgitt til 0,1 prosent av samlet lønn i sykehus-Norge, det burde ikke være noe problem å få til for direktørene i helseforetakene som jo selv tjener langt over millionen i året.
Rødt Arendal gir LO Stat og YS sin fulle støtte i denne konflikten, den er en viktig del av en kamp for et samfunn med små forskjeller!