LEDER: Jubelbrus som ikke burde vært nødvendig

To saker som har vært viktig for muligheten til å ferdes uten bil på Tromøy gjorde et byks fremover forrige uke. Fylkestinget vedtok at ferjetrafikken skal gå overens med busstrafikken sånn at man kan ta buss og deretter ferje videre…

Hvem har ansvar for de voldsutsatte barna?

Vi bor alle i en kommune – og alle kommuner har ansvar for å gi gode oppvekstsvilkår til barna som bor der. Det gjelder også barn som er utsatt for vold og overgrep. Den dårlige nyheten er at kommune-Norge ikke…

Kommunen setter hinder for arbeidslysten ungdom

Nok et år uten søndagsåpent i sommerferien, nok et år vi sender turister til våre litt mer liberale nabobyer for å handle. Kommunestyret har nå tatt valget for innbyggerne og de næringsdrivende, i stedet for å la de ta valget…

Vi må stille krav om et friere arbeidsliv

På onsdag var det arbeidernes internasjonale kampdag, en av Norges mest sentrale høytidsdager uten religiøs tilhørighet. Arbeiderbevegelsen som i sin tid kjempet gjennom tredelingen «8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile» har spilt en sentral rolle for maktbalansen…

LEDER: Er det dette skattepenga mine går til?

I forrige helgs utgave av Arendals Tidende fortalte Tommy Bjørn Jensen om hverdagen for ham som er rammet av klasehodepine. Sykdommen har tilnavnet selvmordshodepine, og du skal være nokså hard for ikke å bli berørt av det Jensen forteller om…

LEDER: Millionene baller på seg på sykehuset

Striden rundt tidligere sykehusdirektør Jan Roger Olsens pensjon kan koste Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) opp til 4,3 millioner kroner ekstra, på toppen av en allerede gullkantet avtale, melder mediene som forrige uke var til stede og dekket saken i Kristiansand…

LEDER: Å gå med en drøm i magen

Uttrykket i tittelen får nærmest en ny betydning av å lese hovedsaken i ukas magasin fra Arendals Tidende. 24 år gamle Vetle De Presno setter avgårde 3. juni. Da skal han gå fra Mariåsen i Arendal, på tvers av hele…

Status for vei til havna

Ap er også utålmodige! Tungtrafikken dundrer gjennom Nesgata. Nå er det ikke mer tålmodighet igjen hos Eydehavnfolket. Sikkerheten og bokvaliteten blir satt på prøve hver eneste dag. Folk spør: «når kommer veien?» Veien til havna, helt opp til E18, må…

Hoveodden og Naturvernforbundet Arendal

Den 3.3.2019 leverte Naturvernforbundet Arendal, sammen med andre interesseforeninger, høringsuttalelse til 2. høringsrunde for arealdelen av kommuneplanen. Den politiske behandlingen av arealplanen, etter høringsrunden, står nå for tur. Vårt håp er at flertallet av våre folkevalgte innser betydningen av å…

Biblioteket kutter gratis bokleveringstjeneste til eldre

Som listekandidat for Arbeiderpartiet reagerer jeg på innlegget i Arendalstidene 2.april 2019, der Henning Riebe fortviler over at bokleveringstjenesten avvikles. Jeg skjønner at dette er et innsparingstiltak. Jeg er skeptisk til at tilbud som er forholdsvis rimelige, men med stor…

Arendal biblioteks «Boken kommer»-tjeneste, eller «Har bok»

Med undring leste jeg brevet som Arendal bibliotek, v/biblioteksjefen, sendte brukerne av bibliotekets «Boken kommer»-tjeneste, datert 6. mars i år. I brevet stod det at biblioteket, grunnet budsjettkutt, ikke lenger kunne opprettholde denne tjenesten og at den, fra 31. mars…

Vaksinering – ingen privatsak

Når vaksinemotstanderne har fått rotfeste i Norge truer det vår helse-sikkerhet. Om du lar være å vaksinere deg, er det ingen privatsak. Det er et potensielt dødelig problem for mine barn, og du utsetter alle spedbarn i Norge for livsfarlige…

Når lysene slukkes

En bystyrekollega sa til meg for en stund tilbake: «Når jeg ser ut av stuevinduet mitt nå ser jeg fire mørklagte hus». Opphevingen av boplikten har gitt akkurat de virkninger som Arbeiderpartiet fryktet. Etter 2015 er lysene slukket i 320…

Sammen om smartere helseløsninger i Aust-Agder

Potensialet i helsenæringen er stort, både nasjonalt og internasjonalt. Men da må helsetjenesten og næringslivet jobbe bedre sammen. Helsenæringen vokser raskt. Veksten i denne bransjen har de siste årene vært over dobbel så høy som resten av den norske økonomien…

God påske!

For noen starter den allerede idet dette magasinet deiser ned i postkassene, mens noen venter helt til torsdag. Påska altså. Uansett er den her i Arendals Tidendes tidsregning. Med et magasin fullt av påskeegg, glade barn som lager mat i…

SØNDAGSÅPENT- ELLER LUKKE PÅ REFLEKS?

Jeg registrerer at Arendals politikere igjen skal diskutere søndagsåpne butikker. Denne diskusjonen har kommet like årvisst som sommeren bringer med seg en voldsom økning av mennesker til Arendal sentrum, i en by som på mange måter er en søvnig by…

Strømpriser

Så dumpet strømregningen igjen ned i postkassa. Jeg har hatt mere koselig lesestoff en den. Den slo enda en gang til med høye strømpriser. Så begynner jeg å lure. Hvorfor er strømprisene så høye? Vi har da nok strøm. Jo,…

Arendal Havn, Eydehavn

Per april er det fortsatt til tider store støyproblemer i forbindelse med virksomheten på havna. Vi som er berørt av dette forstår at virksomheten kan skape støy. Det vi ikke forstår er havnefogdens forståelse av politivedtektene som virksomheten er underlagt.…

Leder: Dyden tydelighet

Generalforsamling nummer to i Hove drifts- og utviklingsselskap er omsider over, og alt endte på godt Sørlandsk vis: «Mi hær det så godt som mi hær det». Verken styret i HDU eller avtalen mellom HDU og Lowcamp AS ble forkastet.…

Den beste måten å feire stemmeretten er å bruke den

I år er det 100 år siden Stortinget vedtok at alle myndige mennesker skulle ha stemmerett. Før dette, så mistet man faktisk stemmeretten om man fikk såkalt fattigstøtte – lignende det vi kaller sosialhjelp i dag. Men i 1919 ble…