fbpx

Bygg fengsel på Blakstadheia

Situasjonen i norske fengsler blir av mange betegnet som kritisk. Fengslene er fulle og soningskøene øker kraftig. Ifølge tall fra Kriminalomsorgen er kapasiteten ved norske fengsler på rundt 3800 plasser. I gjennomsnitt har disse et belegg på over 96 prosent,…

Politisk spill om skolestruktur

POLITIKK: Som ordfører finner jeg behov for å gi en oversikt over hvordan skolestruktur har vært behandlet i bystyret de senere årene. 26.05.11: Bystyret vedtarenstemmig plan for utbygging avStuenes skole dimensjonert for 825elever hvorav 525 elever på barnetrinnet(17). Med AP,…

Vern og vedlikehold av våre bekker og små elver

NATUR: Vi som setter pris på naturen, og bruker den, oppopplever at ikke alle har forståelse, og opp fatning av dens betydning. Sjørreten, dennes vei til gyteplassen. Vil vi i fremtiden høste fra naturen, må vi også være med på…

Dysleksiens dag

DYSLEKSI: Internasjonalt markeres 8. september som alfabetiseringsdagen av UNESCO, en dag for å synliggjøre betydningen av lese-og skriveferdigheter. Dysleksi Norge gratulerer alle med dagen. Skoleåret er i gang igjen. Forsinket for noen, men vi er i gang. Spente elever gleder…

Politisk teater

POLITIKK: For tiden er det mye støy innad i bystyret i Arendal. For snart tre år siden gjorde H og Frp et meget godt valg i Arendal, men ikke godt nok til at de kunne danne flertall sammen. Imidlertid hjalp…

Exit Einar Halvorsen?

POLITIKK: Hvorfor bryter ordføreren kommuneloven, som påbyr hver bystyrerepresentant å stemme bare etter sin egen overbevisning, og ikke etter parti eller annet? Ordføreren uttaler i et forsideintervju med Agderposten 29. august at en bystyrerepresentant «har dolket meg i ryggen» ved…

De nødvendige skrittene

Arendals Tidende har det siste året gjennomgått en totalrenovasjon. Nå går det kun oppover. Agderposten skriver 9. september om Nye Arendals Tidendes regnskap. Saken er negativt vinklet, men innholdet staker ut en positiv vei fremover. Det innholdet har vi jobbet…

Gud skrev ikke konsesjonsloven, men…

SKOGFORVALTNING: Mens budene er tilpasset «tida og tilhøva», har Konsesjonsloven med røtter fra tidlig 1900 tall i liten grad fulgt utviklingen. For skogens del er den juridiske verktøykassen i loven helt uegnet for oppgaven den er ment for i selve…

Jesus bak en rullegardin i Arendal

KIRKE: Som medlem av den romerskkatolske kirke burde jeg strengt tatt, og heldigvis ikke bry meg, men som medlem av verdens 1,9 milliarder kristne må jeg. Å foreslå Kristus dekket til ved seremoni, f.eks. begravelse av en human-etiker fra et…

En manns show

POLITIKK: Journalistisk lager Agderposten et enmanns show hvor en svært ubalansert og subjektiv versjon av sannheten får komme på trykk over to hele sider. Ingen andre synspunkter får komme frem. Ordfører sier det er et skuespill i bystyret i Arendal.…

Kvalitetsskole eller kvantitetsskole? Ja takk, begge deler?

Det er fristende å bruke klisjeuttrykket «Kvantitet over kvalitet» om problemstillingen du onsdag kunne lese om i Arendals Tidende, for fristende til å la være. Roar Aaserud som er sjef for skoler og barnehager i Arendal skisserer at kommunen har…

Sammenslåing gir effektivitet

POLITIKK: Det er mange årsaker til at sammen slåing av to fylkeslag er gunstig i organisatorisk sammenheng, men viktigst av dem er troen på høykompetent og spisset administrasjon, fremfor bred. Forhenværende Vest-Agder FpU har hevdet seg nasjonalt det foregående året,…

Kaos i bystyret

POLITIKK: Vedtaket høsten 2013 om å utsette skolesaken til desembermøtet startet kaoset. Bystyret demonstrerte beslutningsvegring og det kom mange sterke reaksjoner. Posisjonen med Høyre i spissen kastet ut Frp for å få høyere eiendomsskatt og nedleggelse av de to skolene…

Bystyret og ordføreren i Arendal

POLITIKK: Det blir likevel helt feil når han legger skylda på det samme bystyret, som om det var en massiv enhet. Jeg vil minne ordføreren om at det er dette bystyret som har utnevnt ham, og at han selv representerer…

En livsviktig presisering

Mobbing kan opptre i uendelig mange former. Nettmobbing på det sosiale nettstedet ASK. FM skapte en internasjonal selvmordsbølge i fjor. Barn og unge i Norge blir daglig utsatt for psykisk og fysisk mobbing. Jenter tisker og hvisker, kanskje «rotter de…

KOMMENTAR: Liten grunn til bekymring

KOMMENTAR Sommeren har fortonet seg som en eneste lang solskinnsdag for de fleste, og store deler av næringslivet har valgt strandliv og festivaler framfor markedsanalyser, produktutvikling og salg i noen uker. Men nå er vi i gang igjen, og denne…

Boligpolitikk for framtida

BOLIGPRISER: For dem som er i etableringsfasen utgjør dette en stor utfordring. Lavere boligpriser vil derfor være et viktig håndslag til denne gruppa. I tillegg vil lavere boligpriser i et område, f. eks. Arendal, gjøre det mer attraktivt å flytte…

Høyre og venstre og deres tiltro til administrasjonen

SKOLESTREIKEN: Fungerende rådmann svarte greit på spørsmålene om den økonomiske delen ved opprettelse av friskoler. Det kunne ikke gis noe eksakt svar på hva som ville bli resultatet. Årsaken til dette er at det er flere faktorer som ikke er…

Hva holder KS på med?

SKOLESTREIKEN: Vi registrerer at han sier «I KS var oppslutningen om avtalen så godt som enstemmig» Som matematikklærer er det viktig å påpeke at når det gjelder prosentregning er hva en regner prosent av særdeles vesentlig. For å oppklare denne…

Lærerstreiken handler om mer enn tall og desimaler

SKOLESTREIKEN: I enhver arbeidskonflikt er det to parter, og ofte en tredjepart som blir skadelidende. Ved streik i offentlig sektor er det nærmest unngåelig, så også i lærerstreiken. Streik er et lovlig kampmiddel. Det er partenes ansvar å komme frem…

Privatskoler? Ikke egentlig

Så endte det med ei skikkelig mølje i skolesaken etter gårsdagens bystyremøte, folk i de to bygdene kan i det minste nå nyte ørlite granne medgang i en ellers vanskelig prosess. Med fare for å tro at noen i Arendals…

Likvidasjon av et lokalsamfunn

Arendals politikere har tidligere vedtatt å legge ned Nesheim og Løddesøl skole. De dekker mer enn halve kommunens areal. Nå vil de også hindre opprettelse av privatskoler. Dette er et brutalt forsøk på å likvidere livskraftige lokalsamfunn. Jeg er ikke…

Hva vil vi med Løddesøl og Nesheim?

Arendal kommune har i dag over 400 elever i private skoler. Skolene heter St. Franciskus skole, Steinerskolen og Arendal internasjonale skole. Det foreligger nå søknader om to nye privatskoler, en Montessoriskole på Løddesøl og en kristen skole på Nesheim. De…

Løfter og ideologi – hvor ble det av i alt mylderet?

Prinsipp og ideologi synes å ligget ute i sola hele sommeren, falmet er de rød, blå og grønne fargene i politikken i det minste blitt. Ordene fra lokalbefolkningen har ikke vært nådige når de det siste året har snakket om…