fbpx
skip to Main Content

 Nå er det Krfs tur til å stille ultimatum!

Som medlem i partiet har jeg lenge vært betenkt over retningsvalget i Krf. Nå viser det seg gang på gang hvilket selskap det kristelige partiet har havnet i da det gikk i kompaniskap med Fremskrittspartiet. Det siste er at den…

Er vi gode rollemodeller?

Vi som er politikere i Arendal har alle et mål om å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å leve livene våre. Vi vil ha gode barnehager og skoler og vi vil ta vare på de som trenger…

 Hovelista sprer frykt

Jeg er en av mange som har fulgt debatten rundt Hove og i særdeleshet Hoveodden. Jeg var så heldig å være styreleder i Hove Drift og Utviklingsselskap AS ( HDU ) fra oppstart i 2002 og frem til 2012.  Vi…

Agder – Jeg er klar

Etter 16 år som ordfører i Lillesand, er jeg nå klar for nye utfordringer. Jeg er derfor glad for at jeg nå stiller til valg som Agder Høyres fylkesordførerkandidat og håper å kunne bli Agders første fylkesordfører. Dette er en…

Det er bedre å lytte til de ansatte enn nye slagord fra Oslo

Foran valget i 2015 lanserte Arbeiderpartiet «knus stoppeklokka». Det var myntet på at de ansatte i hjemmesykepleien i Arendal ikke fikk hverdagen til å gå opp med stort tidspress. Jeg var blant de som lurte på hvordan AP skulle løse…

Alle våre barn og unge fortjener å bli sett

I Arendal har vi gode barnehager og gode skoler. Vi har dyktige ledere og lærere, vi har en kompetent administrasjon, våre barnehager - kommunale som private - skårer jevnt høyt på foreldreundersøkelser, mobbetallene i skolen går ned, elevresultatene de siste…

Fremtidens fergetransport

Thore K. Karlsen i Hovelista tror det pågår en hemmelig konspirasjon mot dagens ferger. Han kommer i avisene med påstander og trekker konklusjoner på sviktende grunnlag. Det pågår ingen konspirasjon mot Kolbjørn eller Skilsøferja. Både Fylkestinget og Arendal bystyre har…

Vi trenger en innbyggerreform i Arendal!

Mulig dette ikke er riktig begrep, men jeg jeg fant ikke noe bedre. Etter fire år i Bystyret, sitter jeg med en klar oppfatning av at det er et stort behov for å finne flere uformelle møteplasser mellom innbyggere, administrasjon…

Kommunevalget gjør noe med hverdagen din

Fagforbundet mener at kommunevalgkampen handler mest av alt om hvordan hverdagen vår skal være. På skolen, i barnehagen, sykehjemmet, på jobben og i fritida vår. Vi må velge de politikerne som vil prioritere de tingene som er viktigst for oss.…

Hva er visjonene for næringslivet i Arendal?

Og hva er de store politiske grepene som må tas for å understøtte et næringsliv som ønsker å ta steget inn i morgendagens grønne økonomi. Det burde vært de store spørsmålene i NHO Agder og Arendal næringsforenings næringslivsdebatt, hvor alle…

Kommunevalget – og klima

Mange eller ofte alle de politiske partiene ytrer at faren for endringer i klimaet er en av de viktigste sakene i valget. Dette er så viktig tror vi at vi må stå sammen om løsningene både i Stortinget som lokalt…

Kirkevalget i Agder: En advarsel

Nominasjonskomiteens liste er blitt en konservativ liste Det er nå blitt klart at den konservative gruppen Frimodig kirke har anbefalt tre kandidater på nominasjonskomiteens liste i Agder og Telemark. Anbefalingen sies å basere seg på personlig kontakt med kandidatene, ikke…

Velger du dommedag eller fremtidshåp?

Er du opptatt av miljø og klima bør du se til Høyre. Skillelinjene er faktisk ganske store innen miljøpolitikk. Men forskjellene ligger IKKE i om man vil ta kampen for klima. Forskjellene ligger i hva man vil gjøre, og ikke…

Styrk elevers sosiale evner, 1 sosiallærer pr skole

Helsepartiet går inn for at det skal være 1 sosiallærer pr skole. Det er ikke alt vi lærer på skolen vi har bruk for hver eneste dag – BORTSETT fra sosial kompetanse. Vi trenger evnen til å omgås andre og…

Hvor ble det av bussen?

I 19 år har jeg benyttet meg av bussen, da jeg ikke har bil eller annet fremkomstmiddel. Roligheten skole har flyttet, og dermed forsvant stoppestedet. Før var det bare noen minutter, for meg, til holdeplassen, nå bruker jeg mer tid.…

Velg personer, ikke parti

En gylden anledning står foran oss, velgerne. Gjennom trekvart år har vi nå gjennom lokalpressen og Facebook fått solid innføring i hvordan flertallet av våre folkevalgte i bystyret har misbrukt vår tillit. Det er blitt avdekket forhold i styringen av…

Arendals rolle i regionen

Når dette året ebber ut blir Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slått sammen til Agder fylkeskommune. Fylkeskommunens hovedsete blir i Kristiansand, mens Fylkesmannen i Agder skal videreutvikles i Arendal. Sentralisering er en sterk internasjonal trend som vi også ser i…

Venstre om Hove-saken

Nok en vellykket Arendalsuke er tilbakelagt, og hverdagen er tilbake. Det har vært et folkeliv uten sidestykke, og på vår Venstre-stand har vi hatt godt besøk hele uka og mange gode samtaler med både innbyggere og tilreisende. Den saken som…

Det såkalte frie skolevalget er ikke fritt

Høyres såkalte frie skolevalg er ikke fritt. Det er en ordning hvor de med best karakter får velge fritt, mens resten må ta det som er igjen. Konsekvensen er at skolene sentraliseres og elevene med lavest karaktersnitt blir kasteballer. Derfor…

Flere må inkluderes i samfunnet og i arbeidslivet

Til daglig jobber jeg i NAV, og snakker hver uke med masse mennesker som av en eller annen grunn er utenfor arbeidslivet. Det kan være at de ikke har helse nok til å jobbe fullt, det kan være at språk…

Streikerett for klima 30. august!

22. mars streiket 40.000 norske elever for klimaet, i norgeshistoriens største ungdoms demonstrasjon. Det var et sterkt signal om at unge er bekymra for sin egen framtid. Regjeringen svarte med å holde “klimatoppmøter” hvor de skrøt av engasjementet samtidig som…

KrF ønsker boliger for alle i hele kommunen!

Arendal Krf ønsker gode nærmiljø med rom for alle i hele kommunen. Et varierende boligmarked som gjør Arendal til førstevalg for alle. Det å ha et sted å bo er et helt grunnleggende behov for oss mennesker, og det å…

Back To Top