Interpellasjon til bystyet: Nei til bomring i Arendal

Debatten omkring bompenger for å finansiere lokale infrastrukturtiltak går nå landet rundt, bortsett fra i Arendal. Denne debatten må derfor snarest på dagsorden i Arendal bystyre. I Arendalsregionen pågår det et arbeid med den såkalte ATP pakken eller Arendalspakken som…

Interpellasjon til ordfører i bystyret 6. September 2018

Jeg ønsker med denne interpellasjonen igjen å sette fokus på Pirattaxier i Arendal. Undertegnede har ved flere anledninger tatt opp dette problemet i bystyret. Tiltak er blitt gjort, Malmbryggen og Peder Thomassens gate stengt fredag natt til lørdag og lørdag…

DEMOKRATIETS DANSEGULV?

Hvorfor må noen være veggpryd? Under Arendalsuka finnes det en "politikergate" der de politiske partiene står samlet. Dette samler det essensielle i Arendalsuka på ett sted, så kommer alle organisasjonene utover derfra. MEN Alle politiske partier FÅR IKKE være med…

TALEFRIDOM FOR DEI VI LIKAR

Idealet: "Eg avskyr det du seier, men eg vil sloss til døden for retten din til å seia det". Idealet på ytre venstre og ytste høgre - hugs at politikk er ikkje ei line frå venstre til høgre, men ein…

Bærekraft

Det er en myte at oppdrettsnæringen driver bærekraftig og praktiserer føre-var-prinsippet. Det er også en myte at fotavtrykket er akseptabelt. Hordalands røde trafikklys er et bevis på det. Det er jo spesielt at ved gult lys er det aksept for…

Noen tanker om fartøyer, fart og opplæring

I dønningene etter den tragiske ulykken hvor Vibeke Skofterud omkom, har diskusjon om vannscootere blusset opp igjen. Gjennom de to siste somrene har vi alle sett det som må kunne kalles villmannskjøring på vannscootere. Vi har sett villmannskjøring med båt…

Amnesty står for menneskerettighetene

Som vanlig har Amnesty stand under Arendalsuka. Vi håper at standen blir like godt besøkt som sist. Men hvorfor mase sånn om menneskerettighetene? Vi har det jo så bra her i verdens beste land. Forklaringen er at Amnesty Internationals horisont…

Helsesøstertjenesten i Arendal kommune

I rapporten «Psykt flink» som blir lansert av Røde kors i forbindelse med Arendalsuka, pekes det på at barn og unge kan oppleve å bli avvist eller møte en stengt dør hos helsesøster. Helsesøstre i undersøkelsen oppgir også at de…

Barnas tenner – et statussymbol?

Tellef Inge Mørland, tannhelsepolitisk talsperson (Ap) Man skal ikke se på smilet til barna dine om du er fattig eller rik. Derfor reagerer Arbeiderpartiet på planene Høyre/Frp/Venstre-regjeringen nå avslører, om betydelige kutt i støtten til tannregulering. Høyrepartiene har de siste…

LA STÅ!

Ikke svekk elevenes læringsmuligheter Et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl, la nylig frem rapporten om spesialundervisningens tilstand. Rapporten slår fast at spesialundervisningen er kvalitetsmessig for dårlig, og at mange barn ikke får den opplæringen de har krav på i henhold…

Det er på tide å snakke om korttidsfraværet!

Tidligere i år gjennomførte Ny Analyse en undersøkelse blant Bedriftsforbundets medlemmer. Målet var å kartlegge omfanget av korttidsfravær og undersøke hva dette koster bedriftene. I Norge er det arbeidsgiver som dekker kostnadene de første 16 fraværsdagene, før det offentlige tar…

#Sprengboksen: Springbrett til jobb

Yrker forsvinner, jobber endres og kompetansekrav øker. Har arbeidslivet blitt en stadig mindre boks hvor noen er innenfor og andre utenfor? Da er det på tide å sprenge boksen. For å komme på såkalt rett hylle, må vi kjenne våre…

Til programkomiteer og bystyrepolitikere i Arendal

Kanal mellom Pollen og Kittelsbukt Arendal kommune har inngått en avtale med Kanalselskapet/stiftelsen Kanal 2023 om et revidert forprosjekt for en kanal mellom Pollen og Kittelsbukt med det mål at kanalen skal være ferdig til 300 års jubileet 7. mai…

Hvem vil KrF samarbeide med?

Valget i 2019 vil bli en triller i Agder, og spenningen vil nok vare til langt ut på valgnatten, og igjen kan KrF komme på vippen og bestemme om Agder skal gå i blå retning eller rød retning. Tidligere fylkestings…

HVIS DAB ER SÅ BRA, HVORFOR BLE DAB TVANGSINNFØRT?

Ja, dette er spørsmålet mange stiller seg i de tusen hjem. Hvorfor i all verden fjernet man FM nettet før alle instanser fikk uttalt seg om kvalitet, dekning og beredskap på DAB? Det verste i denne saken er den dårlige…

Det svinger i FrP

 Anders Kylland mener nå at Arendal kommune og fylkeskommunen ikke bør gi tilskudd for å blåse nytt liv i festivalen på Hove. Greit nok, det er mange gode formål som kommunale penger kan benyttes til. Jeg er enig i at…

Topp og bredde i håndball og fotball

Vi har nå «flaggskipene» ØIF Arendal, Arendal Fotball og Grane damer. De har menneskelige og økonomiske ressurser som kun Jerv har i «vårt» område. For å sikre god spillerutvikling innen barne- og ungdomsidretten, er disse «flaggskipene» avhengig av godt arbeid…

Vi gjør mye, men må bli enda bedre!

Det har vært interessant å følge den lokale fotballdebatten de siste ukene. Engasjementet er verdifullt og en bekreftelse på at det som skjer rundt fotballen i regionen er viktig for mange. Arendal Fotball er en ny klubb. I denne sammenhengen…

Fylkeshuset

Er fylkespolitikerne og administrasjon i ferd med å bli stormannsgale? Nå er Aust og Vest-Agder slått sammen, og da er nåværende fylkeshus på Fløyheia ikke lenger godt nok. De må ha et nytt Fylkeshus og de må ha Arendals fineste…

Kommunepolitikere og kanal

Kjære kommunepolitikere. Arbeidet med programmene for kommende kommunestyreperiode pågår og skal være ferdige før nominasjonene. Velgerne har krav på å få vite de enkelte partiers holdning til hva dere vil gjøre med sentrum i Arendal. En viktig sak er om…

Ulovlig veibygging i regi av Nye Veier

Arendal og Tvedestrand kommuner vedtok i juni 2014 reguleringsplan for ny E-18 Tvedestrand – Arendal. Nye Veier fikk i oppdrag å bygge veien, og er ifølge norsk lov forpliktet til å følge vedtatt reguleringsplan. Men gjør de det? Ikke fullt…

Vi trenger flere sosialarbeidere i skolen!

I Agderposten kunne vi 21.06.18 lese om bekymring for vikarbruk i skolen. Dette er en bekymring det er viktig å ta på alvor, fordi en utstrakt bruk av ufaglærte vikarer i skolen kan føre til at sårbare elever får lite…