fbpx
skip to Main Content

Snikinnføring av økt eiendomsskatt

FrP har sørget for å redusere maksnivået på eiendomsskatten fra 7 til 5 promille. Vi fikk flertall for dette kravet i Stortinget før jul. Dette vil føre til redusert eiendomsskatt i mange av landet mest avgifts-tunge kommuner. I Arendal nekter derimot politikerflertallet, med AP i spissen, å finne seg i at Stortinget har vedtatt ett mer levelig avgiftsnivå for folk flest. Befolkningen skal loppes for penger, koste hva det koste vil.

Stortingsrepresentant for FrP Aust-Agder, Åshild Bruun-Gundersen.  Arkivfoto

Metoden flertallet bestående av blant annet Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å bruke, er såkalt «omtaksering» av alle boliger i Arendal.  Dette er ett juridisk smutthull, som teknisk sett er lovlig, men ekstremt dyrt å gjennomføre. SSB har i dag nasjonale takster for boligers verdi i hele landet. Ap og Sp i Arendal ønsker nå å få alle boliger til å fremstå som dyrere enn de nasjonale tallene, slik at det kuttet i satsene FrP påla dem for eiendomsskatt utliknes av at boligene fremstår dyrere på papiret.

Hvis du synes dette høres ut som økonomisk heksekunst, har du helt rett. Og prisen for denne «omtaksteringen», som dyttes over på Arendalittene gjennom økte avgifter? Minst 10, trolig ett sted mellom 10 og 20 millioner kroner.

Ap og MDG har i Oslo gjennomført denne samme økonomiske heksekunsten, og gjennomført en egen «omtakstering» i hovedstaden. Tall fra Stortingets utredningsseksjon viser at hele 30 prosent av eiendomsskatten i Oslo går til å betale for «omtakseringen» alene.

Eiendomsskatt er i utgangspunktet en lite effektiv måte å tjene penger på for en kommune. Dersom kommunen i tillegg velger å se bort fra den nasjonale takseringen som allerede er på plass for at din bolig skal fremstå dyrere på papiret, ser vi at minst 30 prosent av eiendomsskatten du betaler kan måtte gå med i innkrevingskostnader om vi skal legge erfaringene fra Oslo til grunn.

Eiendomsskatt handler ikke om hva slags inntekt du har. En fattig alenemor med behov med flere soverom vil derfor måtte betale, uavhengig av inntekt. En minstepensjonist med arvet hus vil måtte betale like mye som en bedriftseier eller ordføreren. Robin Hood tok fra de rike og ga til de fattige. Arendal Arbeiderparti tar fra de fattige, og gir til kommunen.

Åshild Bruun-Gundersen, Stortingsrepresentant Aust-Agder FrP

Back To Top