fbpx
skip to Main Content

ARTROSE – UTEN OPERASJON

Den 15 februar hadde Dagbladet en reportasje om  ei kvinne på 71 år som skulle opereres for artrose, men hos en fysioterapeut fikk hun trening og øvelser og ble ett helt annet menneske og slapp operasjon. Jeg har tidligere hatt…

FrP heier på velferdsnæringen

Norsk venstreside har gitt opp private velferdsaktører i norske helse- og omsorgstjenester. Etter FrPs regjerings-exit har også sentrumspartiene og Høyre beveget seg mot venstre. Fremskrittspartiet har ikke gitt opp kampen for mer valgfrihet, bedre kvalitet og mer fornøyde brukere. I…

Hovesaken: Hvorfor greier vi ikke å ta vare på naturen?

Hovedebatten er fullstendig sporet av. Det er dessverre debatten som i disse dager blir debattert. En tragedie for naturverdiene i området! Vi mennesker påvirker verdens mangfold og økosystemer med våre handlinger. Ikke av vond vilje, men ofte av kortsiktighet, grådighet…

Leder: Hva har du gjort i ferien?

Vinterferien er over for denne gang, og barn i Arendal har lagt bak seg en velfortjent pauseuke med et par rolige dager og pust i bakken. For noen heldige betyr pust i bakken en tur i skibakken, eller en vinterferie…

Ingen tvil om at LNF er riktig

Fokuset på de gamle klausulene har gått ut over de vurderingene som burde fått mest oppmerksomhet. LNF scorer høyest på så godt som alle vurderingstema, det kan ikke være tvil om at det er den riktige løsningen. Behandlingen av saken om…

Miljøpartiet går for LNF på Hove

I kommuneplanutvalget 13. februar ble det enstemmig vedtatt at saken utsettes til kommuneplanutvalgsmøtet 26.februar. Men antydningen er at det blir flertall for “liten campingplass”; AP/SP/V  går inn for dette. Dette viser seg at de tenker mer på økonomi enn miljøet.…

Misbrukte gutter holder kjeft

De siste ukene har detaljer om flere tiår med seksuelle overgrep fra en tidligere høyt aktet trener i Hedmark blitt rullet ut for hele Norge. En rekke ofre – fra 70-tallet og frem til nyere tid – forteller sine historier…

Vaksinekrav i barnehagene

  Vaksinemotstandere bidrar til å holde liv i sykdommer som burde utryddes. Dersom du lar være å vaksinere deg, er det faktisk ingen privatsak - det er et potensielt dødelig problem for andres barn, og du utsetter alle spedbarn i…

Leder: Små beløp og store virkninger

Idet året 2020 begynner å komme godt i gang, kommer også virkningene av det stramme budsjettet som er vedtatt av Arendal kommune gradvis til syne. Kommunerevyen som har fått støtte i hundretusenkronersklassen fra kommunen erklærerte forrige uke i Arendals Tidende…

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ?

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ? Det er et vesentlig spørsmål, som også danner utgangspunkt for hvordan man stemmer ved kommune- og stortingsvalg. Uansett hvilket politisk parti du eller jeg velger å stemme på, så har vi allikevel…

Hove: Spørsmål uten svar

Det begynner å nærme seg behandling av Arendal kommunes reguleringsplan for Hove og i Agderposten 7. februar og Arendalstidende.no 6. februar, legges alternativene frem. Rådmann Danielsen anbefaler alternativ 1B, som kalles «Camping light», til tross for at det inkluderer hele…

Helsesykepleier kan nå henvise til BUP

Fremskrittspartiet har i Stortinget fått gjennomslag for å innføre et prøveprosjekt med å la helsesykepleier henvise til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Det er viktig at alle barn og unge som trenger hjelp har en voksenperson å gå til. For mange…

Olje og gass – et politisk dilemma

Norge har knyttet seg opp til EU når det gjelder miljøutlippsreduksjoner.  Man er enige om å redusere klimautslippene med 40 % innen 2030. I henhold til Parisavtalen skal alle land vedta konkrete planer for hvordan de skal kutte utslippene frem…

Naturvernforbundet er imot «liten» campingplass

Reguleringsplan del av Hoveodden (Hove camping). Kommentar til bestemmelsen av planformål. Planutvalget skal onsdag 13. februar behandle reguleringsformål for Hove Camping som forberedelse til bystyret vedtak i saken 5. mars. Rådmannen rår politikerne til å vedta «liten campingplass»   I…

Hove- salg til besvær

«Vil stoppe planer med ukjent skjøte», er førsteside oppslag i Agderposten 23. januar. Ukjent skjøte? Det har vel ikke vært flere salg av eiendom på Hove enn at det går an å holde rede på dem? Undertegnede skrev om dette…

Leder: Hva skjedde nå?

Det er noe alvorlig galt med kommunikasjonsstrategien i Arendal kommune. For er det ikke kommunens ansvar rent kommunikasjonsmessig å sørge for at det som er interessant for innbyggerne blir formidlet til innbyggerne? At alle fakta folk trenger for å ta…

Budsjett og ansvarlighet

Budsjettet for 2020 ble vedtatt rett før jul. Denne gang ble budsjettforhandlingene ekstra krevende og ett parti, SV, forlot posisjonen. Hovedårsaken til at arbeidet ble så tøft var at politikerne måtte senke marsj-farten i kommunens drift med 100 millioner kroner. To…

LEDER: NM i kasteball

En rystende historie står på trykk i Arendals Tidende denne uka. Norge omtales gjerne som et av verdens tryggeste land å føde barn i, men noen ganger går det fryktelig galt. Som for eksempel i april i fjor da ei…

Leder: Økende lønnsforskjeller og forsvinnende goder

Fylkeskommunens godtgjørelse for ansatte som får lengre reisevei til sin nye arbeidsplass og ikke minst forhandlingsløsningen knyttet til endring av arbeidstid er satt på dagsorden i regionale medier. Ansatte i gamle Aust-Agder fylkeskommune har nytt godt av kortere arbeidstid i…

Back To Top