fbpx

Rettelse

Arendals Tidende skrev i sin leder 11.07.14 at promillegrensen for å føre fritidsbåter over 15 meter er 0,8. Det medfører ikke riktighet. Arendals Tidende har forstått det som om en allerede vedtatt lov, kun var et forslag.  Lovteksten lyder som…

Midlertidige stillinger gir på sikt flere i fast jobb

POLITIKK: For en del arbeidstakere som mangler jobberfaring står ikke valget mellom fast jobb og midlertidig ansettelse. Det står mellom midlertidig jobb og ingen jobb. For å hjelpe flere ut i fast jobb har regjeringen foreslått forenklinger i arbeidsmiljøloven. Faste…

Hytteavfallet ditt blir gjenvunnet

POLITIKK: Både kommuner og private næringsaktører står fritt til å velge den mest ressurs effektive løsningen for innsamling. Noen velger å sortere ut noen typer avfall – for eksempel papir, plast, glass, metall, matavfall eller restavfall. Andre velger å ha…

Tusen takk til alle SOS-faddere!

BISTAND: Det begynte en sommerdag i 1964, da noen få ildsjeler begynte å samle inn penger til barn i SørKorea. Ildsjelene startet den norske grenen av SOS-barnebyer, med en håndfull faddere og andre bidragsytere. I dag har SOS-barnebyer nesten 120…

Skole og klima er viktigst

POLITIKK: Venstre har fått langt flere politiske seire de siste åtte månedene med borgerlig styre enn vi fikk i de åtte foregående årene med rødgrønn flertallsregjering. Kunnskap i skolen For Venstre er kunnskap i skolen en av de viktigste oppgavene…

Tusen takk til alle SOS-faddere!

I år fyller SOS-barnebyer Norge 50 år. Det har vært et halvt århundre med uvurderlig hjelp fra fadderne våre og andre som har støttet oss i Aust-Agder. Det begynte en sommerdag i 1964, da noen få ildsjeler begynte å samle…

Skole og klima er viktigst

Det siste året har Venstre fått gjennomslag for økt videreutdanning av lærere og et stort løft for jernbane, naturvern og klima. Det viser at det lønner seg for Venstre å samarbeide på borgerlig side. Venstre har fått langt flere politiske…

Sats på skogplanting som klima tiltak nå!

SKOGBRUK: Hvordan dette skulle følges opp i praksis er utredet av Miljødirektoratet og Statens landbruksforvaltning gjennom rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak». Denne konkluderer med at det ut fra klimaog næringshensyn kan tilplantes minst 50.000 dekar årlig…

Blått arbeidsliv -IKKE for folk flest

ARBEIDSLIV: Den blåblå regjeringa presenterte nylig sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Fagforbundet er overrasket over at den blåblå regjeringa påstår at de fremmer et trygt og familievennlig arbeidsliv, mens de i realiteten gjør det motsatte. Forslagene til endringer i…

Nå er hverdagen litt enklere for folk flest

LOVENDRINGER: Frihet for enkeltmennesket er en grunnverdi i FrP. 1. juli er begynnelsen på regjeringens prosjekt for å gi mer valgfrihet til folk flest. Høyre-FrP-regjeringen skal oppheve forbud, og fjerne unødvendige byråkratiske vanskeligheter. 1. juli trådte 183 endringer i kraft…

Et mangfoldig eierskap

STATLIG EIERSKAP: Havbruk er en av Norges viktigste næringer. Næringen preges av mange små og store bedrifter. Blant havbruksselskaper som Marine Harvest, Wilsgård Fiskeoppdrett og Firda Sjøfarmer finner vi også Cermaq. I motsetning til alle sine konkurrenter er Cermaq deleid…

Endelig brukerstyrt personlig assistanse!

POLITIKK: BPA er en ordning som er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ordningen omfatter de samme tjenestene som vanlige helse- og omsorgstjenester – som stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alt annet som trengs. Det har vært en lang kamp, som…

Arendals skjulte kunstskatt

POLITIKK: Etter min mening er det synd at Grand blir så forandret som planene tilsier. Ser at formannskapet har vært på befaring, men ingen av dem fikk se den juvelen som fins i bygget, og som for all del ikke…

Songeskogen en tapt perle?

Jeg trodde at miljø i Arendal også omfattet naturen med sitt plante-, og dyreliv. Jeg trodde at rekreasjon og livskvalitet skulle kunne nytes i bymarka og Songeskogen, også for fremtidige generasjoner, og at fraværet av støy i dette friluftsområdet ville…

Privatisering av helse, helse, omsorg og oppvekst i arendal?

Politikerflertallet i Arendal har nedsatt et utvalg (konkurranseutsettingsutvalget) som skal se på dette. Følg med på arbeidet! Unngå at det plutselig er bestemt noe du kanskje ikke ville eller trodde var mulig. Fagforbundet Arendal er for effektivisering, samarbeid og nye…

Tog for buss eller tog for bil?

Fremskrittspartiets Olje- og energiminister Robert Eriksen overkjøres i disse dager av sine samarbeidspartnere på Stortinget i Utsira-saken, og det samme kan skje med Sylvi Listhaug i jordbruksoppgjøret. Nå er det på tide for samferdselsminister Ketil Solvik Olsen å ta ansvar,…

Du må være innlogget for å se innholdet.
log in