fbpx

Tid for råte

Røtmåneden er her, bedre kjent som hundedagene. Nå skal mat råtne, hunder bli gale og lik skal dukke opp i vannkanten. Men råteskader på skatehaller har vi aldri tidligere vært utsatt for i denne kalendermåneden. I forrige onsdags Arendals tidende…

En ny juli, en ny trussel

Det var sol og høye badetemperaturer. Solbrente neser spankulerte rundt i gatene. Varme tunger slikket i seg is som aldri før, og hele Norge hadde ferie. 22. juli røsket landet vårt ut av den deilige ferietransen vi inntar mot slutten…

Et rettferdig barnevern

OMSORG: Det er vanskelig å ta stilling til hver enkelt sak vi får fortalt men en ting har vi alltid vært sikre på: Vi er nødt til å styrke rettssikkerheten til barn og familier som kommer i kontakt med barnevernet.…

Fattig på penger, men rik på opplevelser?

Våren 2014 har vært våren for debatt om norsk fattigdom. 28 200 norske barn bor i dag i en familie hvor de ikke har råd til det andre anser som normalt. Familier som ikke har råd til å reise på…

Regjeringen investerer mer!

POLITIKK: Har ikke Støre fått med seg at H/FrP regjeringen allerede investerer mer i skole, mer i sykehus og eldreomsorg og mer i kollektivtrafikk enn det den rødgrønne regjering la opp til i sitt budsjettforslag for 2014? Fremskrittspartiet er opptatt…

Nei til smilefjasordning

POLITIKK: Smilefjesordningen innebærer at serveringsbedrifter får en «karakter» i form av et smilefjes når Mattilsynet har vært på tilsyn. Erfaringsvis vet vi at det er en høyst reell fare for at det vil variere hvilke kriterier som legges til grunn…

Livsnødvendig, men ingen menneskerett

Nesten 200 000 personer har skrevet under på en kampanje for å hindre privatisering og kommersialisering av vannressurser nå, og tallet øker stadig. «Er Peter Brabeck verdens største drittsekk?» spør nettstedet F7 om styrelederen i Nestlé denne uken. Det er…

Hva skjer med Joshua French?

DIPLOMATI: Brende sendte like etterpå den profilerte diplomaten og forhandleren Kai Eide til Kongo for om mulig å finne en løsning slik at French kunne bli sendt til Norge for videre soning. I et par måneder så det ut til…

Lønnsomme bredbånd i distriktene

UTVIKLING AV NETT: Flere analyser viser at når man har nådd en penetrasjon, eller andel av kundene, på 50 prosent kommer pengene etter en stund og nå er snittet oppe i 60 prosent. Denne andelen oppnås ikke med en gang,…

Sentraliseringens bakside

DISTRIKTSPOLITIKK: Det er ikke småtteri som de største byregionene planlegger. Osloregionen planlegger å vokse med nærmere en halv million. Om noen år går togene mellom Skien, Lillehammer og Halden i 250 kilometer i timen og utgjør en slags Osloregion. Noe…

I rapportens tjeneste

Etter en uke med en voldsom eskalering av konflikten mellom Israel og Palestina kan det nå se ut som en våpenhvile er på trappene. Angrepene mot Sidsel Wold som rapporterer fra konflikten vil imidlertid ingen ende ta. Wold blir i…

Rettelse

Arendals Tidende skrev i sin leder 11.07.14 at promillegrensen for å føre fritidsbåter over 15 meter er 0,8. Det medfører ikke riktighet. Arendals Tidende har forstått det som om en allerede vedtatt lov, kun var et forslag.  Lovteksten lyder som…

Midlertidige stillinger gir på sikt flere i fast jobb

POLITIKK: For en del arbeidstakere som mangler jobberfaring står ikke valget mellom fast jobb og midlertidig ansettelse. Det står mellom midlertidig jobb og ingen jobb. For å hjelpe flere ut i fast jobb har regjeringen foreslått forenklinger i arbeidsmiljøloven. Faste…

Hytteavfallet ditt blir gjenvunnet

POLITIKK: Både kommuner og private næringsaktører står fritt til å velge den mest ressurs effektive løsningen for innsamling. Noen velger å sortere ut noen typer avfall – for eksempel papir, plast, glass, metall, matavfall eller restavfall. Andre velger å ha…

Tusen takk til alle SOS-faddere!

BISTAND: Det begynte en sommerdag i 1964, da noen få ildsjeler begynte å samle inn penger til barn i SørKorea. Ildsjelene startet den norske grenen av SOS-barnebyer, med en håndfull faddere og andre bidragsytere. I dag har SOS-barnebyer nesten 120…

Skole og klima er viktigst

POLITIKK: Venstre har fått langt flere politiske seire de siste åtte månedene med borgerlig styre enn vi fikk i de åtte foregående årene med rødgrønn flertallsregjering. Kunnskap i skolen For Venstre er kunnskap i skolen en av de viktigste oppgavene…

Tusen takk til alle SOS-faddere!

I år fyller SOS-barnebyer Norge 50 år. Det har vært et halvt århundre med uvurderlig hjelp fra fadderne våre og andre som har støttet oss i Aust-Agder. Det begynte en sommerdag i 1964, da noen få ildsjeler begynte å samle…

Skole og klima er viktigst

Det siste året har Venstre fått gjennomslag for økt videreutdanning av lærere og et stort løft for jernbane, naturvern og klima. Det viser at det lønner seg for Venstre å samarbeide på borgerlig side. Venstre har fått langt flere politiske…

Sats på skogplanting som klima tiltak nå!

SKOGBRUK: Hvordan dette skulle følges opp i praksis er utredet av Miljødirektoratet og Statens landbruksforvaltning gjennom rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak». Denne konkluderer med at det ut fra klimaog næringshensyn kan tilplantes minst 50.000 dekar årlig…

Blått arbeidsliv -IKKE for folk flest

ARBEIDSLIV: Den blåblå regjeringa presenterte nylig sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Fagforbundet er overrasket over at den blåblå regjeringa påstår at de fremmer et trygt og familievennlig arbeidsliv, mens de i realiteten gjør det motsatte. Forslagene til endringer i…

Nå er hverdagen litt enklere for folk flest

LOVENDRINGER: Frihet for enkeltmennesket er en grunnverdi i FrP. 1. juli er begynnelsen på regjeringens prosjekt for å gi mer valgfrihet til folk flest. Høyre-FrP-regjeringen skal oppheve forbud, og fjerne unødvendige byråkratiske vanskeligheter. 1. juli trådte 183 endringer i kraft…

Et mangfoldig eierskap

STATLIG EIERSKAP: Havbruk er en av Norges viktigste næringer. Næringen preges av mange små og store bedrifter. Blant havbruksselskaper som Marine Harvest, Wilsgård Fiskeoppdrett og Firda Sjøfarmer finner vi også Cermaq. I motsetning til alle sine konkurrenter er Cermaq deleid…

Endelig brukerstyrt personlig assistanse!

POLITIKK: BPA er en ordning som er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ordningen omfatter de samme tjenestene som vanlige helse- og omsorgstjenester – som stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alt annet som trengs. Det har vært en lang kamp, som…

Arendals skjulte kunstskatt

POLITIKK: Etter min mening er det synd at Grand blir så forandret som planene tilsier. Ser at formannskapet har vært på befaring, men ingen av dem fikk se den juvelen som fins i bygget, og som for all del ikke…