fbpx
Annonse:
Arkivfoto
Arkivfoto

Saksbehandlingsgebyr og andre kostnader på installasjon av hjelpemidler i Arendal kommune

Undertegnede har fått en henvendelse fra et eldre ektepar som bor i et leilighetskompleks i Arendal kommune. Den ene ektefellen har fått utfordringer knyttet til bevegelighet og er nå avhengig av gåstol inne og rullestol ute. Situasjonen er slik at vedkommende bor hjemme med ektefellen i 14 dager og 14 dager på avlastning på institusjon.

Leilighetskomplekset har ikke heis og ekteparet så ingen annen mulighet for å søke om og få installert en stolheis i en trappeavsats for å få hverdagen til å fungere.
Søknaden ble innvilget og stolheisen i trappa fungerer godt.

Ekteparet reagerer dog på størrelsen på de totale kostnadene. Saksbehandlingsgebyret er  på kr 8.841,- og ferdigattesten er på kr 1.432,-. Totalt utgjør dette kr 10.273,-.

Den ene ektefellen gjør et betydelig arbeid for å kunne ha sin eldre ektefelle boende hjemme halvparten av tiden. Dette betyr mye for ektefellen som kan være så mye hjemme som mulig da institusjon er alternativet.

Gjennom dette enkle tiltaket med heistrapp spares det betydelige beløp for Arendal kommune da institusjon er alternativet.

Det må reises spørsmål ved om vi som kommune evner å tenke på en helhetlig måte, både økonomisk som tilretteleggingsmessig for de som blir berørt. På den ene siden ønsker vi at flest mulig eldre som har mulighet for det, skal bli boende hjemme så lenge som mulig og på den andre siden ønsker vi at tjenestene knyttet til saksbehandling skal være fullt  selvfinansierende gjennom blant annet gebyrer.

Spørsmål til Ordføreren:

  • Hva synes Ordføreren om de totale kostnadene i denne saken knyttet til gebyr og ferdigattest ?
  • Hvilke tanker gjør Ordføreren seg om helhetlig samfunnstenkning knyttet til denne saken?
  • Vil Ordføreren ta noe initiativ til å se på gebyrer etc. knyttet til saker som dette som omhandler tilrettelegging av tekniske hjelpemidler for innbyggere som gis mulighet for å kunne bo lenger og/eller mer hjemme?

Geir Fredrik Sissener
Gruppeleder Arendal Høyre.