fbpx

LEDER: Demokrati og bompenger

Mens Amazonas brenner, valgkampen turer fremover og bompengedebatten har vært i ferd med å rasere regjeringen til Erna Solberg kan vi begynne å snakke om et nytt ordi skammens år 2019: Nemlig bomskam. Midt i alt mylderet har arendalitter fått…

Leder: Rå mat, laber politikk og en selfie-ordfører

Med et magasin proppfullt av lokal lærdom ønsker vi i Arendals Tidende deg en god inngang til helga. I helgas magasin lar vi deg stifte bekjentskap med tromøydama Iselin Amanda Støylen. Hun er utanna yogalærer, utvikler egne oppskrifter på raw-food…

FORTIDEN – OG TROEN PÅ FREMTIDEN

Kan vi lære noe av historien? I 2019 er det 100 år siden Norge fikk allmenn stemmerett. Høyre og embetsstanden i Norge var imot at husmenn og folk som mottok sosialstønad, ikke eiendomsbesittere og fengselsinnsatte skulle ha stemmerett. Torkel Halvorsen…

Arendal trenger større langt større vekst

Det er flere måter å måle vekst på, det kan være i økt antall innbyggere eller i flere netto nye arbeidsplasser. Utvikling i antall innbyggere er lett å måle og alle kommuner er svært opptatt av å øke antall innbyggere…

Tallenes tale 

Arbeiderpartiet har historisk sett skapt mange jobber. I Arendal er den negative trenden snudd, og det er skapt 395 nye jobber siden 2016.  NRK kom lørdag 11.8.19 med jobbtall som ryster Ernas regjering. Det ble skapt 5 ganger så mange…

Eiendomsskatt – et nødvendig gode eller onde?

NRK har i flere programmer og nyhetssendinger satt søkelyset på måten Arendal kommune vil omtaksere eiendommer for å ikke miste sårt trengte inntekter til kommunens tjenestetilbud. I Brennpunkt-dokumentaren søndag 11. august brukes Arendal som eksempel på kommuner som har hatt…

Kirkevalget – en anbefaling

8.-9. september er det kommune og fylkestingsvalg. Og kirkevalg. Alle medlemmer i Den norske kirke som fyller 15 år i løpet av 2019, eller er eldre har fått valgkort i posten. Det stemmes på lokalt menighetsråd i soknet der du…

Turområder for hund i Arendal

I Arendal kommune, som i resten av landet, er det generell båndtvang fra 1.4 t.o.m. 20.8. Dette gir trygghet for både husdyr og vilt i kommunen, men også noen utfordringer for hundeeiere. For kunne aktivisere hundene sine uten bånd må…

Lokale arbeidsplasser gir gode offentlige tjenester

Under Arendalsuka hadde jeg gleden av å delta i en debatt med overskriften «Hvilke løft er nødvendig for videre vekst for små – og mellomstore bedrifter (SMB) i Arendal». Til å utfordre oss politikere til debatt møtte to lokale bedriftsledere,…

Vi tror på et samfunn der ALLE er med!

Arendal kommune har i dag et mangfold av lag og foreninger innen kultur, idrett og frivillighet. Engasjementet innen frivilligheten er meget stort, og det er politikernes oppgave å stimulere og løfte det frivillige arbeidet slik at muligheter og kvalitet blir…

Leder: Skolehusets fire vegger

Skolene er en av de viktigste institusjonene vi har i kommunen vår. Det er her våre unge håpefulle skal få hjelp til å brette ut det potensialet de har inni seg. Så da er det kanskje ikke så rart at…

Økt satsning på kvinnehelse

Høyre ønsker like gode helsetjenester uavhengig av kjønn – vi vil skape pasientens helsetjeneste hvor målet er at pasientene skal bli sett, hørt og forstått. Historisk sett har likevel sykdommer som i størst grad rammer kvinner, fått mindre oppmerksomhet enn…

Opptatt 9. september? Stem i dag!

Den 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dersom du allerede nå vet at det blir vanskelig å stemme på valgdagen, oppfordrer vi deg til å stemme på forhånd. Du kan stemme fra og med 12. august til og med…

Bøndenene er en viktig ressurs for Arendal!

Landbruket er Norges største fastlandsnæring, og er en meget viktig ressurs som vi i Arendal KrF har sterkt fokus på. Pga blant annet klimaendringer og stadig mer ekstremvær er det  viktigere enn noen gang å stimulere og legge til rette…

Vil Arendal Høyre sikre et seriøst arbeidsliv?

Det norske arbeidsliv har store utfordringer med bruk av sosial dumping i enkelte bransjeområder og disse utfordringene er i ferd med å bre om seg. Kommunene benytter mange leverandører i sine anbud og innkjøp av tjenester/oppdrag, og kommunene vil derfor…

Leder: Livserfaring

I helgas magasin fra Arendals Tidende får du muligheten til å stifte bekjentskap med to mennesker som har brukt erfaringer livet og arbeidslivet til å hjelpe andre. SVs ordførerkandidat Inger Brokka de Ruiter har jobbet som barnehagelærer, sosiallærer og miljøterapeut.…

Viktig kulturarv står på spill!

Utenfor Arendal sentrum, på et sted kalt Ormetjern, står et gammel hus av nasjonal kulturhistorisk verdi. I dette huset ble det i kjølvannet av det store bankkrakket i Arendal i 1886 dannet et nytt norsk politisk parti. I 1887 tok…

Politikerne er ikke dumme

Jeg fulgte med på debatten på TV fra Barbu i Arendalsuka. I dag tok jeg meg en tur til Arendal. Det ble en fin opplevelse. Det at jeg nå hevder det jeg gjør er at politikerne må følge partienes politikk…

Uriktig om barnehager

I et innlegg i Arendals Tidende 14. august hevder Petter Vinje Svendsen og Asbjørn K. Olsen, begge listekandidater for Arbeiderpartiet, at «de store kommersielle barnehagekjedene drives på bekostning av tilbudet som gis til våre barn og rettigheter for ansatte». Blant…

Interpellasjon til ordfører i bystyret 29. August.

Den grunnleggende ideen bak universell utforming (fremkommelighet for alle) er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås.…