Hvordan blir vi trygge foreldre?

Vi gleder oss – og vi gruer oss. Livet med en liten baby er både spennende og fint, men det er også utfordrende. De fleste må gjennom krevende situasjoner, mye gråt og lite søvn. Derfor trenger vi å forberede oss…

Fortiden – og troen på fremtiden

Kan vi lære noe av historien? I 2019 er det 100 år siden Norge fikk almen stemmerett. Høyre og embedsstanden i Norge var imot at husmenn og folk som mottok sosialstønad, ikke eiendomsbesittere og fengselsinnsatte skulle ha stemmerett. Torkel Halvorsen…

Lokalvalget kan redde insektene

Insektene er de små tannhjulene som får alt i naturen til å fungere. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. 75 prosent av verdens matvekster er avhengige av dem, og vi er 100 prosent…

Sats på tog, ikke fly

Se for deg å gå på toget i Arendal en ettermiddag: Turen til Oslo tar 4,17 timer. I Oslo rekker du å spise middag, før du legger deg til å sove på nattoget. Neste morgen er du i Berlin. Det…

En bedre eldreomsorg med Arendal Høyre

Høyre er svært opptatt av en god kvalitet i eldreomsorgen og har lansert visjonen og konkrete handlingsplaner knyttet til reformen LEVE HELE LIVET. I dette inngår eldreomsorg med fokus på pasienten i sentrum og deres behov. Vi skal tilpasse systemene…

Hovesaken: Arendal AP spiller hasard

Nok en gang har Arendal Ap unnlatt å benytte seg av sin styrke til å få Hove-saken ned på et anstendig nivå og dermed avslutte hasardspillet. I inneværende kommunestyreperiode har Arbeiderpartiet satt sitt preg på politikken som har vært ført…

Fra London til Agder – En målrettet utenrikspolitikk

Kristiansand har en egen avdeling som driver kommunens næringsarbeid. Business Region Kristiansand har etablert seg på torvet, og sørger for at Kristiansand og Agder er synlig og attraktiv for næringsetableringer. Business Region Kristiansand dekker alle kommunene i Agder, der noen…

Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For NJFF-Aust-Agder er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere…

Dagens bompengepolitikk er ikke bærekraftig!

Mange har stusset over at Arbeiderpartiet i Arendal har vært tydelige på at vi ikke ønsker bompenger, både i en bymiljøpakke og spesielt på ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det bør ikke komme som noen overraskelse at vi som…

Ensom i sommerlandet Norge?

Er du noen gang ensom? Du er ikke alene. De fleste har kjent litt eller mye på det. Ensomhet og utenforskap er temaer som stadig kommer opp i samtalene på Kirkens SOS. Det er stor smerte i ensomhet, men det…

Har du sommerjobb – se her!

Ungdom over hele landet starter i disse dager sitt første møte med arbeidslivet, gjennom sommerjobben sin. Det viktigste for ungdom i dag, og i fremtiden er at de blir behandlet skikkelig og at deres rettigheter blir ivaretatt. Det er det…

LEDER: Herlig inkludering

To fantastiske tilbud for barn og unge er i ferd med å innta Arendal. På Tromøy settes fritidsklubb-prosjektet #Fritidsforum i gang. Målet med dette er å kunne knytte barn fra hele øya sammen og tilby både et varmt måltid, aktiviteter…

LEDER: Det som bor i oss

Arendals tidende er en avis full av møter med mennesker. Gjennom samtale og åpne sinn kan man lære at utrolig mye mer enn førsteinntrykk bor i et menneske, og nettopp det er helgas magasin et godt eksempel på. Med sju…

NEI til profitt på attføringstjenester

Vårt samfunn skal ha et bredt arbeidstilbud til personer som har redusert arbeidsevne pga. ulike sosiale, fysiske eller psykiske årsaker. Og personer med redusert arbeidsevne er ikke en kostnad for samfunnet, men en ressurs! Et velferdssamfunn kan ikke alene bedømmes…

Kjære Erna, slå ring om byene våre

Kjære Statsminister Erna Solberg, Til daglig jobber vi hardt som lokalpolitikere for å gjøre byene våre bedre for alle som bor der. Vi skriver dette åpne brevet for å be deg vise lederskap i en krise som angår innbyggerne i…

Ja, Venstre vil ha gang- og sykkelveg på Rævesandveien

Vi viser til eit godt dokumentert lesarinnlegg frå Roligheden FAU og Rævesand velforening i Agderposten 19. juni, med krav om gang. Og sykkelveg på Revesandvegen NÅ. Svaret frå Venstre er JA, vi vil ha denne vegen. Det var nettopp slike…

Store produksjonskjøkken eller kjøkken på hvert sykehjem!

Som Institusjonskokk med Fagskoleutdanning i Ernæring i pleie og omsorg følger jeg med i debatten om hva som bestemmer kvaliteten på maten vi servere våre gamle og syke. Jeg har mange tanker om hvordan vi kan sørge for god ernæring…

Grønn ideologi for vår tid

Jeg valgte MDG, fordi det er partiet som handler i svar på de største utfordringene i vår tid: klimaendringer. I uke 23 og 24, så har det vært flotte målinger til MDG. SV og V har gått tilbake på målinger…

Revesandsveien: – Det haster!

60 barn på Revesand venter på at politikerne i Arendal skal prioritere en gang- og sykkelvei for dem NÅ. Generasjonsskiftet på Revesand har tydeligvis kommet overraskende på politikerne i kommunen. Dere diskuterer om vårt område tømmes for fastboende til fordel…