fbpx

Budsjett og ansvarlighet

Budsjettet for 2020 ble vedtatt rett før jul. Denne gang ble budsjettforhandlingene ekstra krevende og ett parti, SV, forlot posisjonen. Hovedårsaken til at arbeidet ble så tøft var at politikerne måtte senke marsj-farten i kommunens drift med 100 millioner kroner. To…

Det handler om kunnskap og moral

Svar til Einar Krafft Myhren: I år er det 100 år siden Norge fikk råderett over Svalbard. Dette vil bli markert i løpet av året, og sannsynligvis vil det bli lagt vekt på bakgrunnen for at lille Norge fikk retten…

LEDER: NM i kasteball

En rystende historie står på trykk i Arendals Tidende denne uka. Norge omtales gjerne som et av verdens tryggeste land å føde barn i, men noen ganger går det fryktelig galt. Som for eksempel i april i fjor da ei…

Noen fakta om Torbjørnsbu gård

Det hevdes at Arendal Eiendom KF er opptatt av å praktisere mest mulig hemmelighold om Torbjørnsbu gård. Videre at saken stod på dagsorden i siste styremøte i Arendal Eiendom. Begge deler er feil. Arendal Eiendom er et kommunalt foretak med…

KVINNEMAKT

Jeg er vokst opp i en tid hvor likestilling har vært agenda nr en i samfunnet. Det må vi selvfølgelig følge opp og det har jeg også aktivt vært med på. Men nå begynner mitt beger å bli fullt. Jeg…

NOEN MÅ GÅ ETTER NAV-SKANDALEN

Det er gjort alvorlige feil overfor brukere på NAV. Det må ledelsen i organisasjonen ta ansvar for. Derfor må leder i Nav gå. Og det er et politisk ansvar som noen må ta.  Arbeids- og sosialministeren må ta ansvaret og…

NAV katastrofen og advokatenes ansvar

Slik jeg ser det, burde saken ha vært unngått fra sak en. Forsvars advokatene må ha hatt kjennskap til de EU direktivene saken dreier seg om. Eller er det slik at disse ”forbryterne” ikke hadde råd til å engasjere advokater.…

Flere eldre – ingen katastrofe!

At det blir flere eldre i Norge er hverken en ulykke eller katastrofe. Det er heller ikke noe nytt, slik man kan få inntrykk av gjennom media. Pensjonistforbundet har i en årrekke sagt klart fra om utviklingen. Vi har fremhevet…

Legger samferdselsminister Dale gjøkegg i lokalpolitikernes reder?

Gjennomgående 110 km/t, firefelts motorveg fra Grenland til Ålgård kan kalles en gjøkunge. En gjøkunge som tar vår natur, hindrer grønt skifte og sluker samferdselsmidler. I tillegg må vi fore gjøkungen med bompenger. Om regjeringens motorveg I Nasjonal Transportplan skal…

Er løsningen på klimatrusselen nærmere enn vi tror?

Det nye elektriske Agder . Det grønne skiftet. Nye Agder Fylkeskommune med tidligere miljøvernminister Tine Sundtoft i spissen lanserer Electric Region Agder.  I det nye fylket vil vi ha nærmere 310.000 innbyggere. Hvordan skal vi klare å redusere våre utslipp…

Leder: Økende lønnsforskjeller og forsvinnende goder

Fylkeskommunens godtgjørelse for ansatte som får lengre reisevei til sin nye arbeidsplass og ikke minst forhandlingsløsningen knyttet til endring av arbeidstid er satt på dagsorden i regionale medier. Ansatte i gamle Aust-Agder fylkeskommune har nytt godt av kortere arbeidstid i…

-Hva skulle vi gjort uten gravplassarbeidere og kirketjenere?

Verdige gravplasstjenester for alle. Fredfulle gravplasser. Kirkebygg folk er glad i. Goder som virkelig betyr noe. Så fint at de finnes. I 2018 døde det 40840 mennesker i Norge. Drøyt 39 000 ble stedt til hvile på en gravplass, og 36 000…

Jul,  Nyttår, Politikk og Tanker

Jeg har min bakgrunn og trygghet fra Holmesund og Staubø. Ett lite miljø hvor alle var trygge og tok vare på hverandre. På søndagsskolen på Staubø lærte vi: La de små barn komme til meg og hindre dem ikke  osv.…

Styrker innsatsen for barn og unges psykiske helse

Omkring halvparten av oss får psykiske problemer i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd, andre trenger hjelp etter personlige kriser som dødsfall, ulykker, eller at de er i en…

LEDER: Henvisninger stopper ikke selvmord

Romjulas vonde nyhet om Ari Behns bortgang har satt selvmord på dagsorden, og alle som sliter oppfordres til å be om hjelp, men hva når hjelpa ikke er der? Hele Norge ble rystet, og mange dypt berørt, da nyheten om…

Julefettet mitt skal fõre fattige barn?

Januar er her, måneden hvor fokuset er på trening og å gå ned i vekt. Du kan ikke scrolle deg nedover sosiale medier uten å bli proppa med bilder av tynne, muskuløse mennesker i matchende rosa treningstøy. «Sånn kan du…

Velgerforrakt

Politikerforakt er blitt et velkjent begrep. Denne forakten kan bunne i så mangt, men den har ikke sjelden utspring i velgerforakt. Og nettopp dette har vi vært vitne til i Arendal etter kommunevalget. Valgresultatet var entydig og ga oss en…

Leder: Godt nyttår!

Om et par dager legger vi bak oss ett spennende nyhetsår i Arendal. Vi har sett et lokalvalg avholdes, en ny posisjon ta form, vi har sett den nye posisjonen sprekke og på tampen av året et samarbeid mellom restene…

Ensomheten tar for mange liv

Nå går året 2019 mot slutten og det gir tid til ettertanke og refleksjoner om forbedringer i 2020.  Jeg mener derfor bestemt at hvordan vi behandler våre eldre hederskvinner og menn som har vært med å bygge opp fedrelandet gir…

Et bærekraftig budsjett for fremtiden

En av de politiske førjulstradisjonene i Arendal er vedtaket om budsjett for neste år. Det er i dette budsjettet hvor de tydeligste føringene for hvordan kommunen vår skal styres det neste året blir vedtatt. I år har budsjettprosessen vært høyest…

Leder: Er du på nett?

Hvis svaret er nei, foreslår vi i Arendals Tidende at du blir det nå. Fra 1. januar 2020 blir det noen endringer fra oss i avisa. Vi får en liten økning i journaliststaben vår, og satser enda mer på å…

Hvem er det som styrer landet vårt?

Acer styrer strømmen vår, fiskeresursene forvaltes bort til store private aktører, store solide statsselskaper selges i rekordfart og til og med Statsskog sine eiendommer skal selges. Hvorfor? Er Norge på vei utfor stupet? Det siste nå er at store private…

Arendals regionale kulturorganisasjoner i fare!

Det finnes to regionale kultursentre i Arendal, resten ligger i Kristiansand. Nå truer budsjettsituasjonen med å kutte en beskjeden støtte til sentrene. Det ville være å bite seg i halen og gi særs dårlig økonomiuttelling. Vi snakker her om Sørnorsk…

Leder: Ansvarlighet i tolvte time?

Både Arendal Arbeiderparti og Arendal Høyre har fått skjellordende kastet etter seg, etter at det forrige uke ble kjent at de forhandler sammen for å komme frem til et budsjett kommunen kan styres etter neste år. Kommende torsdag, 19. desember,…