De eldre er vinnerne i årets budsjett!

Eldreomsorg var en av de viktigste sakene Fremskrittspartiet gikk til valg på. De eldre fortjener alt det gode vi kan gjøre for dem og derfor har FrP sikret at de eldre blir vinnere i årets budsjett. For de eldre betyr…

Skru opp lyden!

Tenk deg at du sitter på bussen, uten å egentlig vite hvor du er. Du ser så dårlig at du er praktisk blind. Kanskje går du av på feil holdeplass, blir med til endestasjon eller i verste fall befinner du…

Hvem stiller du til valg for?

Dette er til deg som stiller til valg i 2019. Til deg som vil gjøre jobben for de mest sårbare i din kommune. Lokalpolitikere er opptatt av folkehelse, og vold og overgrep mot barn er vårt største folkehelseproblem. Konsekvensene av…

Omsorg – politiske oppfølging

Varslingen på Margaretestiftelsen viser at ansatte fortsatt løper etter stoppeklokka. Medarbeidere blir naturlig nok slitne når de opplever at det ikke er samsvar mellom oppgaver og ressurser. Oppgavene som skal gjøres tidfestes med estimert tid og medarbeidere opplever at hverdagen…

Skal vi tåle dette?

Kommuneplanutvalget fattet 10.oktober vedtak om at hovedhuset på Jomfruholmen kan rives. Med det vedtaket har utvalget i prinsippet sørget for at Områdeplanen for Gullsmedenga/Kolbjørnsvik/Gimle er annullert og satt ut av funksjon. Denne planen trådte i kraft i 2013 og ga klare…

Skolen på Fløyheia

I sommer var der flere innlegg i Agderposten om framtiden til sjømannsskolen på Fløyheia, for skole blir den neppe mer. Det er synd at ikke denne flotte plassen lenger kan brukes eller ombygges til skole. I cirka 50 år var…

En tydelig og ambisiøs plan for Agder

Jeg har blitt innstilt av nominasjonskomiteen i Agder FrP til å bli partiets fylkesordførerkandidat. Jeg er takknemlig for tilliten, fordi jeg vet at komiteen har gått grundig til verks. Jeg ønsker å stille til valg i 2019, og vil være…

Overtramp fra SV

Er private velferdsentreprenører banditter? I bystyremøtet 27.9 fikk vi servert en interpellasjon til ordføreren av det groveste slaget. Vår ellers utmerkede ordfører burde ha avvist den, men den ble besvart. Spørsmålet kunne vært formulert som privat eller kommunal utførelse av…

Kjære ungdommens bystyre i Arendal 

Dere har helt rett! Vi må få undervisning på disse punktene på banen.  Sexualundervisning i 9. klasse er 9 klassetrinn for sent. Det vil jo si; vi må  begynne sexualundervisningen allerede i første klasse på barneskolen. Vi  må etterutdanne og…

Finnes det ikke ydmykhet i Arendal Arbeiderparti?

De siste ukene har det kommet en rekke rapporter og varslinger som tyder på at ikke alt er som det skal være i Arendal kommune. Selv om mange av forholdene som er blitt avdekket har utviklet seg over lengre tid,…

Vi må alle bidra: Ta inn en lærling eller to

Flere elever velger yrkesfag og antallet lærekontrakter øker nasjonale for tredje året på rad. Men vi kan ikke la gode tall bli en hvilepute. For å fullføre utdanningen sin er yrkesfagelever helt avhengige av å få læreplass. Derfor er det…

Hva skjer med søpla du kildesortere?

I Norge har vi et avansert system for avfallshåndtering, der en høy grad av avfallet gjenvinnes til nye produkter. Hver av oss produserer ca ½ tonn avfall årlig, og god avfallshåndtering er selvsagt viktig. Innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland…

Gratulerer med dagen du som jobber i ambulansetjenesten!

Fredag 21. september er ambulansepersonelldagen. Vi i Fagforbundet er veldig stolte av alle våre medlemmer som jobber med prehospitale tjenester. Mange av oss har mye å takke dem for. Foruten rutinemessige besøk hos helsesøster og fastlege, er det ofte ambulansepersonellet vi…

Tilsyn og ulovlige byggetiltak i Arendal kommune

Kommunal bygningskontroll ble avskaffet for over 20 år siden (i 1996) Kommunen har i dag kun en tilsynsplikt og derved ikke noe tradisjonelt kontrollansvar. Tilsyn er altså ikke kontroll. Tiltakshaver skal i dag utøve egenkontroll og vi ser en rekke…

Interpellasjon: Bruk av velferdsprofitører i Arendal kommune

I følge Kommunal rapports leverandørbase er Arendal kommune på syvende plass i Norge når det gjelder kjøp av tjenester fra velferdsprofitøren Aleris. I følge samme kilde brukte kommunen 21,9 millioner kroner på kjøp av tjenester fra Aleris i fjor. Spørsmål…

Kanalgården, et sløsete kommunestyre og munkehaugen

Det foregår en debatt i disse dager angående leieavtalen om Kanalgården, en kontrakt på 100 millioner kroner som kommunen har inngått med NorgesGruppen Agder AS og BRG bygg. I tillegg skal det brukes ytterligere 10 millioner kroner på oppussing av…

Aldring

Med over 40 års  erfaring som "huslege", -av disse 25 år også "omsorgslege"- er det vel ikke så rart at jeg som 90-åring av begrepet "aldring" er prege`. Det er en langsom prosses som rammer oss alle, -dersom vi blir…

Flyktningeregnskap NÅ!

Arendal kommune står nå i en situasjon der det budsjetteres med det som i praksis vil tilsi nedskjæringer. Vi ser kostnader større enn inntekter, og vi har i følge posisjonen nå behov for en økning av eiendomsskatten. I følge rådmannen…

Frp vil ha superskoler innen realfag

Realfagene har vært en av bærebjelkene i oppbyggingen av norsk økonomi og velstand. De har lagt grunnlag for verftsindustrien og handelsflåten, prosessindustrien, havbruksnæringen, finansnæringen og IKT-sektoren. Og realfag vil også være viktig for Norge i årene som kommer. Fremskrittspartiet vil…

Strømsbusletta – støv, støy og brutte løfter

Arendal trenger en klar og forutsigbar styring som tar hensyn til helheten Utbyggingsprosjektet på Strømsbusletta har pågått så lenge at knapt noen husker når det startet. Det er en tragisk oppvisning i hvor galt det kan gå når et prosjekt…