fbpx

Leserinnlegg: Ett Agder for alle og hele Agder i bruk.

Fylkesrådmannen for Agder fylkeskommune la fram sitt forslag til budsjett 21.11. Ett meget stramt budsjett, der første prosjekt som må påbegynnes, er et innsparingsprosjekt på 50 millioner. I Regjeringens forslag til statsbudsjett får ikke fylkeskommunene noe økning i overføring. Alle…

Hemmelig kanal

Arendals Tidende hadde 3. desember en artikkel med overskriften «Håper på fortsatt kanal til byjubileet». Til tross for at stiftelsen «Kanal 2023» i forhold til sin opprinnelige tidsplan skulle ha mulighetsstudien og forslag til finansieringsplaner ferdig i juni i år,…

LEDER: Vår felles lommebok

19. desember skal de 39 bystyrerepresentantene i Arendal samles for å vedta et budsjett for Arendal. Det handler til syvende og sist om hvordan den felles pengepotten til hver enkelt av innbyggerne i Arendal skal brukes. Politikerne som ble valgt…

LEDER: Usikkerhet er det vi trenger minst av

  Idet adventstiden begynner har omtrent to og en halv begivenhetsrike måneder passert siden den sittende posisjonen ble gjenvalgt og fikk med seg Miljøpartiet de Grønne på laget i høst. Da de seks partiene inngikk samarbeid var det med tanke…

Tenn lys i adventstiden

Adventstiden er her, og vi tenner lys. Det bør du også gjøre. Stiller du deg opp ved en rimelig trafikkert veg en vinterettermiddag, kommer du til å se mange slags rare «lanterneføringer» på kjøretøy. Mange enøyde banditter, mange bruker bare…

Hva er viktigst for Arendal SV?

Kommunevalget 2019 resulterte i at vi fikk en posisjon bestående av AP, SP. Krf, V, SV og Mdg, og med 21 stemmer i bystyret var flertallet sikret. Men idyllen varte ikke så lenge siden Arendal SV stilte seg slik at…

Mer til de som har minst!

Alle vet at politikken handler om kompromisser, gi og ta. Det har vært viktig for SV i denne budsjettprosessen. Vi har måttet svelge mange kameler. Sånn er gamet. Men Arendal SV, som i likhet med (forhåpentligvis) alle andre partier, har…

Havn – verdiskapning og ulemper

Arendal havn flyttet ut av sentrum til Eydehavn i 2008. Et lokalsamfunn med en 100-årig spennende industri og havnehistorie. Hus på Omdalsøyra (og Eydehavn) ble i sin tid bygget av industrien til arbeiderne og deres familier. Ingen som bor i…

25. november – Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

På vegne av Arendal-Grimstad Soroptimistklubb, som tilhører Norgesunionen av Soroptimist International – verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner, vil vi rette oppmerksomheten mot 25. november som er internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Soroptimister er aktivt…

INTERPELLASJON I BYSTYRET

Jeg hoppet i stolen da jeg leste Agderposten den 21 november. Ingrid Stormo har en  interpellasjon til ordføreren . ”Har alle demente i Arendal dagaktivitetstilbud”? Det er etter min mening ett meget frekt spørsmål å stille fra en FRP-er som…

Krevende budsjettsituasjon

Bare fjorten dager etter valget fikk det nye bystyret et krevende budsjett i hendene. Dette budsjettet handler om kutt i tjenester, akkurat slik jeg sa i en av debattene før valget. Alle partier som var i bystyret i forrige periode…

Leder: Et ventet sjokk, når er det nok?

Forrige uke kom nyheten mange har ventet på om Hovelista. De som satte seg sammen for å danne protestlista er så forskjellige at de ikke klarer å holde sammen, og fem av de øverste kandidatene har meldt seg ut. Listetopp…

Leder: Trygt og godt for de fleste

  Forrige uke ble en massiv rapport om hvordan ungdoms- og videregåendeskoleelever i Agder har det. Rapporten er knusende vond å lese på noen steder, men vitner i det store og hele om en generasjon som vokser opp under forhold…

Leder: Et helt liv

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om hvordan hendelser i barndommen kan ramme personer gjennom et helt liv. Arendalitten Henning Glad forteller om en vanskelig oppvekst hvor han angivelig ble utsatt for overgrep fra sin far i…

Mennesker med funksjonsnedsettelser må få et bedre liv

Demokratene vil arbeide for at det offentlige bedre erkjenner sitt ansvar overfor mennesker med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. Det må sikres ordninger som fører til at de i størst mulig grad kan likestilles med den øvrige befolkningen. Mennesker med nedsatt…

Kommuner bryter loven: Store forskjeller i omsorgstilbud

Nå har vi fått dokumentert det Pensjonistforbundet har vært bekymret for lenge: Det er store forskjeller mellom norske kommuner, og hvor godt omsorgstilbud du får, avhenger av hvilken kommune du bor i. Rapporten som Senter for omsorgsforskning har laget på…

Thomassen. Dette holder ikke!

Onsdag 23.10 holdt nye Agder sitt konstituerende fylkestingsmøte. De fleste har sikkert fått med seg at alle lederstillingene, fylkesordfører, fylkes varaordfører, fire utvalgsledere (og to nestledere) er bekledd av menn. Høyresidens kvinner er forvist til sekretærjobbene. Hvorfor er jeg ikke overrasket?…

Leder: Livsviktig oppmerksomhet

NRK har de siste ukene rullet ut sak på sak om et grufull skjult nettverk på Instagram. Her deler hundrevis norske jenter tanker og bilder om hvordan de har det, og det er ikke hyggelig lesning. Selvmord og selvskading er…

Leder: Hos oss lever intervjuet i beste velgående

Det er tøft å drive lokalavis i Arendal, og for å klare å opprettholde driften er vi fullstendig prisgitt og takknemlige for alle de som velger å abonnere på lokalavisa.  I vår redaksjonelle satsning forsøker vi så langt det lar…

Standsplassering under Arendalsuka.

Det vises til innlegg i Arendals Tidende 22 okt.19. Arendalsuka har ved ulike anledninger vurdert organiseringen og strukturen ved standsgatene. Dette har vi gjort på grunnlag av egne erfaringer og på bakgrunn av henvendelser fra organisasjoner. Noen mener vi bør…