Annonse:

Pollen og Kittelsbukt

Så er Pollen og Kittelsbukt ryddet for søppel og det er jo et prisverdig tiltak. Dessuten er det tatt prøver av havbunnen og det er funnet miljøgifter. Da dukker det opp et spørsmål. Hva er sekkeposten miljøgifter? Hvilken gifter er det snakk om? Er alle gifter skadelig for miljøet? Tenk på hvor mye gift som finnes naturlig i naturen. Det kryr av giftige dyr og planter og noen dyr er f.eks. avhengig av disse giftige plantene for å overleve. Enkelte fugler lever av giftige bær, mens andre skyr de som pesten. Det samme gjelder også for fisker. De dyr som lever av giftig føde, er de også en trussel mot miljøet? Her er mye synsing ute og går.
Så tilbake til Pollen og Kittelsbukt. Nå skal det legges duk og så sand oppå. Til og med et lag med godkjent skjellsand. Tror man virkelig at miljøgiftene forsvinner fordi om man dekker det til? Det er som strutsen som stikker hodet i sanden. Den duken de har tenkt å bruke, lages så vidt jeg vet av plast. Hva da med mikroplast på lang sikt. Sanden over duken vil ikke ligge i ro, uansett hva politikerne bestemmer. Den vil hele tiden være i bevegelse, i takt med vær og vind, og vil ligge å gnisse mot duken. Da vil det sannsynligvis frigjøres små plastfragmenter. I tillegg så vil det nok dessverre også i fremtiden kastes ting i havnebassenget, og disse gjenstandene kan også muligens skade duken. Hva med alle båtene som kaster dreggen i Pollen? Kan man risikere at de drar med seg duken? Har man da skapt et nytt «miljøproblem». Hvorfor må bunnen i Pollen og Kittelsbukt være så fin? Hvem ser det. Miljøgiftene vil uansett sive ut, uansett hvor mye det tildekkes. Har noen så langt tatt skade av det. Husk det var mye verre før, da rant masse kloakk gikk rett ut i sjøen. Heldigvis er det meste sanert. Sjøen er i konstant bevegelse. Rydd bunnen i Pollen og Kittelsbukt med jevne mellomrom. Har kommune og havnevesen for mange penger. De pengene må kunne brukes til noe mere fornuftig

Jan Gundersen
Nyli