fbpx

Gratulerer med dagen

8.mars er dagen vi tar vareopptelling med likestilling - har vi gått framover, stått stille eller kan det være mulig at vi har gått litt i revers de siste årene. Da 8 mars ble arrangert første gang i USA i…

110 år med kvinnedager – 8. mars 2020

Den internasjonal kvinnedagen 8. mars har sin opprinnelse i sosialistisk kvinnebevegelse og kamp for kvinners stemmerett. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Over hele verden brukes dagen til å…

HOVESAKEN: Kommunenes kjøp av friområdet på Hove i 1939

Mange av dem som nå skal bestemme Hove områdets skjebne virker ikke å være spesielt opplyste om stedets historie og hva det har representert for befolkningen opp gjennom tidene. Det er i denne saken demonstrert så mye dårskap og mangel…

ARTROSE – UTEN OPERASJON

Den 15 februar hadde Dagbladet en reportasje om  ei kvinne på 71 år som skulle opereres for artrose, men hos en fysioterapeut fikk hun trening og øvelser og ble ett helt annet menneske og slapp operasjon. Jeg har tidligere hatt…

FrP heier på velferdsnæringen

Norsk venstreside har gitt opp private velferdsaktører i norske helse- og omsorgstjenester. Etter FrPs regjerings-exit har også sentrumspartiene og Høyre beveget seg mot venstre. Fremskrittspartiet har ikke gitt opp kampen for mer valgfrihet, bedre kvalitet og mer fornøyde brukere. I…

Hovesaken: Hvorfor greier vi ikke å ta vare på naturen?

Hovedebatten er fullstendig sporet av. Det er dessverre debatten som i disse dager blir debattert. En tragedie for naturverdiene i området! Vi mennesker påvirker verdens mangfold og økosystemer med våre handlinger. Ikke av vond vilje, men ofte av kortsiktighet, grådighet…

Arendal Arbeiderparti ønsker naturcamping på Hove

Det som har skjedd i Hovesaken har fått mye oppmerksomhet helt siden saken kom i mediene senhøsten 2018. Arbeiderpartiet har hatt en sentral rolle i utviklingen av saken, og nylig har partiets representantskap, basert på innspill fra partiets medlemmer, landet…

Hopp for hjertet!

Å hoppe tau er morsomt, utfordrende og sosialt. I tillegg er det bra for helsen. Vi ønsker flere aktive barn! «Hopp for hjertet» er en hoppetaukonkurranse for elever på 4.-7. trinn. Alle kan delta. Konkurransen arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen hver vår.…

Lærlingesatsingen – et løft for bedrede levekår!

I oktober 2019 ble de sentrale partene enige om at fra 1.1.2020 skal lærlinger og lærekandidater meldes inn i kommunenes pensjonsordning. Arbeiderpartiet mener H/KrF/V-regjeringen nå må øke lærlingtilskuddet tilsvarende kommunenes utgiftsvekst knyttet til tiltaket. Fra årsskifte har vi fått et…

Leder: Hva har du gjort i ferien?

Vinterferien er over for denne gang, og barn i Arendal har lagt bak seg en velfortjent pauseuke med et par rolige dager og pust i bakken. For noen heldige betyr pust i bakken en tur i skibakken, eller en vinterferie…

Ingen tvil om at LNF er riktig

Fokuset på de gamle klausulene har gått ut over de vurderingene som burde fått mest oppmerksomhet. LNF scorer høyest på så godt som alle vurderingstema, det kan ikke være tvil om at det er den riktige løsningen. Behandlingen av saken om…

Miljøpartiet går for LNF på Hove

I kommuneplanutvalget 13. februar ble det enstemmig vedtatt at saken utsettes til kommuneplanutvalgsmøtet 26.februar. Men antydningen er at det blir flertall for “liten campingplass”; AP/SP/V  går inn for dette. Dette viser seg at de tenker mer på økonomi enn miljøet.…

Misbrukte gutter holder kjeft

De siste ukene har detaljer om flere tiår med seksuelle overgrep fra en tidligere høyt aktet trener i Hedmark blitt rullet ut for hele Norge. En rekke ofre – fra 70-tallet og frem til nyere tid – forteller sine historier…

Vaksinekrav i barnehagene

  Vaksinemotstandere bidrar til å holde liv i sykdommer som burde utryddes. Dersom du lar være å vaksinere deg, er det faktisk ingen privatsak - det er et potensielt dødelig problem for andres barn, og du utsetter alle spedbarn i…

Leder: Små beløp og store virkninger

Idet året 2020 begynner å komme godt i gang, kommer også virkningene av det stramme budsjettet som er vedtatt av Arendal kommune gradvis til syne. Kommunerevyen som har fått støtte i hundretusenkronersklassen fra kommunen erklærerte forrige uke i Arendals Tidende…

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ?

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ? Det er et vesentlig spørsmål, som også danner utgangspunkt for hvordan man stemmer ved kommune- og stortingsvalg. Uansett hvilket politisk parti du eller jeg velger å stemme på, så har vi allikevel…

Hove: Spørsmål uten svar

Det begynner å nærme seg behandling av Arendal kommunes reguleringsplan for Hove og i Agderposten 7. februar og Arendalstidende.no 6. februar, legges alternativene frem. Rådmann Danielsen anbefaler alternativ 1B, som kalles «Camping light», til tross for at det inkluderer hele…

Hoveodden: Mange slag å kjempe for vern og LNF

Tankene mine er opptatt av at vi som er glad i Hove og friområdet, stadig må se at markedskrefter og politiske meninger rår, og at norsk lov kan bli tilsidesatt til fordel for spekulanter og andre private interesser Lokalavisene har…

Helsesykepleier kan nå henvise til BUP

Fremskrittspartiet har i Stortinget fått gjennomslag for å innføre et prøveprosjekt med å la helsesykepleier henvise til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Det er viktig at alle barn og unge som trenger hjelp har en voksenperson å gå til. For mange…

Svar til Rune Hvass

Havnesjef Rune Hvass kommer med påstander om at beboere i havna skal rydde søppel og vaske dusj og vaskerom etter avtale som er inngått mellom havna og beboere. Det har han også gitt beskjed til styreformann om. Problemet er at…