fbpx
Annonse:

SØNDAGSÅPENT- ELLER LUKKE PÅ REFLEKS?

Jeg registrerer at Arendals politikere igjen skal diskutere søndagsåpne butikker. Denne diskusjonen har kommet like årvisst som sommeren bringer med seg en voldsom økning av mennesker til Arendal sentrum, i en by som på mange måter er en søvnig by gjennom vintersesongen.

Like årvisst har vi frem til nå ikke fått lov til å handle i butikker av noenlunde størrelse på søndager. Nå søkes det på nytt, om å få holde åpent noen få søndager i sommerens varmeste og mest turisttrafikkerte uker. Det er vel, gitt tidligere erfaring med politikere som mener seg best i stand til å vurdere hva som er bra for oss, dessverre store muligheter for at turistene vil bli henvist til Brustadbuer i Arendal også i år.

Personlig har jeg aldri forstått dette. Jeg mener man må kunne stole på at hver enkelt av oss, turister eller fastboende, er i stand til å vurdere når det passer oss å handle. Likedan at hver enkelt butikkeier må kunne avgjøre hvorvidt han eller hun ønsker å ha søndagsåpent. Personlig mener jeg også at dette må hver især kunne få lov til å avgjøre hele året gjennom, men det er ikke dette det nå søkes om. Det handler nå om å få ett bedre grunnlag for å kunne konkurrere med nettbutikkene, gjennom å øke handelen i sommersesongen og ved den handelen turistene fører med seg. Uten at de skal måtte reise til nabokommunene for å finne det de har behov for.

Dette er det nå gjort en undersøkelse på. Det viser seg at søndagsåpent disse ukene er ett ønske som så si alle butikkeiere håper å få gehør for, siden undersøkelsen viser at kun 5 av byens butikkeiere ikke ønsker søndagsåpent. Og da må det selvsagt også være tillatt for disse å holde stengt- om DE ønsker det.

La dem få lov til å sikre arbeidsplassene sine- og andres- noe bedre ved å tjene mer gjennom sommeren! La dem få lov til å tilby sommerjobb til skoleelever og andre som kan tenke seg å jobbe på søndagene.  La turistene få lov til å handle der de er, i stedet for å lekke dem til nabokommunene siden det er der de frem til nå har funnet åpne butikker.

Ta vare på Arendal! Vær fleksibel og støttende i forhold til de som forsøker å overleve – ikke ri prinsipp kun for prinsippets skyld!

Gå for søndagsåpne butikker denne sommeren!