fbpx

Leder: Små beløp og store virkninger

Idet året 2020 begynner å komme godt i gang, kommer også virkningene av det stramme budsjettet som er vedtatt av Arendal kommune gradvis til syne. Kommunerevyen som har fått støtte i hundretusenkronersklassen fra kommunen erklærerte forrige uke i Arendals Tidende…

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ?

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ? Det er et vesentlig spørsmål, som også danner utgangspunkt for hvordan man stemmer ved kommune- og stortingsvalg. Uansett hvilket politisk parti du eller jeg velger å stemme på, så har vi allikevel…

Hove: Spørsmål uten svar

Det begynner å nærme seg behandling av Arendal kommunes reguleringsplan for Hove og i Agderposten 7. februar og Arendalstidende.no 6. februar, legges alternativene frem. Rådmann Danielsen anbefaler alternativ 1B, som kalles «Camping light», til tross for at det inkluderer hele…

Hoveodden: Mange slag å kjempe for vern og LNF

Tankene mine er opptatt av at vi som er glad i Hove og friområdet, stadig må se at markedskrefter og politiske meninger rår, og at norsk lov kan bli tilsidesatt til fordel for spekulanter og andre private interesser Lokalavisene har…

Helsesykepleier kan nå henvise til BUP

Fremskrittspartiet har i Stortinget fått gjennomslag for å innføre et prøveprosjekt med å la helsesykepleier henvise til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Det er viktig at alle barn og unge som trenger hjelp har en voksenperson å gå til. For mange…

Svar til Rune Hvass

Havnesjef Rune Hvass kommer med påstander om at beboere i havna skal rydde søppel og vaske dusj og vaskerom etter avtale som er inngått mellom havna og beboere. Det har han også gitt beskjed til styreformann om. Problemet er at…

Olje og gass – et politisk dilemma

Norge har knyttet seg opp til EU når det gjelder miljøutlippsreduksjoner.  Man er enige om å redusere klimautslippene med 40 % innen 2030. I henhold til Parisavtalen skal alle land vedta konkrete planer for hvordan de skal kutte utslippene frem…

Naturvernforbundet er imot «liten» campingplass

Reguleringsplan del av Hoveodden (Hove camping). Kommentar til bestemmelsen av planformål. Planutvalget skal onsdag 13. februar behandle reguleringsformål for Hove Camping som forberedelse til bystyret vedtak i saken 5. mars. Rådmannen rår politikerne til å vedta «liten campingplass»   I…

Fergeleie i Kolbjørnsvik

I dette innlegget skal jeg kun gi fakta om hva som bystyret og kommuneplanutvalget så langt har besluttet om fergeleie på Hisøy. Jeg vil skrive faktabasert, hva jeg mener får vi ta en annen gang. Hensikten er å minne om…

Hove- salg til besvær

«Vil stoppe planer med ukjent skjøte», er førsteside oppslag i Agderposten 23. januar. Ukjent skjøte? Det har vel ikke vært flere salg av eiendom på Hove enn at det går an å holde rede på dem? Undertegnede skrev om dette…

Leder: Hva skjedde nå?

Det er noe alvorlig galt med kommunikasjonsstrategien i Arendal kommune. For er det ikke kommunens ansvar rent kommunikasjonsmessig å sørge for at det som er interessant for innbyggerne blir formidlet til innbyggerne? At alle fakta folk trenger for å ta…

Budsjett og ansvarlighet

Budsjettet for 2020 ble vedtatt rett før jul. Denne gang ble budsjettforhandlingene ekstra krevende og ett parti, SV, forlot posisjonen. Hovedårsaken til at arbeidet ble så tøft var at politikerne måtte senke marsj-farten i kommunens drift med 100 millioner kroner. To…

Det handler om kunnskap og moral

Svar til Einar Krafft Myhren: I år er det 100 år siden Norge fikk råderett over Svalbard. Dette vil bli markert i løpet av året, og sannsynligvis vil det bli lagt vekt på bakgrunnen for at lille Norge fikk retten…

LEDER: NM i kasteball

En rystende historie står på trykk i Arendals Tidende denne uka. Norge omtales gjerne som et av verdens tryggeste land å føde barn i, men noen ganger går det fryktelig galt. Som for eksempel i april i fjor da ei…

Noen fakta om Torbjørnsbu gård

Det hevdes at Arendal Eiendom KF er opptatt av å praktisere mest mulig hemmelighold om Torbjørnsbu gård. Videre at saken stod på dagsorden i siste styremøte i Arendal Eiendom. Begge deler er feil. Arendal Eiendom er et kommunalt foretak med…

KVINNEMAKT

Jeg er vokst opp i en tid hvor likestilling har vært agenda nr en i samfunnet. Det må vi selvfølgelig følge opp og det har jeg også aktivt vært med på. Men nå begynner mitt beger å bli fullt. Jeg…

NOEN MÅ GÅ ETTER NAV-SKANDALEN

Det er gjort alvorlige feil overfor brukere på NAV. Det må ledelsen i organisasjonen ta ansvar for. Derfor må leder i Nav gå. Og det er et politisk ansvar som noen må ta.  Arbeids- og sosialministeren må ta ansvaret og…

NAV katastrofen og advokatenes ansvar

Slik jeg ser det, burde saken ha vært unngått fra sak en. Forsvars advokatene må ha hatt kjennskap til de EU direktivene saken dreier seg om. Eller er det slik at disse ”forbryterne” ikke hadde råd til å engasjere advokater.…

Flere eldre – ingen katastrofe!

At det blir flere eldre i Norge er hverken en ulykke eller katastrofe. Det er heller ikke noe nytt, slik man kan få inntrykk av gjennom media. Pensjonistforbundet har i en årrekke sagt klart fra om utviklingen. Vi har fremhevet…