Boplikt

Arendal kommune er en attraktiv kommune å bosette seg i. Dette vet vi som bor her, og det er også slått fast av Telemarksforskning. De har påvist at Arendal har hatt en høyere netto-tilflytting på 2000-tallet enn det en skulle…

Når økonomisk støtte dikterer politikken

Det er helt klart at Arbeiderpartiet vil bli en tøff motstander å møte i valgkampen her i Agder, spesielt når de har LO som betaler Arbeiderpartiet 6 millioner i valgkampmidler. På grunn av disse millionene så tenker mange at AP…

I ekteskap med en med Asperger syndrom?

Ønsker med dette innlegget å gi et nyansert bilde av en ektefelle med diagnosen Asperger syndrom (AS ) Innlegget er skrevet ut fra et inntrykk jeg sitter i gjen med etter å ha lest et innlegg på Bergens tidene med…

Eiendomsskatten er umoralsk og rammer usosialt

Når bystyret nå setter seg ned og skal bruke mange millioner på ny takst på samtlige hus i Arendal må man kunne sette spørsmålstegn ved hva de tenker med. Eiendomsskatten er umoralsk ettersom eiendommen allerede er kjøpt og betalt, og…

E18: Politikere, ansvaret er deres

Nå er det viktig at dere som er politikere bruker lokalkunnskap når ny E18-trase skal bestemmes mellom Arendal og Grimstad. Her er noen innspill å ta med i den avgjørelsen. Som menige innbyggere virker det opplagt at det må bli…

Brev til bystyret: Kjære valgte ombud i Arendal bystyre!

Hovesaken. Siden «bomba smalt» 16. oktober 2018, har mange ytret seg og hatt en mening vedrørende Hove og bruken av friområdet og campingen. Som dere kjenner til så ble det spontant opprettet en interessegruppe og facebookgruppe, Bevar Hoveodden. Det har…

Lukking av møter i kontrollutvalget? Er det smart?

Det kommunale kontrollutvalget er kommunens redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Utvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Lukking…

Hvorfor ble Hove Camping holdt utenfor nasjonalparken?

Hove Camping ligger i dag som en øy i Raet nasjonalpark. Den kom ikke med i nasjonalparken der den natur- og landskapsmessig hører hjemme. Samtidig, ved opprettelsen av Raet nasjonalpark, mistet området det vern det hadde i Raet landskapsvern. Merkelig…

Informasjon fra Canvas Hove

Debatten rundt Canvas Hove sine planer på campingtomta på Hove har vært preget av mange misforståelser og en god del direkte feilinformasjon. Vi kan ikke annet enn å prøve å informere ytterligere om våre planer. Alt som er utenfor campingtomta,…

Kjøp og salg av Hove

Hove Drift- og Utviklingsselskap AS har etter hvert blitt presset til å offentligjøre deler av sine avtaler med LowCamp. I Arendals Tidende 19. februar opplyses det at bygninger er taksert til 5,1 millioner, men selges til Canvas Hove for kun…

Hjelp Hove Camping inn i Raet Nasjonalpark.

Jeg får stadig henvendelser fra folk som ønsker å vite hvordan de kan fremme formelle krav ovenfor Arendal kommune angående at campingplassen på Hove bør tilbakeføres til natur og bli lagt inn i Raet Nasjonalpark. For meg er det helt…

Mange viktige innspill må ha verdi

Nersten Velforening er i en bygd med mange store og små som bekymrer seg for at motorveien kommer til å gi store konsekvenser for bygdas samhold, friluftsområdene, natur og bygdelivet vi har her. I forbindelse med planlegging av ny E…

Idyll eller åpent sår på Hove?

Arendals Tidende har tidligere slått fast på lederplass at vi er positive til hva Canvas Hove kan få til på campingtomta Arendals innbyggere viser et så brennende engasjement for. Det stilles mange spørsmål av varierende saklighetsgrad, og så lenge innspillende…

Arendal KrF vil ha gatepsykolog

Det er ganske smart å lære av andre! Bergen kommune har tatt et nytt grep for å nå unge mennesker som sliter med psykiske utfordringer.  De har rett og slett ansatt sin første «gatepsykolog». I Arendal kommune vet vi også…

En ambisiøs og offensiv satsning på fiskeri og havbruk i Agder

Jeg mener at Fiskeri, Havbruk og Maritime næringer er avgjørende viktig for regionen. Med historiske erfaringer med småskala fiskeri, oppdrett og maritime næringer skiller regionen seg ut sammenlignet med kysten forøvrig. Det er viktige særegenheter i fiskerinæringen i Agder man…

Ny vei til havna på Eydehavn nå

Havneaktiviteten i Arendal har økt kraftig etter at havna ble etablert på Eydehavn. Siste året var godsmengden over 500000tonn. Alt ligger til rette for at denne utviklingen vil fortsette, men det betinger at det snarest kommer ny vei fra havna…

Ansvarlig kommuneøkonomi  

I bystyrets møte denne måneden skal store og viktige utbyggingsprosjekter behandles. Det handler om nytt helsehus, nytt svømmeanlegg og ny kommunal barnehage på Tromøya. I tillegg skal det i år leveres en fantastisk ny Roligheden skole, igangsettes arbeid med næringsarealer…

Kunnskap er ikke nok!

Mye kan sies om statistikk, men noen ganger er tallenes tale så tydelige at all tvil forsvinner. Dette er ett eksempel: fem prosent av barna synes det er ubehagelig å svare på spørsmål om vold og overgrep, mens 80 prosent av…

LEDER: Grå fremtidsskyer

Forrige uke kom nyheten om at Mattilsynet flyttes til Kristiansand. Istedenfor 15 ansatte i Arendal og 15 i Kristiansand, skal alle nå samles i vest. Det gir dystre framtidsutsikter for østre Agder og Arendal etter sammenslåinga som skal skje ved…

LEDER: Det som ikke skal skje

13 år gamle gutter som elsker å spille fotball skal ikke rammes av kreft, de skal ikke få beskjed om at de har 48 timer igjen å leve og de skal ikke tvinges til å kjempe så hardt for livet…

4920 Staubø

Helsepartiet er kjent med at innbyggerne i Vatnebu øst i Arendal lenge har arbeidet for å få endret sitt postnummer fra 4900 Tvedestrand tl 4920 Staubø. De har mange ulemper ved å ha postnummer i en annen kommune enn der…

Interpellasjon – Søndagsåpne butikker 2019

Arendal Høyre ønsker at butikker i Arendal sentrum skal kunne ha åpent flere søndager i sommer. Våre nabobyer har alle benyttet seg av mulighetene som ligger i å få turistbystatus. Arendal sentrum ønsker å fremstå som et attraktivt feriemål. Arendal…