fbpx

Olje og gass – et politisk dilemma

Norge har knyttet seg opp til EU når det gjelder miljøutlippsreduksjoner.  Man er enige om å redusere klimautslippene med 40 % innen 2030. I henhold til Parisavtalen skal alle land vedta konkrete planer for hvordan de skal kutte utslippene frem…

Naturvernforbundet er imot «liten» campingplass

Reguleringsplan del av Hoveodden (Hove camping). Kommentar til bestemmelsen av planformål. Planutvalget skal onsdag 13. februar behandle reguleringsformål for Hove Camping som forberedelse til bystyret vedtak i saken 5. mars. Rådmannen rår politikerne til å vedta «liten campingplass»   I…

Fergeleie i Kolbjørnsvik

I dette innlegget skal jeg kun gi fakta om hva som bystyret og kommuneplanutvalget så langt har besluttet om fergeleie på Hisøy. Jeg vil skrive faktabasert, hva jeg mener får vi ta en annen gang. Hensikten er å minne om…

Hove- salg til besvær

«Vil stoppe planer med ukjent skjøte», er førsteside oppslag i Agderposten 23. januar. Ukjent skjøte? Det har vel ikke vært flere salg av eiendom på Hove enn at det går an å holde rede på dem? Undertegnede skrev om dette…

Leder: Hva skjedde nå?

Det er noe alvorlig galt med kommunikasjonsstrategien i Arendal kommune. For er det ikke kommunens ansvar rent kommunikasjonsmessig å sørge for at det som er interessant for innbyggerne blir formidlet til innbyggerne? At alle fakta folk trenger for å ta…

Budsjett og ansvarlighet

Budsjettet for 2020 ble vedtatt rett før jul. Denne gang ble budsjettforhandlingene ekstra krevende og ett parti, SV, forlot posisjonen. Hovedårsaken til at arbeidet ble så tøft var at politikerne måtte senke marsj-farten i kommunens drift med 100 millioner kroner. To…

Det handler om kunnskap og moral

Svar til Einar Krafft Myhren: I år er det 100 år siden Norge fikk råderett over Svalbard. Dette vil bli markert i løpet av året, og sannsynligvis vil det bli lagt vekt på bakgrunnen for at lille Norge fikk retten…

LEDER: NM i kasteball

En rystende historie står på trykk i Arendals Tidende denne uka. Norge omtales gjerne som et av verdens tryggeste land å føde barn i, men noen ganger går det fryktelig galt. Som for eksempel i april i fjor da ei…

Noen fakta om Torbjørnsbu gård

Det hevdes at Arendal Eiendom KF er opptatt av å praktisere mest mulig hemmelighold om Torbjørnsbu gård. Videre at saken stod på dagsorden i siste styremøte i Arendal Eiendom. Begge deler er feil. Arendal Eiendom er et kommunalt foretak med…

KVINNEMAKT

Jeg er vokst opp i en tid hvor likestilling har vært agenda nr en i samfunnet. Det må vi selvfølgelig følge opp og det har jeg også aktivt vært med på. Men nå begynner mitt beger å bli fullt. Jeg…

NOEN MÅ GÅ ETTER NAV-SKANDALEN

Det er gjort alvorlige feil overfor brukere på NAV. Det må ledelsen i organisasjonen ta ansvar for. Derfor må leder i Nav gå. Og det er et politisk ansvar som noen må ta.  Arbeids- og sosialministeren må ta ansvaret og…

NAV katastrofen og advokatenes ansvar

Slik jeg ser det, burde saken ha vært unngått fra sak en. Forsvars advokatene må ha hatt kjennskap til de EU direktivene saken dreier seg om. Eller er det slik at disse ”forbryterne” ikke hadde råd til å engasjere advokater.…

Flere eldre – ingen katastrofe!

At det blir flere eldre i Norge er hverken en ulykke eller katastrofe. Det er heller ikke noe nytt, slik man kan få inntrykk av gjennom media. Pensjonistforbundet har i en årrekke sagt klart fra om utviklingen. Vi har fremhevet…

Legger samferdselsminister Dale gjøkegg i lokalpolitikernes reder?

Gjennomgående 110 km/t, firefelts motorveg fra Grenland til Ålgård kan kalles en gjøkunge. En gjøkunge som tar vår natur, hindrer grønt skifte og sluker samferdselsmidler. I tillegg må vi fore gjøkungen med bompenger. Om regjeringens motorveg I Nasjonal Transportplan skal…

Er løsningen på klimatrusselen nærmere enn vi tror?

Det nye elektriske Agder . Det grønne skiftet. Nye Agder Fylkeskommune med tidligere miljøvernminister Tine Sundtoft i spissen lanserer Electric Region Agder.  I det nye fylket vil vi ha nærmere 310.000 innbyggere. Hvordan skal vi klare å redusere våre utslipp…

Leder: Økende lønnsforskjeller og forsvinnende goder

Fylkeskommunens godtgjørelse for ansatte som får lengre reisevei til sin nye arbeidsplass og ikke minst forhandlingsløsningen knyttet til endring av arbeidstid er satt på dagsorden i regionale medier. Ansatte i gamle Aust-Agder fylkeskommune har nytt godt av kortere arbeidstid i…

-Hva skulle vi gjort uten gravplassarbeidere og kirketjenere?

Verdige gravplasstjenester for alle. Fredfulle gravplasser. Kirkebygg folk er glad i. Goder som virkelig betyr noe. Så fint at de finnes. I 2018 døde det 40840 mennesker i Norge. Drøyt 39 000 ble stedt til hvile på en gravplass, og 36 000…

Jul,  Nyttår, Politikk og Tanker

Jeg har min bakgrunn og trygghet fra Holmesund og Staubø. Ett lite miljø hvor alle var trygge og tok vare på hverandre. På søndagsskolen på Staubø lærte vi: La de små barn komme til meg og hindre dem ikke  osv.…

Styrker innsatsen for barn og unges psykiske helse

Omkring halvparten av oss får psykiske problemer i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd, andre trenger hjelp etter personlige kriser som dødsfall, ulykker, eller at de er i en…

LEDER: Henvisninger stopper ikke selvmord

Romjulas vonde nyhet om Ari Behns bortgang har satt selvmord på dagsorden, og alle som sliter oppfordres til å be om hjelp, men hva når hjelpa ikke er der? Hele Norge ble rystet, og mange dypt berørt, da nyheten om…