fbpx

Kommunevalget gjør noe med hverdagen din

Fagforbundet mener at kommunevalgkampen handler mest av alt om hvordan hverdagen vår skal være. På skolen, i barnehagen, sykehjemmet, på jobben og i fritida vår. Vi må velge de politikerne som vil prioritere de tingene som er viktigst for oss.…

Hva er visjonene for næringslivet i Arendal?

Og hva er de store politiske grepene som må tas for å understøtte et næringsliv som ønsker å ta steget inn i morgendagens grønne økonomi. Det burde vært de store spørsmålene i NHO Agder og Arendal næringsforenings næringslivsdebatt, hvor alle…

Kommunevalget – og klima

Mange eller ofte alle de politiske partiene ytrer at faren for endringer i klimaet er en av de viktigste sakene i valget. Dette er så viktig tror vi at vi må stå sammen om løsningene både i Stortinget som lokalt…

Kirkevalget i Agder: En advarsel

Nominasjonskomiteens liste er blitt en konservativ liste Det er nå blitt klart at den konservative gruppen Frimodig kirke har anbefalt tre kandidater på nominasjonskomiteens liste i Agder og Telemark. Anbefalingen sies å basere seg på personlig kontakt med kandidatene, ikke…

Velger du dommedag eller fremtidshåp?

Er du opptatt av miljø og klima bør du se til Høyre. Skillelinjene er faktisk ganske store innen miljøpolitikk. Men forskjellene ligger IKKE i om man vil ta kampen for klima. Forskjellene ligger i hva man vil gjøre, og ikke…

Styrk elevers sosiale evner, 1 sosiallærer pr skole

Helsepartiet går inn for at det skal være 1 sosiallærer pr skole. Det er ikke alt vi lærer på skolen vi har bruk for hver eneste dag – BORTSETT fra sosial kompetanse. Vi trenger evnen til å omgås andre og…

Hvor ble det av bussen?

I 19 år har jeg benyttet meg av bussen, da jeg ikke har bil eller annet fremkomstmiddel. Roligheten skole har flyttet, og dermed forsvant stoppestedet. Før var det bare noen minutter, for meg, til holdeplassen, nå bruker jeg mer tid.…

Velg personer, ikke parti

En gylden anledning står foran oss, velgerne. Gjennom trekvart år har vi nå gjennom lokalpressen og Facebook fått solid innføring i hvordan flertallet av våre folkevalgte i bystyret har misbrukt vår tillit. Det er blitt avdekket forhold i styringen av…

Arendals rolle i regionen

Når dette året ebber ut blir Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slått sammen til Agder fylkeskommune. Fylkeskommunens hovedsete blir i Kristiansand, mens Fylkesmannen i Agder skal videreutvikles i Arendal. Sentralisering er en sterk internasjonal trend som vi også ser i…

Venstre om Hove-saken

Nok en vellykket Arendalsuke er tilbakelagt, og hverdagen er tilbake. Det har vært et folkeliv uten sidestykke, og på vår Venstre-stand har vi hatt godt besøk hele uka og mange gode samtaler med både innbyggere og tilreisende. Den saken som…

Det såkalte frie skolevalget er ikke fritt

Høyres såkalte frie skolevalg er ikke fritt. Det er en ordning hvor de med best karakter får velge fritt, mens resten må ta det som er igjen. Konsekvensen er at skolene sentraliseres og elevene med lavest karaktersnitt blir kasteballer. Derfor…

Flere må inkluderes i samfunnet og i arbeidslivet

Til daglig jobber jeg i NAV, og snakker hver uke med masse mennesker som av en eller annen grunn er utenfor arbeidslivet. Det kan være at de ikke har helse nok til å jobbe fullt, det kan være at språk…

Streikerett for klima 30. august!

22. mars streiket 40.000 norske elever for klimaet, i norgeshistoriens største ungdoms demonstrasjon. Det var et sterkt signal om at unge er bekymra for sin egen framtid. Regjeringen svarte med å holde “klimatoppmøter” hvor de skrøt av engasjementet samtidig som…

KrF ønsker boliger for alle i hele kommunen!

Arendal Krf ønsker gode nærmiljø med rom for alle i hele kommunen. Et varierende boligmarked som gjør Arendal til førstevalg for alle. Det å ha et sted å bo er et helt grunnleggende behov for oss mennesker, og det å…

Vi trenger et godt ettervern i Arendal – for hele regionen

For Høyre er det svært viktig at vi som samfunn evner å støtte og bistå sårbare mennesker. Vi skal hjelpe personer med rusproblemer, alvorlige syke barn, personer som har psykiske lidelser eller personer som av ulike årsaker står utenfor samfunnet.…

BPA er et viktig likestillingsverktøy

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er ment å gi folk som har et assistansebehov de samme mulighetene til å bidra og til å delta på lik linje med alle andre. I Arendal defineres i dag BPA som…

ARENDAL HØYRE VIL REDUSERE EIENDOMSSKATTEN

Regjeringen har nå redusert eiendomsskatten fra syv til fem promille for bolig og fritidsbolig. Dette aksepterer ikke posisjonen i Arendal og har kastet seg rundt og leid inn et konsulentselskap til å taksere alle boligene og hyttene i Arendal. For…

Arendal Arbeiderparti: Garantist for Eydehavn Skole

Hvorfor er Eydehavn skole viktig å beholde for Arendal Arbeiderparti? Selvfølgelig fordi Eydehavn skal fortsette å være et levende allsidig miljø med gode oppvekstsvilkår for barn og gode arbeidsmuligheter for voksne. For oss i Arbeiderpartiet er det avgjørende at vi…

Innbyggerne skal behandles med verdighet

Nå er det valg og vi går inn i 4 nye år med nytt bystyre/kommunestyre/fylkesting og da er det å håpe at disse vil bli sammensatt slik at de prioriterer lovpålagte oppgaver. Pensjonistpartiet ønsker å øke grunnbemanningen i omsorgstjenesten, for…

SFO og foreldrebetaling

Arendal Arbeiderpartiet er opptatt av hvordan vi skal bedre forholdene for «fattige» barn. Det vil si barn som lever i familier hvor det å få endene til å møtes er en stor utfordring. Arendal Arbeiderparti har i sitt program at…

Den kvinnelige grunderdrøm

Mange kvinner har en drøm om å etablere egen virksomhet. Hvorfor skal det bare bli med drømmen? Andelen kvinner som starter egen virksomhet er på vei opp, men det går for sakte. Arendal trenger innovasjon og nyetableringer. Kvinnene i Arendal…

Derfor NEI til bompenger i Arendal!

Utviklingen med bompengefinansiering har siden Frp og Høyre dannet regjering i 2013 hatt en voldsom økning de siste årene, og det har aldri være høyere bomavgifter enn nå! Vegprosjekt etter vegprosjekt settes i gang med finansiering av bompenger. I tillegg…