fbpx
Annonse:

Sentralt obligatorisk båtregister for båter under 15 meter

Nok en gang har vi sett hvor enkelt det er å slenge fra seg en båt, på et tilfeldig sted hvor man egentlig ikke har rett til å legge den, fraskrive seg ansvar og overlate risiko og mulige kostnader til andre.

Før helgen ble en seilbåt fortøyd ved ei tilfeldig bøye på Tromøy og forlatt. Hvem eier båten, hvem har ansvaret for den hvis noe skjer, hva gjør man egentlig når ens egen båtplass er okkupert av en som ikke har rett til å ligge der?

KOMMUNESTYRE: Arbeiderpartiets Asbjørn Karl Olsen vil endre navn på kommunens øverste politiske organ fra bystyre til kommunestyre og lurer på om ordføreren vil starte prosessen snart. Arkivfoto/Esben Holm Eskelund

Arkivfoto

Hvem kan hjelpe? Hvis båten kan være å anse som hittegods eller tyvgods, er det politiet sitt ansvar, ellers er det dessverre bryggeeier som sitter med ansvaret.

Vi ser det samme med Arendal havns. Båter blir forlatt og ingen vet hvem som eier disse. Risikoen og kostnaden lastet over på, i dette tilfellet, Arendal havn som bruker mye tid og penger på dette. Penger som kunne vært brukt i videreutvikling av Arendal havn.

Dette er også et miljøspørsmål, hvor man ikke kan stille ansvarlig forsøpler til ansvar, for man vet ikke hvem vedkommende er. Da blir det et offentlig ansvar som vi, som skattebetalere må dekke, med midler som hadde vært bedre anvendt til helse og skole investeringer, feks.

Arbeiderpartiet har foreslått å opprette et sentralt obligatorisk båtregister, hvor båter skal registreres og omregistreres ved videresalg, på lik linje med biler. Dette ville avhjelpe disse tilfellene som er nevnt ovenfor. Da hadde vi hatt en mulighet til enkelt å finne eier. Å finne en bileier er gjort ved et par tastetrykk,

Et annet aspekt ved et sentralt båtregister er det rent sikkerhetsmessige. Ved funn av drivende båter, ville man enkelt kunne sjekke ut om båten er stjålet, har slitt seg fra fortøyningene, eller om det faktisk er en båt som folk muligens har forsvunnet fra. I dag har vi ikke den muligheten og finner man en drivende tom båt, så settes store redningsressurser inn for å lete etter eventuell personer. Dette medfører også store kostnader for det offentlige ved at redningssentral, politi, redningsskøyter settes i innsats for å lete etter noe man ikke vet hva egentlig er. Hadde vi hatt et sentralt obligatorisk båtregister, hadde dette vært unødvendig. Et par tastetrykk og man hadde kunnet sjekke ut hvorfor den båten ligger og driver der den gjør.

Dagens regjering ønsker ikke et sentralt båtregister. De mener tydeligvis at de frivillige båtregistere som Redningsselskapet og Securmark drifter, er gode nok. Det er de ikke. Registrene er ikke godt nok tilgjengelig, de er ikke oppdatert med rett aktuell eier på båter og de er frivillige. Dagens regjeringspartier mener tydeligvis at dette er godt nok. I redsel for å påføre folk flest en ny «usosial» avgift, som kunne spare samfunnet for store kostnader, velger man glatt å overse de konsekvenser dagens system medfører. Dagens system med registrering av fritidsbåter, er rett og slett ikke godt nok og det eneste som kan bøte på det er å opprette et sentralt obligatorisk båtregister, noe som også båtbransjeforreninger bifaller

Asbjørn Karl Olsen
Båtinteressert listekandidat for Arendal Arbeiderparti.