Leder: På hjemmebane

For å fungere godt trenger vi mennesker en trygg havn. De aller fleste av oss opplever heldigvis å ha det hjemme. Vannskandalen på Askøy fjerner noe av den tryggheten, og folk over hele landet stiller spørsmålstegn ved om det er…

LEDER: Velgerkontrakten

NRK publiserte denne uka en stor oversikt over hvor mange politikere i norske kommuner som har byttet politisk parti. I landets 422 kommuner har 455 faste kommunestyremedlemmer byttet parti minst en gang. Tallene NRK presenterer innebærer ingen nyheter eller hemmeligheter,…

Goddag mann; bompenger?

Når regjeringen reagerer på bompenger-opprøret med å angripe bypolitikk og samtidig stemme gjennom rådyre nye motorveier, misforstår de både problemet og løsningen: Det blir ikke billigere å kjøre bil i distriktene av å ødelegge for byene. FrP hadde i sist…

Interpellasjon til fylkestinget

Venstres fylkestingsgruppe er alvorlig bekymra for både økonomien i trafikksikkerhetsarbeidet, miljøpolitikken i flertallet i Arendal bystyre og gjennomføringa av areal- og transportplanen i Arendalsregionen. Venstre er redde for at flertallet i Arendal vil svekke økonomien i andre vegprosjekt i resten…

Det er fortsatt viktig å kildesortere plasten

Det har vært presentert ulike artikler i aviser og sosiale medier som gjelder utfordringer hos mottakerne av plasten vi kildesorterer. Jeg ønsker derfor å si litt om dette og samarbeidet Agder Renovasjon har med returselskapet Grønt Punkt som har det…

Helsepartiets hovedprinsipper i valgperioden 2019-2023

Helsepartiet jobber for en god offentlig forvaltning.  Vi arbeider for en nødvendig endring av styringsprinsippene i offentlig sektor. Dette innebærer innføring av tillits- og kunnskapsbasert ledelse og avskaffelse av helseforetaksreformen. Det er prinsipielt galt at Helsevesenet styres av en maktelite…

Veiprising og bompenger

Med årets kommunevalg nært forestående synes det som om flere og flere politikere og partier tyr til desperate og populistiske grep for å vinne velgere. Ansvarlighet og nyanser er ikke lengre like viktig som store ord og lettkjøpte argumenter. Det…

Støtte til streikende arbeidere ved SSHF

Vi i Rødt Arendal støtter dere i streiken dere nå er inne i. Kampen dere kjemper for at alle ansatte, også de med mindre enn 20 % stilling, skal ha rett til å tjene opp pensjon og bli innlemmet i…

Hvem skal bo i alle de boligene Arendal kommune regulerer for?

Arendal kommune har i lang tid regulert arealer til boligbygging langt utover det reelle behovet. Regulering, eiendomsutvikling og boligbygging synes å finne sted i en kontinuerlig prosess uten hensyn til verken behov eller naturen. Det synes å foreligge en automatikk…

Velkommen til Sørlandet

Tilsynelatende er alt rolig, ordnet og som før her i Arendal. Sjøen, svaberga og de blide sørlendinger er lette å få øye på og her råder en lun og lett tone. En blir umerkelig litt døsig og avslappet av slikt…

Leder: Den gode samtalen

Tastaturer, opprør mot den såkalte eliten, en amerikansk president som snakker om «grab them by the pussy» og en innvandringsminister som insisterer på at innvandrere bæres inn i landet vårt på gullstol og er lykkejegere. Det er noen av de…

Alle barn og unge skal lykkes i Arendalsskolen

Alt for mange barn går ut av skolen uten å kunne skrive og lese skikkelig. Derfor ønsker vi i Arendal Høyre at alle skoler i vår kommune skal bli dysleksivennlige. Det skal ikke være tilfeldig hvilken kompetanse den enkelte lærer…

Vi krever rettferdig pensjon

Fagforbundet har 113 000 pensjonistmedlemmer. Disse er også medlem i Pensjonistforbundet. Informasjonen om at pensjonister i snitt får ei krone mer per dag å rutte med, er veldig skuffende. Det betyr at landets alderspensjonister heller ikke i år får økt kjøpekrafta…

Arendalsuka

Så er sirkuset i gang igjen. Hvem skal få delta. Hvem skal få leke med hvem. Først så fikk Alliansen ja, så fikk de nei og så ja, nei, ja og til slutt nei. Er det en gjeng unger som…

Arendalsuka representerer parlamentarisk antidemokratisk diktatur!

FMI fikk som eneste organisasjon og politisk parti nei på sin søknad om standplass under Arendalsuka. Tilrådningen fra sekretariatet til Arendalsrådet var å nekte oss deltagelse. Begrunnelsen var påstandene om at FMI representerer rasisme og har en voldelig fortid. Vi…

LEDER: Rot, respektløshet og hat

Vi, og med vi mener Arendals Tidende oss som mener alle mennesker er like mye verdt og som mener at det må være en grunnpilar i det norske samfunnet. Vi må være pinlig nøyaktige, ryddige og åpne i møte med…

Pensjonistene fortjener bedre

Fire år på rad har pensjonister i Norge tapt kjøpekraft. I år endte trygdeoppgjøret med NULL. Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett på pensjon, inntekstvekst på linje med yrkesaktive og at trygdeoppgjørene skal behandles at Stortinget. Pensjonistene opplever den samme prisveksten på strøm,…

LEDER: Boplikten som røver innbyggere

En spørreundersøkelse er akkurat nå ute på nett fra Arendal kommune, og frem mot mandag 3. juni ønsker de at så mange som mulig skal svare på spørsmål om hva de ønsker seg fra boligpolitikken i Arendal. Resultatet skal danne…

Arendalsuka innskrenker ytringsfriheten til minoriteter.

Hvordan styrker vi demokratiet ved å slippe Alliansen og SIAN til det «demokratiske danskegulv»? Når Arendalsuka nå velger å fremheve rasistiske, antisemittisme og islamofobe ytringer det offentlige rom, så reduserer og begrenser dere minoritetenes ytringsrom betydelig. Dere skriver, i en…

FrP vil forbedre BPA-ordningen

Personer med nedsatt funksjonsevne fortjener å leve fullverdige liv og mulighet til å fungere i samfunnet som alle andre. Skal personer med nedsatt funksjonsevne kunne bidra i lokalsamfunnet, stå i jobb, engasjere seg politisk eller rett og slett kunne ha…

Interpellasjon til bystyret – Alliansen og Sian på Arendalsuka

Rådet i Arendalsuka har bestemt at både SIAN og Alliansen skal få delta med stand under Arendalsuka. SIAN har tidligere blitt bortvist etter at de trakasserte forbipasserende og det oppsto truende situasjoner ved deres stand. Alliansen har ved sin leder…