Behov for moderne og fremtidsrettede svømmeanlegg i Arendal

Arendal eiendom KF har fått i oppdrag av bystyret om å utrede teknisk standard på dagens svømmebasseng i Arendal, samt utrede mulighetene for ny svømmeanleggstruktur herunder nytt svømmeanlegg. Nå foreligger konklusjonene. Konklusjonen på teknisk standard er krystallklar. Dagens basseng på…

Regjeringsmakt og troverdighet

Politiske løftebrudd og beslutninger bidrar til politikerforakt. Og det kan ramme andre partier, som ikke opptrer slik Venstre og KrF har gjort overfor sine velgere siste året. Dette er både en trist og farlig situasjon. Kort historikk og status Jeg…

Hvorfor bry seg…

Hvorfor bry seg... Ja, jeg er nok en nostalgiker, men jeg liker og spenstig arkitektur, men da på plasser hvor dette ikke forringer kulturmiljøer og går på tvers av bevaringsplaner med sine hensynssoner. Å ta vare på våre SEFRAK registrerte…

Et minutts stillhet for Jomfruholmen

Jeg er fristet til og be om et minutts stillhet... til minne om Jomfruholmen... som var. Men vi har ikke tid, vi må handle. Arendal er iferd med å bli et kulturminne fattigere, fordi Ottersland med fullt overlegg har latt…

Har Arendal Høyre gitt opp sin egen regjering?

Norges høyrestyrte regjering kjører en svært usolidarisk politikk. Et av hovedmålene synes å være å bygge ned velferdsstaten vår (også kalt Ap-staten av FrPs leder). Den samme velferdsstaten det norske folk i fellesskap har bygd opp. Det sosiale sikkerhetsnettet svekkes…

Økt satsing på lokalt næringsliv

I første halvår i år gjennomførte Agderforskning en kartlegging av Arendal kommunes næringsattraktivitet. Oppdraget var gitt av kommunen med hensikt å finne svar på hvor næringsvennlig kommunen oppfattes å være blant kommunens næringsdrivende. Resultatet ble presentert for bystyrets politikere og…

Skriv for liv!

Skriv for Liv-kampanjen er en internasjonal kampanje i regi av Amnesty International. Kampanjen er verdens største brevskrivingsmaraton og blir i år arrangert for 15. gang. Amnesty vil sørge for at hundretusener av mennesker skriver protestbrev til myndighetene for å kreve…

Matvarekrigen på Krøgenes

Norgesgruppen ved KIWI og Frank Nerdal står frem i Agderposten med en helside ubetalt annonsering i dagens avis. Det burde stått at dette var en annonse! Agderposten journalist lar seg forføre til å skrive om krigen mellom Meny (Norgesgruppen) –…

INTERPELLASJON – DYSLEKSIVENNLIGE SKOLER

Rundt 20 % av de som går ut av skolen har generelle lesevansker. 50 % av de som står utenfor arbeidslivet har lesevansker. I Arendal kommune har vi ca. 5000 elever i grunnskolen. Vi kan altså anta at nærmere 500…

Hove – et sted for alle!

Etter at planene for Canvas Hove ble lagt fram har ikke reaksjonene og engasjementet latt vente på seg. Og det er forståelig. Hove er et sted vi alle har et forhold til og er det største offentlige rekreasjonsområdet vi har…

Bomring: Den vanskelige veien videre

Nylig vedtok representantskapet i Arendal Arbeiderparti, at partiet skal gå til valg på "nei til bompenger rundt Arendal". Tidligere har Arendal Høyre gjort det samme, FrP vet vi alle hvor står. Å formidle politiske budskap gjennom det man ikke vil,…

Interpellasjon til ordfører i bystyret den 1. november

I et møte med Den Norske Tannlegeforening og andre ble det opplyst at kun 26% av de eldre som har rett på fri tannhelsebehandling benytter seg av muligheten. De mente at informasjonen om tilbudet var for dårlig, at mange i…

Svar til styreleder i Hove Drifts og Utviklingsselskap

Jeg bor i Kristiansand, og jeg har i seks år hatt fast plass for campingvogn på Hove. Om du gjentar noen av dine setninger som du har skrevet i dette innlegget flere ganger, så blir de likevel ikke mere sanne…

Prisverdig og rettferdig Hove-aksjon

Lørdag formiddag, i en blek høstsol, tok kona og jeg syklene fatt den korte veien her fra utsia og rundt Hove, og stoppet for, på så mange vis, å solidarisere oss med den igangsatte lyn-aksjonen derute. Det var et godt…

Gratulerer med kokkens dag!

Debatten om ernæring i pleie- og omsorgstjenestene har gått høyt og lavt den siste tida. 20. oktober er kokkens dag. Fagforbundet Agder vil benytte anledningen til å løfte fram kompetansen til alle flinke kokker og ernæringsmedarbeidere. Det er selvfølgelig mange…

«Canvas Hove blir et tilbud for alle»

Det har vært skrevet mye i mange kanaler siden styret i Hove Drift og Utvikling (HDU) ønsket velkommen til pressekonferanse på tirsdag. Den ferske nyheten om omorganiseringa på Hove har medført mange heiarop, men også kritikk. Debatter er sunt og…

Team Arendal – Sammen for enda bedre tjenester

Vi heier på de ansatte og lederne i Arendal kommune. De gjør en meget god jobb i krevende dager for de ansatte i Arendal kommune. Rådmannen spår i 2.tertial 2018 at det kan gå mot et underskudd på driften på…

Politireform, tillit og ressurser

Det er stor interesse for politiets arbeid sentralt og her i Agder. Mange er kritiske til endringene som pågår i nærpolitireformen, særlig alle som opplever at lensmannskontoret forsvinner eller lokalt politi som blir tappet for ressurser, mens flere oppgaver sentraliseres.…

De eldre er vinnerne i årets budsjett!

Eldreomsorg var en av de viktigste sakene Fremskrittspartiet gikk til valg på. De eldre fortjener alt det gode vi kan gjøre for dem og derfor har FrP sikret at de eldre blir vinnere i årets budsjett. For de eldre betyr…

Skru opp lyden!

Tenk deg at du sitter på bussen, uten å egentlig vite hvor du er. Du ser så dårlig at du er praktisk blind. Kanskje går du av på feil holdeplass, blir med til endestasjon eller i verste fall befinner du…

Hvem stiller du til valg for?

Dette er til deg som stiller til valg i 2019. Til deg som vil gjøre jobben for de mest sårbare i din kommune. Lokalpolitikere er opptatt av folkehelse, og vold og overgrep mot barn er vårt største folkehelseproblem. Konsekvensene av…

Omsorg – politiske oppfølging

Varslingen på Margaretestiftelsen viser at ansatte fortsatt løper etter stoppeklokka. Medarbeidere blir naturlig nok slitne når de opplever at det ikke er samsvar mellom oppgaver og ressurser. Oppgavene som skal gjøres tidfestes med estimert tid og medarbeidere opplever at hverdagen…